שיתוף

תביעות בבית הדין לעבודה בנושאים של יחסי עבודה בין עובד למעסיק עד סכום של 31.3 אלף שקל, ותביעות נגד קופות גמל עד לסכום של 31.3 אלף שקל, נידונות בבית הדין האזורי לעבודה בהליך של דיון מהיר.

דיון מהיר משמעו שמתקיים רק דיון הוכחות אחד בבית הדין שבמהלכו נשמעות העדויות, מוצגים כל המסמכים, ובית הדין נותן את החלטתו.

יצויין, כי בהליך זה של דיון מהיר, למתדיינים אין זכות ערעור אוטומטית על פסק הדין. אם אחד הצדדים רוצה להגיש ערעור, עליו להגיש לבית הדין הארצי לעבודה בקשת רשות ערעור בתוך 15 ימים מיום קבלת פסק הדין.

במקרים בהם נושא הדיון, או הבעיות השנויות במחלוקת, או היקף הראיות שנדרשים לבירור העניין לא מאפשרים דיון מהיר, יכול בית הדין לעבודה להפסיק את הדיון המהיר ולהעבירו להליך של תביעה רגילה.

למה נועד הדיון המהיר: הוא נועד לייעל את ההליכים המשפטיים ,לקצר אותם ולסיים את הדיון בתיק בדיון אחד בלבד.

יצויין כאן כי בהליך הדיון המהיר לא מתקיים קדם משפט, אלא רק דיון הוכחות שבמסגרתו על הצדדים להביא את כל העדים והראיות שלהם, וכולם מוצגים ונשמעים בדרך כלל באותו היום.

ברוב המקרים, הצדדים בדיון פטורים מהגשת תצהירי עדות ראשית, אלא אם כן בית הדין קבע אחרת.

בדיון מהיר בית הדין אינו כפוף לסדרי הדין ולפרוצדורה הרגילה הנהוגה בדרך כלל בדיונים בבית הדין, והוא רשאי לפעול בדרך הנראית לו מועילה ביותר להכרעה צודקת ומהירה.

זאת ועוד, בית הדין יכול, בהסכמת המתדיינים, להעביר דיון מהיר לבורר שיסכים לדון בתביעה בלי לקבל שכר, גם אם הדיון טרם החל.

כאמור, תביעות שמתנהלות בדרך של דיון מהיר הן תביעות בסכום שאינו גבוה מ-31.3 אלף שקלים, המוגשות לבית הדין האזורי לעבודה, באחד מהנושאים הבאים:

1 תביעות שהנושא שלהם הוא יחסי עבודה בין עובד למעסיק, כלומר, תביעות לתשלומים שמקורם בחוקי העבודה וביחסי העבודה, לרבות תביעה לתשלום שכר עבודה, תביעה לתשלום שעות נוספות, תביעה לתשלום דמי חגים, תביעה לתשלום חופשה שנתית, תביעה לתשלום דמי הבראה, תביעה לתשלום נסיעות, תביעה לתשלום פיצויי פיטורים.

2 תביעות של עובד או מעסיק כנגד קופות גמל.

3 כל תביעה לקצבה הנובעת מיחסי עבודה.

הגשת התביעה בדיון מהיר הינה זהה להגשת תביעה רגילה בבית הדין לעבודה.

אשר לערעור, כאמור, לא ניתן לערער באופן אוטומטי על פסק דין שניתן במסגרת דיון מהיר. כדי לערער על פסק דין שניתן על ידי שופט או רשם יש להגיש בקשת רשות ערעור לבית הדין הארצי לעבודה בתוך 15 ימים מיום קבלת פסק הדין.

נציין, כי בגלל ההליך המהיר והפשוט יחסית, להגשת התביעה וניהול הדיון, מקובל שדיון מהיר מתנהל פעמים רבות בלי ייצוג של עורכי דין.

סדנת ניהול זמן

אין תגובות

השאר תגובה