טעות בחישוב הפיצויים עלתה למעסיק 813,356 ₪

טעות בחישוב הפיצויים עלתה למעסיק 813,356 ₪

בית הדין לעבודה פסק 813,356 ש"ח לעובד שפוטר והמעסיק לא חישב נכון את הפיצויים וכן סירב לשלם לו פנסיה מוקדמת עד הגיל הנקוב בחוק

שיתוף
פיצויי פיטורין
פיצויי פיטורין

מעשה בעובד בחברת מוצרי תקשורת, בן 62, שפוטר בתום 37 שנות עבודה. העובד קיבל אמנם פיצויי פיטורין אולם לטענתנו, המעסיק חישב את זכויותיו על סמך גובה השכר שקיבל לפני כעשור. בנוסף, המעסיק מאן לשלם לו פנסיה מוקדמת עד גיל 67, בטענה שהוא זכאי רק עד לגיל 65. העובד עתר לבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב כנגד מעסיקו. 

מכתב התביעה עלה כי לאחר שנים בהן עבד התובע בהסכם עבודה קיבוצי, הוא הועבר למסגרת הסכם עבודה אישי, כ-10 שנים לפני מועד הפיטורים. בהסכם העבודה האישי צוין כי החברה מתחייבת לשלם לו פיצויי פיטורין לרבות פנסיה מוקדמת. אולם הכול הוסדר 'לכאורה' בחוזה העבודה האישי בינו לבין החברה, לאחר הפיטורים חלה מחלוקת בין העובד לחברה סביב שני נושאים מרכזיים: גיל הזכאות לפנסיה מוקדמת: העובד טען כי זכותו, על פי חוק, לקבל קצבת פנסיה מוקדמת עד גיל 67 ואילו החברה טענה כי במעמד החתימה על החוזה, המחוקק עדיין לא העלה את הגיל מ-65 ל-67, על כן היא מחויבת לשלם לו פנסיה מוקדמת עד גיל 65 בלבד. בנוסף, התקיימה מחלוקת סביב גובה השכר לחישוב הפיצויים. החברה לטענת העובד חישבה את שכרו כפי שנקבע לפני 10 שנים, עם החלת חוזה העבודה האישי.

שופטת בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב, מיכל לויט, קיבלה את מרבית התביעה. "לא עולה בשום אופן מלשון הסעיף כי במקרה בו יפוטר התובע, משכורתו 'תוקפא' וזכויותיו יגזרו ממשכורתו ערב החתימה על ההסכם. אין הגיון בטענה לפיה, לאחר שנים בהן התקדם התובע בסולם השכר, ימצא עצמו עם פרישתו, מקבל את זכויותיו על בסיס שכר שהינו כמחצית משכרו האחרון", כתבה השופטת לויט בפסק הדין. אשר על כן נפסק כי כלל הזכויות שמגיעות לתובע, דינן להתעדכן בהתאם לשכרו האחרון של התובע במועד הפרישה (למעט מענק הפרישה ודמי ההבראה, וזאת היות שזכויות אלה נגזרות מחוזה העבודה ולא מחוקי העבודה המגנים).

עוד נפסק, כי המעסיק מחויב לשלם לתובע פנסיה מוקדמת עד הגיעו לגיל 67, חרף העובדה שבמעמד החתימה על החוזה המחוקק עדיין לא עדכן את גיל הפרישה ל-67 וזאת מאחר ש "גיל הפרישה החוקי" הוא כיום 67.

בית הדין לעבודה חייב את המעסיק לשלם לתובע הפרשים בסך כולל של 813,356 ₪ וכן לשאת בהוצאות המשפט ושכר-הטרחה בסך של 25,000 ש"ח.

למידע נוסף על נושא זה…

רוצים להימנע מטעויות מסוג זה? רוצים להרחיב את הידיעה על זכויות העובדים בנושא פנסייה, שכר, תמרוץ ותגמול?

HRus עורכת שני ימי עיון מיוחדים בנושא זה עם האנשים הבכירים ביותר בתחום. בואו ללמוד ממי שעזר בכתיבת החוק, ממי שמכשיר את הפקחים עבור התמ"ת ומהאנשים שמטפלים בתביעות כנגד חברות בתחום זכויות העובדים.

יום עיון בנושא הפנסייה בראיית המעביד יתקיים ב-19.7, ו- יום עיון בנושא שכר, תמרוץ ותגמול התקיים ב-26.7, למידע נוסף על ימי העיון יש להקיש על הקישורים הנ"ל.

כנס משאבי אנוש בנושא העצמת ההון האנושי

אין תגובות

השאר תגובה