שיתוף

ברוב הארגונים כולל טופס הגשת בקשה לעבודה את השאלות לגבי שירותם הצבאי של המועמדים. חשוב לדעת שתנאי זה של שירות צבאי אינו תואם את רוח חוקי העבודה וארגונים עלולים להיתבע בשל תנאי זה, בגין אפליה אסורה.

יש הרבה מאוד מועמדים טובים וראויים בקרב אוכלוסיות שלא שירתו בצבא, בין אם מדובר בחרדים, ערבים, אנשים שנפסלו לשירות צבאי מסיבות רבות ומגוונות, עולים חדשים שהגיעו לארץ לאחר גיל שירות החובה ועוד.

אלא שבגלל הדרישה של רבים מהארגונים לקבל רק אזרחים ששירתו בצבא, מועמדים אלה לא יכולים להתקבל לעבודה. הם נותרים מובטלים והארגונים מפסידים עובדים שהיו יכולים להתגלות כעובדים מצויינים.

פוטרו משום שלא שירתו בצבא

לפני כמה שנים פוטרו כמה עובדים ערבים מעבודתם בחברה ממשלתית גדולה, בה הועסקו באמצעות קבלן כוח אדם, מהסיבה שלא שירתו בצבא.

קבלן כוח האדם הודיע להם שהם מפוטרים משום שהחברה הממשלתית פרסמה מכרז חדש המגדיר שירות צבאי כתנאי סף לעבודה בתפקידים אלו.

העובדים שפוטרו הגישו תביעה נגד החברה הממשלתית וכנגד הקבלן. טענתם היתה כי תנאי השירות הצבאי הינו קריטריון שמפלה אותם לרעה. יתרה מכך, קריטריון השירות הצבאי כלל אינו רלוונטי לתפקיד שהם הועסקו בו.

קריטריונים חדשים – עדיין מפלים

לאחר הגשת התביעה הודיעה החברה הממשלתית כי חזרה בה מדרישת השירות הצבאי. במקומה היא הציבה קריטריונים חדשים, בהם: רציפות תעסוקתית, עבודה במשמרות, עבודה בארגון היררכי ואף ניסיון בתפקידים ספציפיים, האופייניים לתפקידים צבאיים.

נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה העבירה לבית הדין לעבודה חוות דעת מטעמה, שבה הודיעה כי קיים חשש לפיו הקריטריונים החדשים נגועים באפליה.

בית הדין האיזורי לעבודה בתל אביב נדרש לקבוע אם התנאים שקבעה החברה הממשלתית נגועים באפליה כנגד פטורי שירות בכלל, וכנגד החברה הערבית בפרט, או שמא הם ענייניים ורלוונטים לדרישות התפקיד.

החלטת בית הדין: הקריטריונים לא מתחייבים מהתפקיד

בית הדין האיזורי לעבודה בתל אביב פסק, כי לא הוכח שהקריטריונים החדשים מתחייבים מאופי התפקיד. בית הדין לעבודה הדגיש כי מדובר בקריטריונים מצטברים שמועמד צריך להיות בוגר צבא עונה כדי לעמוד בהם באופן עקרוני. לאור זאת, נמצא כי יש כאן חשש לאפליית מועמדים שלא שירתו בצבא.

לאור כל זאת, בית הדין קיבל את הבקשה וביטל את פיטורי העובדים. משמעות החלטה זו היא שהצבת תנאי סף שאינו רלוונטי לתפקיד, אבל הינו כולל במסגרת הגדרת התפקיד רק את התפקידים שמחייבים שירות צבאי, או עבודה בארגון היררכי, מהווה אפליה עקיפה כלפי אזרחי ישראל שאינם משרתים בצבא.

רישום ליריד משאבי אנוש HRexpo2021

אין תגובות

השאר תגובה