ידועה בציבור של נהג דן שנפטר אינה זכאית לקצבת שארים

ידועה בציבור של נהג דן שנפטר אינה זכאית לקצבת שארים

שופטת בית הדין לעבודה קבעה כי האישה לא הכירה את המנוח בעת שפרש לגמלאות, ולפיכך תישלל זכותה לקצבה

שיתוף
דן - קצבת שארים

ידועה בציבור של נהג לשעבר בחברת דן, שנפטר לאחר שיצא לגמלאות, אינה זכאית לקבל קצבת שארים מפני שלא הייתה בת זוגו של המנוח במועד הפרישה. כך קבע לאחרונה בית הדין האזורי לעבודה בתל-אביב.

תושבת המרכז, שניהלה זוגיות עם המנוח במשך 14 שנה, טענה לאחר מותו כי היא זכאית לקבל קצבת שארים מחברת דן, בשל היותה מוכרת כידועה בציבור של המנוח.
אלא שבחברת דן השיבו את פניה ריקם, והיא עתרה לבית הדין לעבודה בבקשה להצהיר כי הייתה ידועה בציבור של האיש עד מותו, וכי היא זכאית לקבלת הקצבה.

את טיעוניה ביססה האישה על העובדה שהכירה את המנוח בטרם שונה תקנון החברה ב-2005. התקנון החדש שולל, בין היתר, את זכאותן של נשים לקצבת שארים במקרים שהכירו את בני זוגן לאחר פרישתו. כאמור, ביקשה האישה מבית המשפט להחיל את התקנון הישן על המקרה שלה, משמע שהינה זכאית לקצבה.

מנגד טענה דן, כי התובעת לא הייתה ידועה בציבור של הנהג כלל, וגם אם הייתה – לאור השינוי בתקנון היא אינה זכאית לקבלת הקצבה.

בהחלטתה קבעה השופטת אופירה דגן-טוכמכר, כי התובעת אכן הייתה ידועה בציבור של המנוח, אך בד בבד דחתה את תביעתה לקצבת שארים לאור האמור בתקנון החברה. השופטת הדגישה כי התקנון אינו חוזה אינדיבידואלי אלא הסכם כללי בין חברי דן לקרן הגמלאות, כך שלא ניתן להיטיב עם חבר אחד על חשבון האחרים.

סדנת ניהול זמן

אין תגובות

השאר תגובה