שיתוף

פורים יחול ביום רביעי הקרוב, וכמו בכל שנה, שוב עולה השאלה: האם עובדים יכולים לקחת חופשה בתשלום דמי חגים בפורים, או לחילופין האם הם זכאים לעבוד יום מקוצר, או האם זהו יום בחירה שניתן לקחת כחופשה בתשלום.

בעקרון, בחגים זכאי כל עובד להיעדר מהעבודה ולקבל תשלום עבור ימי ההיעדרות כדמי חגים. אלא שהחגים הנחשבים לצורך כך הם: יומיים בראש השנה, יום אחד ביום כיפור, יומיים בסוכות (ראשון ושמיני עצרת), יומיים בפסח (ראשון ושביעי של פסח), חג השבועות ויום העצמאות.

במילים אחרות, חג פורים הוא לא אחד החגים שעובדים זכאים לקבל עבורם דמי חגים, בין אם הם עובדים במשכורת או עובדים שעתיים שעבדו לפחות שלושה חודשים טרם החג.

האם יום בחירה

אשר לניצול פורים במסגרת ימי הבחירה של העובדים: עובדים שזכות זו נכללת בחוזה ההעסקה שלהם יכולים לקחת את פורים כיום בחירה, וכך גם עובדים שבמקום עבודתם קיים נוהג לאפשר לעובדים לקחת יום זה כיום בחירה.

אפשרות שלישית היא כאשר נושא זה כלול בהסכמים הקיבוציים או צווי ההרחבה החלים על הארגון. על כן יש לבחון כל מקרה לגופו ובכל ארגון ובכל הסכם.

בנוגע ליום מקוצר, גם כאן, המחוקק לא התערב ואין תקנה או חוק שמאפשרים לעובדים לעבוד יום מקוצר בפורים.

היכן כן ניתן לעבוד יום מקוצר

במקומות עבודה בהם חלים הסכמים המדברים על כך באופן מפורש בהסכם האישי, או במקומות בהם קיים נוהג משכבר הימים לאפשר עבודה ביום מקוצר.

שאלה אחרת היא האם ניתן לנצל את חג פורים כיום חופשה כחלק מימי החופשה השנתית. מסתבר שכל עובד יכול לנצל יום זה במסגרת ימי החופשה השנתית, בהסכמת המעסיק.

בעקרון, על פי חוק החופשה השנתית, כל עובד יכול לקחת יום אחד מתוך ימי החופשה השנתית להם הוא זכאי, על פי רשימה המתווספת לחוק, בתנאי שהודיע 30 יום מראש. פורים הוא אחד הימים המתווספים לחוק.

במילים פשוטות, במקומות בהם לא חלים הסכמים או נוהג כפי שפורט, פורים הוא יום עבודה רגיל. ניתן להיעדר בו על חשבון החופשה השנתית בהתאם לכללי היציאה לחופשה שנתית.

סדנת פרזנטציה אפקטיבית והעברת מסרים מרחוק

אין תגובות

השאר תגובה