הסכם קיבוצי ראשון במגזר החרדי

הסכם קיבוצי ראשון במגזר החרדי

ההסתדרות חתמה על הסכם קיבוצי עם הנהלת עמותת מגן לב החרדית, המעסיקה מאות מורות וגננות שהתאגדו ביולי השנה על רקע כוונת העמותה לקצץ בשכרן

שיתוף
הסכם Photo by nokhoog_buchachon

הסכם קיבוצי נחתם לראשונה בין ההסתדרות לבין המגזר החרדי: בשבוע שעבר חתמה ההסתדרות על הסכם עם הנהלת עמותת מגן הלב החרדית, העוסקת בחינוך לילדים עם צרכים מיוחדים – כך על פי דיווח של בחדרי חדרים. 

ביולי השנה הודיעה ההסתדרות לישראל קורניק, יו"ר העמותה, כי למעלה משליש מהעובדות החרדיות בעמותה חתמו על טפסי ההצטרפות לארגון היציג. הרקע להתאגדות העובדות היה כוונת הנהלת העמותה לקצץ בשכרן ולפגוע בתנאי העסקתן.

העמותה מעסיקה כ-600 עובדים, רובם מורות וגננות מהמגזר החרדי. ההסכם קובע כי ההסתדרות והעמותה יפעלו יחד מול משרד החינוך כדי לשפר את שכר עובדות העמותה וכי בתוך חצי שנה ייחתם בעמותה הסכם קיבוצי מקיף. 

ההסכם מסדיר את ביצועה של תכנית הבראה בעמותה, הנדרשת עקב תקצוב חסר מצד רשויות המדינה. ההסכם כולל הסכמה לפעולה מתואמת לתיקון העיוותים בתקצוב ממשרד החינוך, וקובע כי כל תיקון בתקצוב יופנה במלואו לשיפור זכויות העובדים. עוד קובע ההסכם כי הצדדים ינהלו מו"מ להסכם קיבוצי מקיף שייחתם תוך שישה חודשים. הסדרת תנאי התעסוקה של העובדות תיעשה בדגש על התאמה מלאה לאורחות חייהן החרדיים.

יד Photo by adamr.

אבי ניסנקורן, יו"ר ההסתדרות, אמר: "ההסתדרות כתנועה חברתית שמה לה למטרה לצמצם פערים ולהגביר את רמת השוויון בחברה על כל מגזריה. אני מברך את אנשי האגף החרדי והאגף לכלכלה בהסתדרות וכן את הנהלת העמותה על הובלת משא ומתן ענייני תוך הקפדה על ביטחונן התעסוקתי של המורות, וקורא לשיתוף פעולה במאמץ להגדלת תקצוב העמותה מהמדינה".

"מדובר בבשורה של ממש לעובדים במגזר החרדי שיודעים היום שההסתדרות עומדת גם לצדם", אמר רפאל מלאכי, יו"ר חטיבת המועצות הדתיות ושירותי הדת בהסתדרות.  "האגף החרדי בהסתדרות פעל ויפעל לאורם ובהדרכתם של הרבנים מכלל העדות והחוגים. הדאגה לזכויות העובדים היא ערך יהודי שתורת ישראל מייחסת לו חשיבות רבה ואנו מקווים ששיתוף הפעולה בין ההסתדרות, ועד העובדים והנהלת 'מגן הלב' יוביל הן את המוסדות והן את העובדים לדרך חדשה ולהצלחה משותפת".

מוועד הפעולה נמסר: "הצלחת הסכם ההבראה תימדד על ידי הצעדים שתנקוט הנהלת המוסדות בשטח וכולנו תקווה שהצדדים יעמדו בסיכומים שהושגו, תוך הקרבה לא פשוטה מצד העובדים, על מנת לשמור על מקור פרנסתינו ולאפשר את המשך קיום המוסדות למען התלמידים והוריהם. אנו מקוות כי ההסכם הינו צעד ראשון בדרך להבטחת ושמירת זכויות העובדים במגזר החרדי, על כל ענפי העבודה".

נזכיר כי החודש נחתם הסכם קיבוצי חדש לעובדי אגד תעבורה, המסדיר את נושא השכר, את מרכיביו ואת קוד ההתנהגות בין החברה לעובדיה ובין הנהגים לחברה ולציבור הנוסעים.

במסגרת ההסכם יועלה השכר של נהגי החברה ל-39 שקל לשעה, נוסף על תשלום מענק בסך 510 שקל לחודש עד שמשרד התחבורה יאשר את ההסכם, שתוקפו למשך 4 שנים. הצדדים הסכימו גם על מנגנון בקרה על ביטחון השכר והביטחון התעסוקתי לנהגים ועל הנהגת תקנון משמעת שיבטיח את טיב השירות לנוסעים בקווי השירות של אגד תעבורה.

יריד תעסוקה וירטואלי אוניברסיטת תל אביב

אין תגובות

השאר תגובה