שיתוף

בחודש נובמבר 2017 הסתכם שכר השכירים הממוצע במגזר החברות הלא פיננסיות בכ-10,551 שקלים, במגזר הממשלתי הסתכם שכר השכירים הממוצע בכ-10,000 שקלים ובמגזר החברות הפיננסיות הסתכם שכר השכירים הממוצע בנובמבר אשתקד בכ-16,633 שקלים. כך עולה מסקר שכר של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

משמעות הנתונים הללו היא כי בחודש נובמבר אשתקד היה שכר השכירים הממוצע בחברות הפיננסיות גבוה בכ-58% מהשכר הממוצע של שכירים בחברות שאינן פיננסיות, ובכ-66% משכרם הממוצע של השכירים במגזר הממשלתי.

מהתפלגות הנתונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לפי מגזרים ומגזרי משנה עולה, כי משרות השכירים ושכרם החודשי הממוצע במגזר החברות הלא פיננסיות בחודש נובמבר 2017 נאמד בשלושה מגזרי משנה: קואופרטיבים, חברות ממשלתיות, וחברות פרטיות.

שכר ממוצע בחברות הלא פיננסיות

בסיכום הנתונים שהגיעו מהחברות הלא פיננסיות עולה, כי מגזר זה (של החברות הלא פיננסיות) העסיק בנובמבר אשתקד 2.309 מיליון עובדים. שכרם הממוצע של השכירים במגזר זה עמד על 10,551 שקלים.

במגזר זה נסקרו שלושה מגזרי משנה:

1 קואופרטיבים: מגזר משנה זה העסיק בנובמבר 2017 כ-60.1 אלף שכירים. שכרם הממוצע של שכירים אלה הסתכם בכ-9,318 שקלים.

2 חברות ממשלתיות: מגזר משנה זה העסיק בנובמבר אשתקד כ-155.8 אלף שכירים ושכרם הממוצע הסתכם בכ-17,146 שקלים. בתוך מגזר זה נסקרו בתי החולים בארץ, המעסיקים כ-78.2 אלף שכירים, ושכרם הממוצע הסתכם בכ-16,067 שקלים.

3 החברות הפרטיות: מגזר זה העסיק בנובמבר אשתקד 2.093 מיליון שכירים, ושכרם הממוצע עמד בחודש נובמבר על כ-10,096 שקלים.

שכר ממוצע במגזר הממשלתי

מגזר נוסף שנסקר בנפרד ממגזר החברות הלא פיננסיות הוא המגזר הממשלתי. בנובמבר 2017 עבדו בו 667.3 אלף שכירים, ושכרם הממוצע בחודש ה-11 לשנת 2017 הסתכם ב-10,000 שקל.

במגזר זה נסקרו 3 מגזרי משנה:

1 מגזר הממשלה המרכזית, ביטוח לאומי ומוסדות לאומיים: שהעסיק בנובמבר 2017 כ-246.7 אלף שכירים. השכר הממוצע לשכיר במגזר משנה זה הסתכם בכ-13,037 שקלים.

2 הרשויות המקומיות: העסיקו בנובמבר אשתקד כ-167.5 אלף שכירים, ושכרם הממוצע עמד על כ-8,245 שקלים.

3 מלכ"רים ציבוריים: מגזר זה העסיק בנובמבר 2017 כ-253 אלף שכירים, ושכרם הממוצע עמד על כ-8,465 שקלים.

שכר ממוצע בחברות הפיננסיות

ולבסוף, מגזר החברות הפיננסיות. בנובמבר אשתקד העסיק מגזר זה כ-103.5 אלף שכירים, ושכרם הממוצע עמד בנובמבר 2017 על כ-16,633 שקלים

במגזר זה נסקרו ארבעה מגזרי משנה:

1 מוסדות פיננסים מוניטריים (בעיקר בנקים וכד): מגזר משנה זה העסיק בנובמבר אשתקד 36.9 אלף שכירים, ששכרם הממוצע הסתכם בכ-20,958 שקלים.

2 מתווכים פיננסיים אחרים: מגזר זה העסיק בחודש ה-11 אשתקד כ-6.4 אלף שכירים, ששכרם הממוצע הסתכם ב-14,199 שקלים.

3  מוסדות עזר פיננסי, מוסדות פיננסיים שבויים ומלווי כסף: מגזר זה העסיק בנובמבר אשתקד כ-40.3 אלף שכירים ושכרם הממוצע הסתכם ב-14,463 שקלים.

4 מוסדות ביטוח וקרנות פנסיה: מגזר זה העסיק בנובמבר 2017 כ-19.9 אלף שכירים ששכר הממוצע הסתכם ב-13,789 שקלים.

כנס משאבי אנוש שנתי 2022

אין תגובות

השאר תגובה