עליה בקצב הגיוס של עובדי הוראה חדשים

עליה בקצב הגיוס של עובדי הוראה חדשים

במהלך השנים תשע"א-תשע"ח התווספו כ-36,000 עובדי הוראה ויותר מ-1.6 מיליון שעות עבודה שבועיות

שיתוף
גיוס עובדי הוראה

גיוס עובדי הוראה

ע"פ נתוני הלמ"ס מסקר עובדי הוראה במערכת החינוך, תשע"ח (2017/18) שהתפרסם היום, ישנה עליה משמעותית בקצב הגיוס של עובדי הוראה חדשים.

על פי הנתונים בסקר, קצב הגיוס של עובדי הוראה חדשים למערכת החינוך נמצא במגמת עלייה, מכ-7,500 בממוצע בשנים 2010-2008 לכ- 11,700 בממוצע בשנים 2018-2017.

בשנת הלימודים תשע"ח, מספרם של עובדי ההוראה בכלל המערכת היה כ-175 אלף, לעומת כ-170 אלף בשנת הלימודים תשע"ז (גידול של (3.0%.

מספר שעות העבודה השבועיות היה כ-5.2 מיליון שעות לעומת כ-5.1 מיליון שעות בתשע"ז (גידול של 2.2%).

במהלך השנים תשע"א-תשע"ח, חל גידול מואץ בהיקף ההוראה בכלל המערכת והתווספו כ-36,000 עובדי הוראה ויותר מ-1.6 מיליון שעות עבודה שבועיות.

מספרם של עובדי הוראה שעזבו את מערכת החינוך בשנת 2015 עמד על 6,471 לעומת 5,059 בשנת 2008 (גידול של כ-28%).

עובדי הוראה

בשנת הלימודים תשע"ח, מספרם של עובדי הוראה בכלל המערכת היה כ-175 אלף לעומת כ-170 אלף בשנת הלימודים תשע"ז (גידול של 3%).

בחינוך העברי מספר עובדי ההוראה היה כ-134 אלף לעומת כ-130 אלף בשנה הקודמת (גידול של 3.1%). בחינוך הערבי מספר עובדי ההוראה היה כ-41 אלף לעומת כ-40 אלף בשנה הקודמת (גידול של 2.5%). ב

שנים תשע"א-תשע"ח, התווספו למערכת כ-36,000 עובדי הוראה. קצב השינוי השנתי במספרם של עובדי ההוראה, היה 3.3% בממוצע לשנה, בחינוך העברי – 3.3% בממוצע לשנה ובחינוך הערבי – 3.5% בממוצע לשנה.

שעות עבודה שבועיות של עובדי הוראה

מספר שעות העבודה השבועיות הגיע בשנת הלימודים תשע"ח לכ-5.20 מיליון שעות לעומת כ-5.10 מיליון שעות בתשע"ז (גידול של 2.2%).

בחינוך העברי סך שעות העבודה בתשע"ח עמד על כ-3.9 מיליון שעות לעומת כ-3.8 מיליון שעות בתשע"ז (גידול של 1.9%). בחינוך הערבי סך שעות העבודה בתשע"ח עמד על 1.31 מיליון שעות לעומת 1.27 מיליון שעות בתשע"ז (גידול של 3%). בשנים תשע"א-תשע"ח, התווספו למערכת יותר מ-1.6 מיליון שעות עבודה. בשנים אלו קצב השינוי השנתי בשעות העבודה השבועיות במערכת, היה 5.6% בממוצע לשנה, בחינוך העברי – 5.7% בממוצע לשנה ובחינוך הערבי – 5.3% בממוצע לשנה.

תחלופת עובדים

במהלך השנים 2018-2008 קצב הגיוס של עובדי הוראה חדשים למערכת החינוך נמצא במגמת עלייה, מכ-7,500 בממוצע בשנים 2010-2008, לכ-10,000 בממוצע בשנים 2015-2011 וכ-11,700 בממוצע בשנים 2018-2017. שיעורם היחסי מכלל עובדי ההוראה, עלה במקביל מכ-5.8% בממוצע בשנים 2010-2008 לכ-6.8% בממוצע בשנים 2018-2017.

עובדי הוראה שעזבו את מערכת החינוך

מספרם של עובדי הוראה שעזבו את מערכת החינוך בשנת 2015 עמד על 6,471 לעומת 5,059 בשנת 2008 (גידול של כ-28%). בממוצע שיעורם של עובדי הוראה שעזבו את מערכת החינוך מבין כלל המורים במערכת, נע סביב 4%, בשנים 2015-2008. שיעור העוזבים בחינוך הערבי נע סביב 2.5%. ואילו בחינוך העברי שיעור העוזבים כמעט כפול ונע סביב 4.5%.

סדנת פרזנטציה אפקטיבית והעברת מסרים מרחוק

אין תגובות

השאר תגובה