שיתוף

לאור העברת עובדים רבים מאוד לעבודה מהבית בחודשים האחרונים, ומאחר שבשלב זה עדיין לא ברור מתי יוחזר שוק העבודה לשגרה מלאה עם 100 אחוז מהעובדים שיכולים להגיע למשרדים, נשאלת השאלה איך מיישמים את דיני העבודה כאשר העובדים למעשה עובדים מרחוק (מביתם).

בעקרון, עבודה מהבית מוגדרת כעבודה עבור הארגון שמבוצעת תוך שימוש בטכנולוגיות לתקשורת רציפה מרחוק ובמסגרת הסכם ההעסקה ויחסי העבודה.

ביצוע העבודה יכולה להיות בין אם ב"חצרי המעסיק" (כלומר במשרדי הארגון) ובין אם מחוצה לו, על בסיס קבוע.

עבודה מרחוק היא תופעה יחסית חדשה בישראל אבל בארה"ב זוהי פרקטיקה נהוגה במקרים רבים. למעשה, גם בארץ אין מניעה לעבודה מרחוק. השאלה הגדולה היא מה קורה בכל הקשור לדיני עבודה לגבי עובדים מהבית.

דיני העבודה מבחינים בין עבודה שמתבצעת מחוץ למקום העבודה הרגיל בגלל מהות העבודה עצמה, כמו למשל פיקוח, נסיעות, פגישות מחוץ למשרד וכד', לעומת עבודה שמעצם מהותה יכולה להתבצע במשרד עצמו אבל גם אין מניעה לבצע אותה ממקומות שונים, ועל כן מבוצעת מחוץ למקום העבודה הרגיל.

בעקרון, עבודה מרחוק (מהבית) היא עבודה שאינה דורשת מעצם מהותה את הימצאותו של העובד במקום מסוים והעובד יכול לבצע אותה מביתו או מכל מקום מרוחק אחר.

ועם זאת יש להדגיש, כי גם כאשר העבודה מתבצעת מהבית, אחריותם ההדדית של העובד והמעסיק לעמידה בתנאי דיני העבודה אינה נופלת מחובתם לעמוד בדיני העבודה במסגרת עבודה מהמשרד.

במדינות רבות בעולם, בעיקר בעולם המערבי, דיני העבודה שחלים על העבודה מרחוק מוסדרים בחקיקה. לדוגמה, בצרפת מגדיר החוק מקרים של נסיבות חריגות כמו מלחמה, מגיפה כוח עליון (פגעי טבע, שריפות) וכד.

בעקרון, עבודה מרחוק נועדה לבצע כהתאמה של תנאי העבודה לעבודה מהבית כדי לאפשר רציפות והמשכיות של פעילות הארגון ולהבטיח הגנה על עובדים.

בתקופה הנוכחית חשוב להתייחס באופן דומה לביצוע העבודה מרחוק בכל מקום שזה מתאפשר, כדי לשמר פעילות עסקית ומשקית תחת המגבלות הננקטות כתוצאה מהתפשטות מגיפת הקורונה.

בתקופה הנוכחית במיוחד, מעסיק שמסרב להעסיק עובד מהבית, ומעדיף לפטר עובד שחושש להגיע למשרד מחשש להדבקות בקורונה, ולגייס עובד שמסכים לעבוד במשרד, עלול להתקל בתהיות רבות של בית הדין לעבודה. זאת, במיוחד אם העובד החדש מקבל שכר נמוך יותר מהעובד שפוטר.

מעסיקים שרוצים לפטר עובד משום שהוא רוצה להמשיך לעבוד מביתו, יצטרכו לנמק היטב את החלטתם ולהבהיר מהי מידת הנחיצות בכך שהעובד יעבוד במשרד ולא מביתו.

טרום תקופת משבר הקורונה, עובדים הורשו לעבוד מביתם על בסיס של צ'ופר בהסכמת המעסיק.

אלא שבתקופה זו כשהעבודה בתוך מקום העבודה מוגבלת, סירוב של מעסיק לביצוע עבודה מרחוק, או שינוי מהותי של תנאי השכר של העובד בשל העובדה שהוא ממשיך לעבוד מביתו, עלול להתקל בהשלכות משפטיות שיהיו לאו דווקא לטובתו של המעסיק.

סדנת פרזנטציה אפקטיבית והעברת מסרים מרחוק

אין תגובות

השאר תגובה