מה הקשר בין התאוששות ענף הנדל"ן לתמריצי עובדים?

מה הקשר בין התאוששות ענף הנדל"ן לתמריצי עובדים?

שינוי שיטת שכר העידוד במנהל התכנון הכפיל את תפוקות העובדים שתפקידם לאשר מיזמי נדל"ן ויחידות דיור. מי אמר טרכטנברג ולא קיבל?

שיתוף

מאמצי הממשלה להקלת מצוקת הדיור של השנה שעברה, החלו לשאת פרי. כך לפחות מראים נתונים חדשים של משרד האוצר שפרסם הבוקר אתר דה מרקר.

לפי אותם נתונים, קצב העבודה של מנהל התכנון במשרד הפנים הוכפל ואף יותר מכך.

מתחילת 2012, במשך חמישה חודשים בלבד, אושרו על-ידי ועדות התכנון המחוזיות 32,650 יחידות דיור. לשם השוואה, בשנים 2007-2011 הקצב היה 25,775 יחידות בשנה.

מכאן התברר שקצב האישורים הנוכחי תואם את היעד שהציבה הממשלה לאישור של 60 אלף יחידות דיור עד סוף 2012.

מנהל התכנון ממונה על העברת התוכניות בוועדות התכנון השונות, עד לקבלת אישור מהוועדה המחוזית. האישור מאפשר שיווק קרקעות במקרה של קרקעות מדינה, או קבלת אישורי בנייה כשמדובר על קרקעות פרטיות.

השינוי בתדירות קבלת האישורים החל לקרום עור וגידים נוכח שיתוף פעולה בין ראש מנהל התכנון בינת שוורץ לאתי שגיא, מנהלת היחידה לשכר עידוד במשרד האוצר. השתיים שינו בתחילת 2012 את שיטת התגמול לעובדי מנהל התכנון. עובדי המנהל נדרשו לראשונה למערכת של יעדים ותפוקות במקום יעדי זמן עד אותה שנה (אישור תוכנית והעברתה במשרדי הממשלה ארך עד ארבע שנים וחצי) ותקרת הפרמיה גדלה מ-15% משכר הבסיס ל-25%.

מכאן שעד אותו שינוי, לעובדי המנהל לא היה תמריץ לסיים את התהליך במהירות האפשרית, כי הפרמיה הייתה משולמת על סמך התקדמות נקודתית בוועדות. העברת שלב של תכנית מסוימת הייתה מזכה את העובד בפרמיה. כיום, תכניות שהסיכוי שלהן להגיע לאישור סופי נמוך, מוחלפות באחרות עם סיכויי הצלחה גבוהים יותר.

היחידה לשכר עידוד באוצר משלמת בממוצע 500 מיליון שקל בשנה ל-30 אלף עובדי המדינה. לאורך שנים ארוכות, נציב שירות המדינה היה האחראי על שכר העידוד בסקטור זה. לאחרונה עברה היחידה למשרד האוצר, שדוחף לשינויים במבנה התמריצים שמזכים בפרמיות.

כנס משאבי אנוש בנושא העצמת ההון האנושי

אין תגובות

השאר תגובה