שיתוף

כאשר קובעים את העקרונות והערכים של התרבות הארגונית של החברה, יש לקחת בחשבון את נושא הרכילות ודרכים למניעתה, כמו גם את נושא הווצרות הקליקות, שמותירות חלק מהעובדים מחוץ למעגל החברתי בארגון.

יש הכרח לשלב כחלק מעקרונות התרבות הארגונית והערכים שמקנים לעובדים, את ההכרה שעל כל עובד מוטל להימנע ממצב של היווצרות קליקות חברתיות ומהפצת רכילות.

מדוע? משום שמצב כזה יוצר לחץ אדיר על כל העובדים. העובדים ששייכים לקליקות נמצאים בחרדה מתמדת ממצב בו יאבדו את מקומם החברתי בארגון.

והעובדים שמחוץ לקליקות, או שהם מהווים את מושא הרכילות חשים מבודדים, ומכאן קצרה הדרך לתחושת ניתוק מהארגון ואובדן תחושת המחוייבות והנאמנות.

זאת ועוד, רכילות של עובדים על עמיתיהם לעבודה ועל מנהלים עלולה לצאת מכלל שליטה.

הנפגעים מתופעת הרכילות עלולים להיות לא רק מושאי הרכילות, אלא גם סביבת העבודה כולה והאווירה בה נמצא הצוות כולו, המחלקה ואף הארגון.

במילים אחרות, רכילות יוצרת אווירה שלילית ופוגעת במורל העובדים.

לדוגמה, כאשר עומד להתמנות מנכ"ל חדש לחברה, רכילות שלפיה המנכ"ל החדש יהיה רע לחברה, לעובדים ולהתפתחותה של החברה, או שהוא עלול להביא איתו עובדים שיתפסו את מקומם של עובדים אחרים בחברה – רכילות כזו עלולה לפגוע במורל הכללי של העובדים.

התוצאה היא ירידה חדה במוטיבציה של העובדים, התגברות תחושת הניתוק מהחברה, ואובדן תחושת הנאמנות והמחוייבות לחברה.

רכילויות מרושעת על עובד מסויים, בין אם היא עוסקת בכך שהוא אינו מוערך על ידי המנהלים, או שאינו מבצע את עבודתו כראוי, או אפילו רכילות על ענייניו האישיים, כל אלה ישפיעו לרעה לא רק על העובד עצמו, אלא גם על עובדים אחרים שעובדים איתו בצוות, או שמיודדים איתו.

יתרה מכך, ההשמצות שמפורסמות כנגד עובדים מסויימים במסגרת הרכילות, עלולות לגרום לכך שאותם עובדים ינטשו את הארגון.

כתוצאה מכך הארגון עלול לאבד עובדים טובים, בפרט לאור ההנחה שרכילות מרושעת מכוונת לרוב כלפי עובדים מצטיינים ונובעת מתוך קנאה של עובדים אחרים.  

אם כן מה מנהלי משאבי אנוש צריכים לעשות כדי לעצור רכילות מרושעת: ראשית, יש לאתר את העובד שהוא מקור הרכילות ולקרוא לו לשיחת הבהרה חסרת פשרות.

אם זה לא יעזור יש לזמן אותו לשימוע לקראת פיטורים, מהסיבה שרכילות פוגעת בהתנהלות החברה כולה, ועלולה לפגוע סופו של דבר בתוצאותיה העסקיות.

במקביל, יש הכרח לעדכן ולחדד את מדיניות החברה בכל הקשור להתנגדות נחרצת לקיום רכילות.

במסגרת זו ניתן לשלוח הודעת דואר אלקטרוני בה יעודכנו העובדים כי בשל תופעת הרכילות, הארגון מחדד את המדיניות הבלתי מתפשרת, הגורסת אפס סובלנות כלפי קיום רכילות בחברה.

בנוסף להתרעות יש לקבוע סנקציות כנגד עברייני המשמעת בנושא הרכילות. את הסנקציות עליהן הוחלט יש לצרף להודעת הדואר האלקטרוני המתריעה מפני קיום רכילות בחברה.

כנס משאבי אנוש שנתי 2022

אין תגובות

השאר תגובה