יותר כסף למשאבי אנוש על מנת לשמר את עובדי בני דור ה-Y

יותר כסף למשאבי אנוש על מנת לשמר את עובדי בני דור ה-Y

גיוס עובדים ושימורם בארגון, הם תפקידיו העיקרים של מנהל משאבי אנוש, אולם השתלבות דור ה-Y בשוק העבודה, מחייב הקצאת משאבים נוספים

שיתוף

מנהלי חברות ענק בארצות הברית מפנימים לאחרונה את הצורך בהקצאת משאבים כספיים גדולים יותר לתחום משאבי האנוש. המחלקות שעסקו עד כה בניהול משאבי אנוש כמו גם המנהלים שעמדו בראש המחלקות האלו, נחשבו כמי שנותנים שירותים למחלקות אחרות שדווקא הן נתפשו כחיוניות יותר –  כמו מחלקת השיווק או המחקר והפיתוח. תפקידם של מנהלי משאבי אנוש הצטמצם לעיתים לנושא מרכזי אחד –גיוס עובדים והשמתם בארגון.

בארגונים קטנים יותר היו שהטילו על מנהלי משאבי האנוש תפקידים נוספים כמו אחריות על תחום ההדרכה ואף על ההיבטים הלוגיסטיים של הארגון. התופעה הזו מתחילה להיעלם תוך הכרה שגיוס עובדים ושימורם בארגון, הוא אכן הנושא המרכזי עליו מופקד מנהל משאבי אנוש, אבל הקושי במימוש התפקיד הזה, מחייב דווקא הקצאת משאבים גדולה יותר ולאו דווקא הטלת תחומי אחריות נוספים על מנהל משאבי האנוש, תחומים שלעיתים הקשר בינם לבין משאבי אנוש הוא מזערי.

[adrotate banner="27"] הכול החל עם השתלבות דור ה-Y  בשוק העבודה. אלו הם ילידי שנות השמונים ואילך- צעירים בעלי נגישות גבוהה לטכנולוגיה, יכולת ללמוד במהירות נושאים חדשים, יכולת לביצוע מטלות רבות בו בעת (מולטי טסקינג ), אך גם רצון פנימי בשינויים בלתי פוסקים. איש מהם אינו רואה עצמו נשאר בארגון עד צאתו לגמלאות ורבים מהם אינם מהססים לעזוב את מקום העבודה כעבור שנים ספורות.

המחקרים מספרים על סדר גודל של שלוש שנות עבודה בארגון מסוים לכל היותר, לאחר מכן הם יצאו לשנת לימודים, מסע בהודו או יחפשו מקום עבודה אחר. הם עשויים לבחור במקום עבודה אחר גם אם אינו בהכרח מציע להם תגמול כספי גבוה יותר – בעיקר משום שהוא שם, משום שהוא אחר ושונה ובתום שלוש שנים הם ימשיכו הלאה.

מהנתונים עולה כי עלות גיוס עובד אחד גבוה פי 6 מאשר העלות הדרושה לשמר עובד כזה בארגון. רבים מהעומדים בראש חברות הענק נטו להתעלם מהנתון הזה, אלא שבשוק עבודה בו לעיתים עד  20% מכלל העובדים בארגון עוזבים אותו מידי שנה, מתברר כי כדאי להשקיע תקציבים ומשאבים כדי לשמר את העובדים האלו.
זו גם הסיבה לרצון להסב יותר ויותר תקציבים לתחום משאבי אנוש. הנטייה המתגבשת לאחרונה היא להקצות למנהלים האחראים על משאבי האנוש בארגון "סל תקציב", שיסייע להם לשמר את הדור הצעיר בארגון. הם יוכלו להציע תמריצים למצטיינים שבחבורה, לאפשר לאחדים מהם חופשה בת כמה שבועות לצורך השתלמות בתחום המקצועי על חשבון הארגון, או לכל מטרה אחרת שתשמר את העובד בארגון.

 

כנס משאבי אנוש 2020

אין תגובות

השאר תגובה