העלאת שכר המינימום עשויה לפגוע בתעסוקה בחברות עתירות עובדים

העלאת שכר המינימום עשויה לפגוע בתעסוקה בחברות עתירות עובדים

תוצאות המחקר של משרד האוצר מראות, כי בטווח הארוך העלאת שכר המינימום פוגעת בתעסוקה בחברות עתירות עובדים המועסקים ברמות שכר מינימום

שיתוף
השפעת העלאת שכר המינימום על התעסוקה

השפעת העלאת שכר המינימום על התעסוקה

בשנים האחרונות בוצעה העלאה משמעותית של שכר המינימום שהובילה לגידול
משמעותי בשכר, בעיקר בענפים המאופיינים בשכר נמוך יחסית.

על פי נתוני הסקירה הכלכלית השבועית של משרד האוצר שהתפרסמה השבוע (6.5), עד כה, נראה כי למהלך לא היו השלכות שליליות על התעסוקה.

עם זאת, התוצאות בטווח הארוך עשויות להיות שונות, בעיקר לאחר סיום תקופת הגאות הנוכחית. המיקוד השבועי עוסק בבחינת ההשפעות של אירוע העלאת שכר מינימום הקודם (בשנים 2006-2008) שמצא כי גם באותם שנים שכר העובדים המשתכרים בחלקה הנמוך של התפלגות ההכנסות עלה.

עם זאת, תוצאות המחקר מראות, כי בטווח הארוך יותר העלאת שכר המינימום פוגעת
בתעסוקה בחברות עתירות עובדים המועסקים ברמות שכר מינימום.

השפעת שכר המינימום על התעסוקה

שכר מינימום נועד להגן על העובדים החלשים במשק בתהליך מיקוח השכר מול המעבידים. בתוך כך, שכר המינימום משפיע על שוק העבודה בשני ערוצים.

במקרים בהם שכר המינימום גבוה מהתפוקה השולית של העובדים, העלייה בו עלולה להוביל לפיטורי עובדים או להאטה בגידול בתעסוקה. במקרה זה אוכלוסיות בעלות כישורים נמוכים (ולפיכך פריון נמוך) עלולות להיפגע.

במקביל, שכר המינימום עשוי להעלות את השכר של העובדים ברמות השכר הנמוכות.
בשנת 2016, הגיעה רמת שכר המינימום בישראל לשיא היסטורי ובמקביל היה היחס שבין שכר המינימום לבין השכר החציוני בישראל מעל לממוצע מדינות ה-OECD בהן קיימת מדיניות של שכר מינימום.

הצמיחה הכלכלית של השנים האחרונות תורגמה לעלייה בשכר הממוצע של העובדים המשתכרים בחלקה הנמוך של התפלגות ההכנסות, בין השאר, הודות לעליות בשכר
המינימום. בתוך כך, בשלב זה אינה נצפית השפעה שלילית על תעסוקה. עם זאת, בטווח הארוך יותר ההשלכות עלולות להיות שונות מהותית. זאת מכיוון שהעלאות שכר המינימום בישראל ובמדינות אחרות, מתבצעות לרוב בתקופות של גאות במחזורי העסקים, במהלכן הביקוש לעובדים נמצא בשיא.

לאור זאת, נערך בימים אלה באגף הכלכלן הראשי, מחקר משותף עם פרופ' דיוויד ניומרק (אוניברסיטת קליפורניה UCI) שמטרתו בחינת ההשפעות ארוכות הטווח של אירוע העלאת שכר המינימום הקודם (בשנים 2006-2008.)

המחקר המבוסס על שימוש בנתונים האדמיניסטרטיביים של רשות המסים בישראל.

על פי התוצאות הראשוניות, העלאת שכר המינימום פגעה בתעסוקה בחברות עתירות עובדים המועסקים ברמות שכר מינימום וזאת, מספר שנים לאחר כניסתה לתוקף
של ההעלאה.

בשלב זה בהשפעות על התעסוקה ובשלב הבא תיבחן השאלה מי נושא בעלות שכר המינימום.

סדנת ניהול זמן

אין תגובות

השאר תגובה