שיתוף

במסגרת חוק ההסדרים שאושר היום (4.11.21) בכנסת בקריאה שנייה ושלישית התקבל החוק להעלאת גיל הפרישה לנשים.  

על פי החוק החדש (העוסק בגיל הפרישה לנשים), יועלה גיל הפרישה של נשים מ-62 שנים כיום, ל-65 שנים – בתוך 11 שנים, עד שנת 2032.

לנשים שנולדו בין השנים 1960 ל-1963 יועלה גיל הפרישה במדרגות של ארבעה חודשים בשנה.

כלומר, עובדות שהן ילידות שנת 1960 יוכלו לקבל קצבת זקנה החל מגיל 62 וארבעה חודשים; ילידות שנת 1961 יוכלו לקבל קצבת זקנה החל מגיל 62 ושמונה חודשים; ילידות שנת 1962 יוכלו לקבל קצבת זקנה החל מגיל 63; וילידות שנת 1963 יוכלו לקבל קצבת זקנה החל מגיל 63 וארבעה חודשים.

לאחר מכן העלייה הינה הדרגתית יותר. עובדות שנולדו בשנת 1964 יוכלו להתחיל לקבל קצבת זקנה בגיל 63.5; ילידות שנת 1965 יקבלו קצבת זקנה החל מגיל 63 ותשעה חודשים; ילידות שנת 1966 יוכלו להתחיל לקבל קצבת זקנה מגיל 64; ילידות שנת 1967 יוכלו לקבל קצבת זקנה החל מגיל 64 ושלושה חודשים; ילידות שנת 1968 יוכלו להתחיל לקבל קצבת זקנה החל מגיל 64.5; ילידות שנת 1969 יוכלו להתחיל לקבל קצבת זקנה מגיל 64 ותשעה חודשים; ועובדות שנולדו ב-1970 והלאה יוכלו להתחיל לקבל קצבת זקנה בגיל 65.

בד בבד הוחלט על הקמת מערך הכשרות מקצועיות לנשים מגיל 50 או יותר, כדי להכין אותן לשנות העבודה האחרונות לפני הפרישה לפנסיה.

נשים שהשכר שלהן נמוך יקבלו מענק עבודה (מס הכנסה שלילי) מוגדל. מספר הימים בהן יוכלו נשים מבוגרות שהינן מובטלות לקבל דמי אבטלה יעלה מ-175 ימים ל-300 ימים.

כמו כן ישולם מענק חד פעמי לנשים שלא עובדות ואינן נמצאות בחופשה ללא תשלום (חל"ת) והיו אמורות לקבל קצבת זקנה כבר בחודש ינואר 2022.

זאת ועוד, אף על פי שהתווספו לנשים שנות עבודה, הן יקבלו גם בשנים הנוספות הללו לעבודתן, את ההנחות המגיעות לאזרחים ותיקים לרבות הנחות בתחבורה הציבורית, בתשלומי הארנונה ובתרופות, כאילו היו כבר במעמד אזרחית ותיקה.

לעת עתה לא הוצמד גיל הפרישה העתידי לעלייה הצפויה בתוחלת החיים (זו היתה ההצעה המקורית של משרד האוצר).

אם כן, מה צפוי להיות הסכום שהנשים יקבלו בהגיען אל גיל הפרישה החדש – להלן חישוב סכום קצבת הזקנה:

סכום קצבת הזקנה הבסיסי הוא 1558 שקלים לחודש. על סכום זה יש תוספת בשיעור של שני אחוזים לקצבה, עבור כל שנת ביטוח (לאומי) מלאה שנצברה לעובדת. תוספת הוותק המקסימלית שניתן לקבל היא 50% מהקצבה.

כשנת ביטוח מלאה נחשבים 12 חודשי ביטוח, גם אם הם רצופים וגם אם הם אינם רצופים.

בנוסף, עובדות שירצו להמשיך לעבוד גם לאחר הגיל שנקבע כגיל הפרישה (65) יקבלו תוספת לקצבה של חמישה אחוזים בשנה (כולל תוספת ותק), עבור כל שנה שתשלום הקצבה שלהן נדחה בגלל הכנסותיהן מעבודה, אותן קיבלו בין גיל הפרישה עד גיל הזכאות לקצבת אזרח ותיק (67).

התוספת משולמת עבור שנים שבהן לא היתה לעובדת זכאות לקצבת אזרח ותיק משום שקיבלה הכנסות מעבודה, או לחלופין, שבגלל ההכנסות מעבודה הגיעה להן קצבה חלקית והן החליטו לוותר על קבלת הקצבה.

כנס פיתוח ארגוני 2024

כנס AI למשאבי אנוש 2024

כנס דיני עבודה למנהלי.ות משאבי אנוש 2024

אין תגובות

השאר תגובה