מנהלים Fight

מנהלים Fight

איל ינילוב, ראש ארגון Krav Maga Global, פיתח סדנא ייחודית להעצמת מנהלים, תוך שימוש באלמנטים מעולם הקרב מגע

שיתוף

איל ינילוב, הסמכות הבכירה ביותר בעולם בשיטת קרב המגע הישראלי ומי שנחשב ליורשו הרשמי של אימי שדה אור (ליכטנפלד) שייסד של השיטה בעת שירותו בצה"ל, עומד כיום בראש חברה גלובאלית בשם KMG  –  Krav Maga Global שעיסוקה בהפצת הקרב מגע ב-52 מדינות ברחבי העולם, תוך שימת דגש על הכשרת מדריכים ומנהלי בתי ספר לקרב מגע.

 ינילוב מעביר סמינרים, הדרכות, הרצאות וכן מוביל קורסים ומחנות אימונים ברחבי העולם, במטרה ללמד ולהפיץ את השיטה, שנחשבת כיום לאחת מאמנויות הלחימה האפקטיבית והרלוונטית ביותר בעולם. הקרב מגע היא שיטה מוגדרת, ייחודית, סדורה, לוגית, טכנית וטקטית. בשיטה דרגות, רמות, חומר מקצועי מקיף ודרכי אימון מוגדרות.

ינילוב, בשיתוף עם גיורא ענבר (M.S.W) – מומחה בפיתוח והפעלת תכניות הדרכה ולשעבר קצין בריאות הנפש הראשי, מעביר גם תכנית אינטגרטיבית ייחודית לפיתוח תושייה תפקודית, עמידה בלחצים ולחיזוק תחושת היעילות העצמית של מנהלים, דרך אנלוגיה לאלמנטים מעולם הקרב מגע. מה שהחל כפרויקט ייחודי לפני כתריסר שנים מיוצא כיום בהצלחה למדינות וחברות בעולם.

הקרב מגע לעזרת המנהל המודרני

התכנית יוצאת מנקודת הנחה כי מצבי הניהול המשתנים מעמידים בפני המנהל אתגרי ניהול חדשים. הוא נדרש להתמודד עם שינויים תכופים במציאות הישראלית, האזורית והעולמית, שינויים במבנה הארגוני, דרישה לפיתוח מתמיד של חומרים  תוכניים וארגוניים ושיפור איכות הקיימים, כל זאת תוך דרישה לניצול אופטימלי של משאבים. במישור ניהול כוח האדם, עומד המנהל מול אוכלוסיית עובדים בעלת יכולת אישית ורמת השכלה ההולכת ומשתדרגת, אשר לה דרישות וציפיות לליברליות, שיתוף ודמוקרטיה. לרוב המנהל נדרש לנהל, להנהיג, לפתור מגוון של בעיות ולחנוך את הזוטר ממנו.

בנוסף, המנהל מצפה לחוש מימוש והגשמה עצמית בתפקידו. מאפיינים אלה מחייבים את המנהל המודרני לפתח כלים ניהוליים ולרכוש גישות ניהוליות מותאמות.

התכנית מועברת בשיטת לימוד שאיננה פרונטאלית שגרתית אלא חווייתית והתנסותית, המתרגמת ומיישמת מיומנויות מעולמות תוכן שונים – קרב מגע, הגנה עצמית, טקטיקות קרביות, אימון גופני, "משחקי קרב" ייעודיים ועוד.

יעדי התכנית:
• חיזוק תחושת האוטונומיה המקצועית: הרחבת הפרספקטיבה, זיהוי והרחבה של גבולות היכולת האישית והמקצועית.
• הגברת היכולת להתמודד עם לחצים ושיפור היכולת לנהל קונפליקטים.
• הבנה, שימוש וישום של טקטיקות הטעיה, טמינת פחים, שימוש בטווחים קצבים וכיוב, בקורלציה רלוונטית לעולם הניהול
• שיפור התקשורת הבינאישית והגברת המודעות לשימוש יעיל ביחסים בינאישיים: רגישות, גבולות, יצירת תקשורת ישירה, היזון חוזר.
• שיפור היכולת לניהול אנשים ומשימות לעבודה בצוות.
• חיזוק היכולת לתכנן ולהפעיל תהליכי שינוי.

הסביבה התעסוקתית כזירה

הסביבה התעסוקתית של המנהל משולה, לעיתים, לזירה.לפעמים עליו לתקוף ולהכריע, להתגונן ולהיזהר, להכריע, כאשר שאיפתו של כל אדם היא לזכות בתחושת ההצלחה  והניצחון.

מהם הכלים העומדים לרשותו בזירה זו והאם ההכשרה המקצועית והניהולית הנה הכלי היעיל ביותר להצלחה, שואלים ינילוב וענבר. קרב המגע הנה גישה פרקטית ומודרנית להגנה עצמית ולטכניקה לחימתית. התכנית של ינילוב וענבר עושה שימוש בתפיסות, בעקרונות ובטכניקות השאובות מעולם המושגים של הקרב מגע, כשהן מתורגמות ומיושמות לעולם התעסוקתי. ההנחה היא  שהתנהגותו הגופנית של היחיד משקפת את התנהגותו הקוגניטיבית, המודעת והלא מודעת.על כן, התנסות בסיטואציות של איום פיזי ושימוש בטקטיקות שונות להתמודדות עמן, תסייע למנהלים לזהות ולשפר את יכולתם לשלוט ולטפל במצבי לחץ והעדר שליטה.

וחוץ מזה, לומדים גם קצת קרב מגע והגנה עצמית.

תחומי למידה
• תהליכי הכנה לפעילות – צפויה ובלתי צפויה, מניעה והימנעות, מוכנות והתכוננות.
• השגת שליטה במצבי חוסר שליטה –  יצירת שדה ראיה, זיהוי איומים, ייזום פעילות.
• אבחון תגובות אישיות והגברת המודעות לסגנון הניהול האישי ומשמעויותיו בתרבות הארגונית.
• מרכיבים מנהיגותיים בניהול – מקונפליקטים לשיתוף פעולה.
• הפיכה איומים להזדמנויות – שימוש באנרגיית המתקיף להשגת מטרות המותקף.
• מונחי יסוד בחשיבה אסטרטגית –  כוח, מרחב, זמן, איום, הקרבה, ריתוק.
• שיתוף פעולה, פתרון בעיות, שיטות חשיבה.
• פתרון בעיות והקרבה לקראת מטרה.
• התמודדות עם לחץ.

 עבודה בצוותי ניהול וצוותי משימתי

היבט זה בתכנית יוצא מנקודת הנחה כי המשאב האנושי הנו המשאב המרכזי העומד לרשות המנהל ומקסימיזציה של יכולותיו הנן תנאי מרכזי להצלחה, במיוחד בסביבה תחרותית והישגית.לפיכך, ניהול צוות ועבודה בצוות הינם מרכיבי יסוד ברפרטואר המיומנויות החיוניות לעבודת המנהל.

הלמידה משלבת התנסות במצבי ניהול וחברות בצוות,תוך בחינת המפגש שבין מאפייני ההתנהגות המנהיגותית ובין מאפייני הצוות, יכולתו, התפתחותו וצרכיו.

תחומי למידה
מרכיבי בסיס בעבודת צוות ועבודת צוות סינרגטי:
• ניהול צוות משימתי – זיהוי מונחי יסוד בעבודת צוות, מיפוי פעולות מרכזיות וגורמי קושי.
• הכרת עקרונות הבסיס בניהול צוות ומיפוי הגורמים הפנימיים והחיצוניים המשפיעים על ניהולו.
• הגברת האפקטיביות הצוותית.
• הצוות כמפגש אינטרסים.
• מרכיבים מנהיגותיים בניהול צוות.
• איתור ויישום דרכים לשיפור הניהול הצוותי וההתנהלות הצוותית.
• התנסות: קרב מגע – הגנה על האחר:סגנונות ניהול צוות – ניתוח סגנונות אישיים וזיהוי דרכי פעולה לשיפורו. 
 
התמודדות עם לחץ ושחיקה
 יכולתו של המנהל להשתחרר מן המתח והעומס הרגשי והמנטלי במהלך יום העבודה ואחריו, הינה "איכות בונה", היוצרת את הפוטנציאל הנחוץ להתמודדות המוצלחת הבאה.
 ההתנסות: איזון אנרגטי וטכניקות הדמיה:היכולת לעמוד בלחצי העבודה וההחלטות הרבות העומדות בפני המנהל, מושתתת על בסיס אנרגטי, רגשי ומנטלי הזקוק לאיזון, ניקוי והזנה. זאת מכוון שהאיזון הטבעי של האדם מופר על ידי לחצים רגשיים ועומסים מנטליים. 

סדנת ניהול זמן

אין תגובות

השאר תגובה