עובד שהופלה לרעה יוכל לתבוע לתקופה של 5 שנים במקום שנתיים בלבד

עובד שהופלה לרעה יוכל לתבוע לתקופה של 5 שנים במקום שנתיים בלבד

הצעת חוק נוספת שעברה השבוע בכנסת: חוק זכויות לאנשים עם מוגבלות המועסקים כמשתקמים קיבל קביעות. ח"כ חיים כץ: "תיקנו עוולה נוספת"

שיתוף

השבוע בכנסת: שתי הצעות חוק העוסקות בזכויות עובדים התקבלו. האחת מתייחסת לזכויות התעסוקתיות של עובדים בעלי מוגבלויות והשנייה לעובדים שהופלו מחמת גילם

אושר חוק זכויות לאנשים עם מוגבלות המועסקים כמשתקמים
מליאת הכנסת אישרה השבוע הצעת חוק ממשלתית שהפכה את ההוראות בחוק זכויות לאנשים עם מוגבלות המועסקים כמשתקמים – להוראת קבע.

חוק זכויות לאנשים עם מוגבלות המועסקים כמשתקמים נחקק על רקע 'ההכרה בחשיבות התעסוקה של אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה הפתוח, לתהליך השיקומי שבו הם מצויים'.

מטרת החוק הייתה לקבוע זכויות דומות לזכויותיהם של עובדים למועסקים עם מוגבלות אשר אופי תעסוקתם מהווה בעיקר תהליך שיקומי, זאת בין השאר, בשים לב ליכולתם התעסוקתית המופחתת. לאור האמור, קבע החוק כי גם באם לא חלים יחסי עובד מעביד, הרי שעל המעסיק לשלם גמול תעסוקה בהתאם ליכולת התעסוקית של המועסק (אשר אינה עולה על 19% מיכולת עבודה רגילה באותו תפקיד ובאותו מקום תעסוקה), ולהבטיח זכויות בעניין שעות התעסוקה, ימי מחלה, היעדרות בגין לידה וכיו"ב.

לידיעת המעסיקים, יכולת התעסוקה של עובד עם מוגבלות נקבעת לפי הוראות סעיף 17(ב) לחוק שכר מינימום, התשמ"ז 1987. במידה שיכולת התעסוקה המופחתת של אדם עם מוגבלות עולה על 19% מיכולת עבודה רגילה באותו תפקיד, אז לא חלות הוראות החוק אלא הוראות לפי חוק שכר מינימום כאמור.


ועדת העבודה, הרווחה והבריאות אישרה לקריאה
שנייה ושלישית: עובדת שהופלתה לרעה בשכרה תוכל לתבוע הפרשי שכר בגין חמש שנות עבודה

 

​ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, בראשות ח"כ חיים כץ (ליכוד), אישרה השבוע את הצעת החוק של חברי הכנסת דליה איציק (קדימה) ויו"ר הוועדה, ח"כ כץ. לפי ההצעה, יוארך פרק הזמן שבו עובד שהופלה (לאחר שבית הדין קבע שקיימת אפליה) בשכרו לעומת עובדים מהמין השני במעמד זהה, יוכל לתבוע הפרשי שכר או גמול אחר מעבודה לתקופה של 5 שנים. כיום, עובד זכאי להפרשי שכר או גמול אחר לגבי תקופה של עד שנתיים.

משרד המשפטים והתמ"ת מתנגדים להארכה לתקופה של 5 שנים ומבקשים להאריך ל-3 שנים בלבד, בין היתר בשל הצורך להיערך תוך פרק זמן קצר יחסית לתיעוד שלוש שנים נוספות של תשלומים לעובדים. חרף התנגדותם של התמ"ת ומשרד המשפטים, אישרה הוועדה – פה אחד – את ההארכה לחמש שנים. 

ח"כ כץ אמר בדיון: "התנגדות משרדי הממשלה אינה מובנת לי. תיקנו עוולה נוספת ממנה סבל ציבור הנשים העובדות בישראל. הצעת חוק זו היא צעד נוסף בשיפור מעמדן".

ח"כ איציק בירכה על אישור הצעת החוק והדגישה את חשיבות ההארכה לחמש שנים במקום שנתיים. במהלך הדיון כינתה חלק מההתנגדויות של משרדי הממשלה "טיפשיות".

סדנת ניהול זמן

אין תגובות

השאר תגובה