מה זה מחלות מקצוע?

מה זה מחלות מקצוע?

כיצד ולמי יש לדווח על מחלות מקצוע? כל מה שצריך לדעת

שיתוף
מחלות מקצוע
FreeDigitalPhotos.net מחלות מקצוע

מחלות מקצוע או "מחלות תעסוקתיות", הנן מחלות שהעובד נחשף אליהן בעקבות עבודתו. הגורמים למחלתו יכולים להיות פיזיים – למשל בעקבות ישיבה ממושכת, או בעקבות חשיפה לחומרים מסוימים כגון חומרים כימיים או ביולוגיים. התחלואה מתרחשת לאחר חשיפה ממושכת לנזק, כשהמטרה היא כמובן למנוע אותן על ידי הרחקת החומרים ממקום העבודה.

במקרה שמעסיק חושד שעובד הכפוף אליו חלה במחלת מקצוע – חלה חובת דיווח על מעסיק זה למפקח האזורי מטעם משרד התמ"ת, האחראי על אזור מקום העבודה, ולמשרד הבריאות – לרופא המחוזי. בנוסף, יש לדווח גם למוסד לביטוח לאומי, כדי שהעובד יוכל לקבל גמלה שתפצה אותו עבור ימי העדרותו בעקבות המחלה כחוק.  

מניעת מחלות המקצוע אפשרית בשלושה מישורים:

 • מניעת חשיפת העובדים לחומרים מסוכנים. במידה ויש שימוש בחומרים מסוכנים בעבודה, יש להזמין בדיקה מקצועית שתמדוד את רמת החשיפה ותקבע את הרמה המותרת שאינה מסכנת את העובדים. כמו כן יש לוודא שהחומרים בהם משתמשים העובדים בעבודתם אינם מסרטנים, לפי רשימת החומרים האסורים לשימוש בישראל.
 • התנאים הסביבתיים והפיזיים בעבודה. תנאים גאוגרפיים, תנאי אקלים, תהליכי ייצור תקינים וכדומה.
 • העובד עצמו – יש לוודא כי העובד כשיר ומתאים לעבודתו מחינת מצב בריאותו, גילו ומינו.
 • על מנת למנוע מחלות, עובדים החשופים לגורמים מזיקים בעבודה יעברו אחת לתקופה ביקורת אצל רופא תעסוקתי. הרופא יוודא שהעובדים כשירים ויציע פתרונות לחשיפה מבוקרת ופחותה.

הבדיקות הרפואיות התקופתיות של העובדים לעבור אצל רופא תעסוקתי, אפשריות לביצוע בכל קופות החולים. המפקח האזורי רשאי לבצעה חקירה אודות המקרה, שבה הוא חוקר את הנפגע ואת המעסיק, תוך בדיקת סביבת העבודה.

כאשר חל חשד כי עובד חלה במחלת מקצוע, קרי מחלה שנגרמה כתוצאה מהעבודה, יש לבדוק האם המחלה קיימת ברשימת מחלות המקצוע ואם כן לדווח על כך למפקח האזורי במשרד התמ"ת. במקביל יש להפנות את העובד לרופא תעסוקתי, שיקבע אם אכן המחלה נגרמה בעקבות העבודה,

הזכאים לגמלה מטעם הביטוח הלאומי בעקבות מחלת מקצוע הנם האנשים הבאים:

 • עובד שכיר (חוץ משוטר, סוהר ועובד שירותי הביטחון).
 • עובד עצמאי, בתנאי שהוא רשום במוסד לביטוח לאומי.
 • מי שנמצא בהכשרה מקצועית או בשיקום מקצועי (במקום שאושר בתקנות הביטוח הלאומי).
 • מי שנבחן לפי חוק החניכות או לפי חוק שירות התעסוקה (בשעת הבחינה בלבד).
 • מי שמתאמן לפי חוק שירות עבודה בשעת חירום.
 • אסיר, עציר או חוסה במעון על פי חוק הנוער, העובדים בעבודה שאינה מן השירותים הרגילים של מקום הימצאם.
 • מי ששכרו נקבע על פי החוק, כגון חבר כנסת.

לרשימת מחלות המקצוע יש ללחוץ כאן.

יריד משאבי אנוש 2022 - ריבוע

אין תגובות

השאר תגובה