שיתוף

שיגורי הרקטות על חלקים נרחבים במדינה גורמים לרבים לרצות להשאר בבית עם הילדים, או פשוט קרובים למקלטים ולחדרי הממ"ד.

עם זאת, יש עובדים שהינם עובדים חיוניים, ואלה נדרשים להגיע אל מקומות העבודה. אחת הסוגיות העלולות מהעסקתם של העובדים החיוניים היא, האם המעסיק יכול לחייב את העובד במפעל חיוני לעבוד שעות נוספות.

סוגייה דומה שעולה מכך היא האם ניתן לחייב עובד במפעל חיוני לעבוד במהלך שעות המנוחה השבועית. הסוגייה השלישית בנושא זה היא, מהו השכר שהעובד במפעל חיוני זכאי לקבל עבור שעות נוספות אלה ועבור השעות בימי המנוחה השבועית.

חוק שעות עבודה ומנוחה קובע, כי אם לדעתו של שר העבודה והרווחה או שר הביטחון, צרכי הספקה ושירותים מחייבים עבודה בשעות נוספות במפעלים המספקים הזמנות לצבא, הם רשאים להתיר עבודה בשעות נוספות.

אשר לעבודה בזמן המנוחה השבועית לעובדים במפעלים המספקים צרכי הספקה ושירותים לצבא, היתר כזה יכול להנתן רק  באישור ועדת שרים.

אם כן, מהו שכרם של עובדים חיוניים אלה עבור השעות הנוספות ועבור עבודה בימי המנוחה? מתברר כי הגמול עבור שעות נוספות ועבור עבודה בזמן המנוחה השבועית הוא כפי שנקבע בחוק שעות עבודה ומנוחה.

סוג אחר של עובדים שיש לגביהם סימן שאלה בעיתות חירום הוא עובדי קבלן כוח אדם, שהמעסיק שאצלו הם משובצים לעבודה הוא מפעל או חברה הממוקמים באזור בו יש הפגזות טילים. השאלה בנושא זה היא מהן זכויותיהם של עובדי קבלן אלה, והאם מותר להם להיעדר מהעבודה בגלל רצונם להשאר בבית ליד המקלט או חדר הממ"ד.

מתברר כי בחוק ההגנה על עובדים בשעת חירום קיימת התייחסות גם לפיטורים של עובד קבלן. על פי חוק זה נקבע, כי לא רק הקבלן שהינו המעסיק הישיר, אלא גם המעסיק בפועל, לא יכול לגרום לפיטוריו של עובד קבלן, בגלל היעדרותו מהעבודה בנסיבות אלה.

החוק קובע, כי אם מפטרים עובד כזה (שנעדר מהעבודה בגלל החשש מהטילים ובעקבות הוראות פיקוד העורף), על המעסיק מוטל הנטל להוכיח כי לפיטורים היתה סיבה אחרת, ולא הסיבה של היעדרות מהעבודה.

זאת ועוד, אם המעסיק פיטר עובד ו\או עובד קבלן כוח אדם, בניגוד להוראות חוק זה של הגנה על עובדים בעת חירום, יוטל על המעסיק גם קנס על פי חוק העונשין.

נזכיר, כי, חוק ההתגוננות האזרחית קובע, כי אם ניתנה הנחיה (על ידי פיקוד העורף) להישאר במקלטים או בחדרי ביטחון או בחדרי ממ"ד, לא ניתן לחייב את העובד להגיע לעבודה.

בנוסף על כך, במשפט העבודה קיים עקרון שקובע כי אסור לפטר עובד בשרירות לב. פיטורים שנעשו בחוסר תום לב ניתנים לביטול.

 

 

סדנת ניהול זמן

אין תגובות

השאר תגובה