שיתוף

פרויקט התמודדות משאבי אנוש עם נגיף הקורונה

 

רבות דיברנו כאן על התאוצה שתפסה גישת ההעסקה של עובדים מהבית, בשל משבר הקורונה והצורך לשמור על מרחק בין עובד לעובד.

אבל מה קורה במקרים בהם הארגון מעסיק עובדים בסניפים בחו"ל בהם מועסקים בעלי מומחיות ספציפית, ואין מומחים מאותו תחום במשרדי החברה בארץ.

או לחלופין, מה קורה במצב בו לחברה בינלאומית יש בארץ סניף ויש צורך דחוף להטיס לכאן מומחה מטעם החברה כדי לפתור בעיה דחופה.

יש אמנם דברים שניתן לפתור אותם בשיחת זום או סקייפ, אבל במקרים מאוד מסויימים, המומחה חייב להגיע לארץ.

אם כן, איך מעסיק צריך לפעול במקרים בו הוא נאלץ לייבא לתקופה מסויימת עובד מומחה מחו"ל.

על פי החלטת ‏שר ‏הפנים, ‏ובהמלצת ‏משרד ‏הבריאות, ‏במסגרת ‏ההתמודדות ‏עם ‏מגיפת ‏הקורונה, ‏ולאור‏

האיסור החל על ‏כניסת אזרחים לארץ ‏למעט ‏חריגים,‏ ועל ‏מנת לתת ‏מענה ‏לצורך בכניסתם של ‏מספר ‏מצומצם ‏של‏ מומחים,‏ המוגדרים ‏כנדרשים ‏למתקנים ‏רפואיים,‏ לתשתיות ‏לאומיותו ו\או לרציפות תפקודית‏ של ‏המשק,‏ תוקננו כמה תקנות לצורך החרגת כניסתם של מומחים אלה במהלך תקופת משבר הקורונה:

ככלל, ע‏ל פי ‏הוראות ‏צו ‏בריאות ‏העם, ‏כל ‏מי ‏שאושרה ‏כניסתו ‏לישראל, ‏למעט ‏מי ‏שהגיע ‏מיהודה ‏ושומרון ‏או ‏מחבל‏ עזה, ‏חייב בבידוד למשך 14 ימים.

לפני שהחברה המבקשת פונה אל רשות האוכלוסין וההגירה, עליה לפנות בבקשה אל המשרד המקצועי הרלוונטי לקבלת המלצה לכניסת המומחה הזר ולהסביר למה הגעתו נחוצה להמשך תפקוד המשק.

על ‏המעסיק להגיש ‏בקשה ‏מקוונת ‏מסודרת ‏לענף ‏המומחים ‏בהתאם ‏לנוהל, ‏בצירוף המסמכים הבאים:

1 המלצה ‏של ‏המשרד ה‏ממשלתי ה‏רלוונטי: בריאות, ‏כלכלה, ‏בטחון, ‏תחבורה, ‏אנרגיה ‏וכו'. הגורם הממליץ צריך לציין כי ‏קיים ‏צורך ‏דחוף ‏והכרחי ‏לכניסת ‏מומחה ‏זר ‏לרציפות ‏תפקודית.

2 תצהיר אישי ‏בדבר ‏יכולתו של המומחה לשהות במקום ‏בידוד באופן עצמאי.

הבקשה ‏תידון ‏ותטופל ‏בהתאם ‏לנהלים ‏הרגילים. אם וכאשר יוחלט ‏כי ‏אין ‏מניעה ‏לאשר‏ את הבקשה‏ והמעסיק העביר את כל המסמכים שצויינו כאן, יונפק היתר. ‏

יש לשים לב כי אם מדובר בהיתר ‏במסלול ‏של ‏עד 45 יום, אזי ‏לאחר ‏קבלת ‏ההיתר נדרש ‏לקבל‏ אישור ‏עלייה ‏למטוס‏.‏

חשוב לשים לב כי תסורב כניסתו לארץ של עובד זר שמגיע לישראל בלי אישור עלייה למטוס (שאותו קיבל מרשות האוכלוסין).

מומחה (אותו מעוניינת החברה להביא לארץ) שירצה לצאת ממקום הבידוד חייב לקבל לשם כך את אישור משרד הבריאות. בלי אישור זה הוא לא יוכל לצאת מהבידוד.

יצויין, כי רק במקרים ‏חריגים יתקבל ‏אישור עבור המומחה לצאת‏ ממקום הבידוד, וגם אז, אך ורק לצורך עבודה חיונית למשק.

‏‏‏אישור כזה ינתן ‏בכפוף ‏להמלצת ‏המשרד ‏הממשלתי ‏הרלוונטי,‏ ולפרק זמן שלא יעלה על שבעה ימים.

לאחר ‏קבלת ‏האישור ‏לכניסה ‏לישראל ‏והיציאה ‏ממקום ‏הבידוד, ‏יש ‏לפעול ‏על פי הנחיות ‏משרד‏ הבריאות‏ כפי ‏שיקבעו ‏באמצעות ‏ד"ר ‏אשר ‏שלמון.

אם מדובר במסלול של יותר מ-45 יום לאחר הנפקת ההיתר, על המעסיק מוטל לגשת ללשכת ‏מנהל‏ האוכלוסין לצורך הסדרת‏ הרישיון ‏והזמנת ‏העובדים. באחריות החברה לוודא המצאותם של כל המסמכים הרלוונטיים ‏ולשלם‏ את‏ האגרות.

כנס משאבי אנוש שנתי 2022

אין תגובות

השאר תגובה