שיתוף

פרויקט התמודדות משאבי אנוש עם נגיף הקורונה

מעסיקים שהחזירו עובדים מחופשות ללא תשלום (חל"ת) החל מחודש אפריל ועד אוקטובר 2020, ומעסיקים שגייסו עובדים חדשים שפוטרו או הוצאו לחל"ת מחברות אחרות, עשויים להיות זכאים למענק כספי.

תשלום המענק מותנה בכך שהמעסיק העסיק עובד שמוגדר כ'עובד מזכה' – מדובר בעובד שהתווסף אל מצבת העובדים המועסקים אצל המעסיק בחודש מסוים.

המענק ישולם בארבעה תשלומים שווים: במהלך החודשים יוני עד ספטמבר 2020 או במהלך החודשים יולי עד אוקטובר 2020, על פי בחירת המעסיק.

יש לשים לב כי המענק יינתן למעסיק רק אם כתוצאה מקליטת העובדים החדשים או החזרת העובדים לעבודה גדלה מצבת העובדים במקום העבודה. כלומר לא ניתן לקלוט עובד חדש ולפטר במקומו עובד אחר.

זאת ועוד, המענק יינתן רק למעסיקים שקלטו עובדים או שהחזירו עובדים מחל"ת בתנאי שמדובר בעובדים שעומדים בתנאים הבאים:

העובד הוא תושב ישראל (הוא אינו עובד זר), לרבות תושב ישראל שמתגורר באזור יהודה ושומרון.

כמו כן על העובד שנקלט לעמוד בכל התנאים הבאים:

1 מדובר בעובד שגילו מעל 18 ועד גיל פרישה כלומר גברים עד גיל 67 ונשים עד גיל 62.

2 העובד נרשם כדורש עבודה והתייצב בשירות התעסוקה בחודשים ינואר-פברואר 2020, ולא עבד מאז שנרשם ועד סוף אפריל השנה.

3 העובד עבד אצל המעסיק בחודש פברואר 2020 אבל הוא פוטר, או שהוא\היא בחופשת לידה או הוצא לחל"ת של 30 ימים לפחות בין תחילת מארס לסוף אפריל.

4 גילו של העובד הוא מעל גיל 67 ובחודש מאי היה זכאי למענק מיוחד לעובדים מעל גיל 67.

5 העובד היה זכאי בחודש מאי 2020 לגמלת הבטחת הכנסה.

6 העובד היה זכאי בחודש מאי לדמי אבטלה משום שפוטר או הוצא לחל"ת או בגלל הארכת תקופת התשלום המרבית לדמי אבטלה עקב משבר הקורונה. והמעסיק שמבקש את המענק, ניכה משכרו של העובד מס הכנסה ודמי ביטוח לאומי כדין.

7 שכרו החודשי של העובד בכל חודש שעבורו מבוקש המענק הוא לפחות 3,300 שקלים או 1,875 שקלים עבור עובד עם מוגבלות המשתכר שכר מינימום מותאם.

8 העובד אינו קרוב משפחה של המעסיק אלא אם החל לעבוד בחברה לפני ה-1 במארס.

9 העובד אינו בעל שליטה בחברה או מנהל החברה או קרוב משפחה של בעל השלטה בחברה או מנהל החברה, אלא אם התחיל לעבוד בחברה לפני ה-1 במארס.

10 לא שולמו עבור העובד כספים מהמדינה לצורך עידוד תעסוקה או הכשרה מקצועית.

אם העובד מועסק אצל יותר ממעסיק אחד, אזי המענק ישולם רק למעסיק שמשלם לעובד את השכר הגבוה יותר.

אין תגובות

השאר תגובה