יצאה לדרך: תכנית ההסמכה לממוני גיוון תעסוקתי במשרדי הממשלה

יצאה לדרך: תכנית ההסמכה לממוני גיוון תעסוקתי במשרדי הממשלה

תכנית ההסמכה לממוני גיוון תעסוקתי במשרדי הממשלה, נפתחה היום

שיתוף
גיוון תעסוקתי

גיוון תעסוקתי

היום יצאה לדרך תכנית ההסמכה לממוני גיוון תעסוקתי במשרדי הממשלה וביחידות הסמך הממשלתיות, אשר משמשת אבן דרך בתהליך שמטרתו עיצוב וחידוש של שירות מדינה מצוין ומגוון.

את מפגש הפתיחה החגיגי שנערך בבית הנשיא פתחו מנכ"ל בית הנשיא הראל טובי, מ"מ נציב שירות המדינה אודי פראוור, ומנהלת אגף גיוון תעסוקתי בנציבות מור ברזני.

מזה כשנה, מחויבים כל משרדי הממשלה ויחידות הסמך למנות ממוני גיוון תעסוקתי במשרדם. עד היום, מונו כ-50 ממוני גיוון, ובמחזור הראשון משתתפים 27 מהם.
ממוני וממונות הגיוון יובילו את תהליך הגיוון התעסוקתי בארגונם, ועמו את שינוי האקלים הארגוני לאקלים מנכיח ומטפח מגוון ישראלי מתוך תפיסתו כנכס. השינוי אותו יובילו הממונים והממונות יהיה צעד חשוב בחיזוק האמון של החברה הישראלית בשירות הציבורי. גיוון תעסוקתי הוא נכס לשירות ציבורי מצוין, ושוויוני, שמשקף את פני החברה הישראלית ויכול לשרת אותה באופן מיטבי.

התכנית כוללת מתן ידע וכלים יישומיים לקידום הגיוון התעסוקתי בשירות המדינה ובכל משרד – תוך התייחסות משמעותית לאוכלוסיות היעד (האוכלוסייה הערבית לרבות הדרוזית והצ'רקסית, אנשים עם מוגבלות, יוצאי אתיופיה, עולים חדשים, חרדים) בהתאם לסעיף 15א לחוק שירות המדינה מינויים. המשתתפים ייחשפו למקרי בוחן וסיפורי הצלחה בהטמעה של גיוון תעסוקתי בארגונים שונים במגזר הציבורי, הפרטי והשלישי, ויתארחו בישוב חרדי ובישוב ערבי.
הממונים ילמדו ויתרגלו נושאים הקשורים להעלאה וקידום המודעות לגיוון תעסוקתי במשרדם, סיוע בנושא תכנון כוח אדם והתאמתם של הליכי איתור, גיוס, קליטה וליווי של מועמדים ועובדים מאוכלוסיות הגיוון התעסוקתי (כגון איתור חסמים). כפרויקט סיום לקורס, יבנו הממונים תכנית עבודה מדידה לגיוון וכשירות תרבותית עבור כל משרד ויחידת סמך.

THEY WALK THE TALK: התכנית נבנתה בהתאמה מיוחדת לעובדה שמדובר בקבוצת ממונים וממונות מגוונת: לצד רוב נשי מוחץ, יש בתכנית נציגות לשלוש הדתות וכן ממונים המשתייכים לאוכלוסיות הגיוון. בין ההתאמות שנעשו בתכנית ניתן למנות ליווי של מתרגמת סימולטנית לאורך כלל המפגשים; סיום המפגשים בשעה 15:30 בכדי לאפשר השתתפות מלאה להורים, והתאמות שנדרשו מתוקף העובדה שחלק מהמפגשים מתקיימים בחודש הרמדאן, כדוגמת הנחת הכיבוד של המפגשים מחוץ לחדר הלימוד בכדי להתחשב במשתתפי הקורס אשר צמים.

סדנת ניהול זמן

אין תגובות

השאר תגובה