שיתוף

יש חשיבות מכרעת ליישור קו בין העובדים החיצוניים של הארגון (עובדים מהבית, עובדים בהעסקה משותפת וכו'), לבין מטרות הארגון.

במילים אחרות, על הארגונים לוודא שהעובדים החיצוניים חשים חיבור, מחוייבות ומעורבות רבה לגבי הארגון, מזדהים עם ערכיו ושואפים להשיג את יעדיו.

מסקנות אלה עולות מסקר שנערך במשותף על ידי חברת הסקרים SHARM  וחברת SAP. בסקר השתתפו יותר מ-1000 מנהלי משאבי אנוש ממגוון תחומי משאבי האנוש וכ-50% מהם השיבו כי לנושא זה חשיבות מכרעת.

כ-70% מהנשאלים אמרו שלמידת המחוברות של העובדים החיצוניים יש השפעה חיובית על יכולתם של ארגונים להשיג את המטרות העסקיות של הארגון.

האתגר: סוגיות משפטיות

עם זאת, אותם נשאלים ציינו כי האתגר העיקרי לגבי מידת המחוברות של העובדים החיצוניים הוא סוגיות משפטיות מורכבות וחששות של הארגון לגבי העסקה משותפת.

לאור ההקשר המשפטי המורכב הזה, ארגונים צריכים לבחור בחשיבה מחודשת לגבי איך הם משלבים את כוח העבודה החיצוני שלהם בתרבות החברה והשגת מטרותיה.

חשיבה זו צריכה לקחת בחשבון את מגוון ההשפעות על העובדים החיצוניים, ואת מידת ההזדהות שלהם עם החברה: באיזו מידה הם אכן מעוניינים לבטא את ערכי החברה.

יש הטוענים כי למעשה אין צורך שעובדים חיצוניים יזדהו עם ערכי החברה ומטרותיה, וכי אין צורך להתאמץ לשם כך. אלא שצורת חשיבה זו מתאימה לעובדים החיצוניים שהיו בשנים עברו, בהן לעובדים חיצוניים היתה תרומה מינימלית לעסק והם מילאו רק תפקידים תומכים.

העובדים החיצוניים הם קריטיים להצלחת החברה

כיום, לעומת זאת, כ-64% מהארגונים בארה"ב מציינים כי העובדים החיצוניים הינם קריטיים ליכולתן של החברות לעמוד בדרישות התפעול, לפיתוח מוצרים ושירותים חדשים ולהוציא לפועל את האסטרטגיה העסקית שלהם.

כיום, מספרם של העובדים החיצוניים הוא לעיתים קרובות בהיקף כל כך גדול שהשפעתם על החברה היא מהותית. ולכן כבר אין מקום לציפיות מינימליות מהם. במקום זאת, יש להתיחס אליהם כאל מרכיב מהותי להצלחה עסקית.

במסגרת תוכנית המחקר המשותפת של SHRM ו- SAP SuccessFactors בנוגע לעובדים חיצוניים, חלקו מנהלי משאבי אנוש רבים את התסכול מכך שידיהם קשורות בכל הנוגע להעסקתם של עובדים חיצוניים.

מעוניינים לשלב את העובדים החיצוניים כמו הפנימיים

מנהלי משאבי אנוש אחרים טענו, כי אף על פי שהסיכון המשפטי הפוטנציאלי אכן גדול, הם מעוניינים מאוד לשלב את העובדים החיצוניים בארגון באותה דרך ובאותם תהליכים הננקטים לגבי עובדים פנימיים.

לדברי מנהלי משאבי אנוש אלה, תרומתם של העובדים החיצוניים לארגון היא גדולה דיה כדי שלא ניתן עוד להתייחס אליהם באופן שונה מאשר אל עמיתיהם העובדים הפנימיים של הארגון.

המחקר המשותף SHRM ו- SAP SuccessFactors תומך בפרספקטיבה זו המתייחסת להעסקתם של העובדים החיצוניים ושילובם בערכי החברה, ביעדיה ובשאיפה להשגתם.

המחקר מראה כי חשוב מאוד לטפל בעובדים החיצוניים באותה מידה כמו בעובדים קבועים הפנימיים, וכי ארגון שיעשה כך יסייע למיקסום תרומתם לעסק.

 

אין תגובות

השאר תגובה