דרושים במשאבי אנוש – המועצה להשכלה גבוהה – המל"ג

דרושים במשאבי אנוש – המועצה להשכלה גבוהה – המל"ג

שיתוף
המל

המועצה להשכלה גבוהה (המל”ג)היא המוסד הממלכתי לענייני השכלה גבוהה בישראל, ומתווה את מדיניות מערכת ההשכלה הגבוהה.

המועצה להשכלה גבוהה הוקמה מכוח חוק המל”ג התשי”ח – 1958, כתאגיד סטטוטורי עצמאי ובלתי תלוי. הקמתה נועדה ליצור הפרדה בין המערכת הפוליטית לבין מערכת ההשכלה הגבוהה, במטרה להבטיח שלא תהיה פגיעה בחופש האקדמי. החוק מגדיר את סמכויותיה, הרכבה, ואופן פעולתה של המועצה.

שני היסודות החשובים שנמצאים בבסיסה של המל"ג ומשתקפים בחוק המל”ג הם: שמירה על עצמאות המוסדות להשכלה גבוהה לכלכל את ענייניהם האקדמיים והמנהליים, במסגרת תקציבם, והקביעה כי לפחות שני שליש מחברי המועצה ייבחרו בשל מעמדם האקדמי בשדה ההשכלה הגבוהה.


להגשת מועמדות לכל המשרות (ועוד) וכן למידע נוסף ודרישות התפקידים יש לגשת לאתר המל"ג בקישור זה!


למועצה להשכלה גבוהה דרוש\ה סמנכ"ל\ית \ ראש אגף מינהל ומשאבי אנוש

מתח דרגות: א'-א2 'בדירוג מל"ג/ חוזה בכירים (557).

כפיפות המשרה: מנכ"ל מל"ג/ות"ת.

היקף העסקה: משרה מלאה.

מקום העבודה: ירושלים.

תיאור המשרה:

 • ממונה על כלל נושאי המינהל לסוגיהם ומשאבי האנוש בארגון.
 • אחראי על תכנון כוח אדם וקביעת אסטרטגיה בתחום משאבי אנוש, לרבות גיוס ואיוש בעלי תפקידים בתאגיד, על פי הכללים הנהוגים, נושאי נוכחות עובדים ושמירה על כללי אכיפתם.
 • קשר שוטף עם עובדי מל"ג ועם ועד העובדים.
 • יישום הסכמי עבודה.
 • שכר עובדים.
 • טיפול בפרט.
 • שיפור דרכי עבודה וחלוקת עומסים.
 • בניית תכניות הדרכה ורווחה לעובדים ולמנהלים והפעלתם על פי תקציב ויעדים.
 • אחריות על תקציב מינהל התאגיד, הכנתו במסגרת התקציבית המאושרת וניהולו המאוזן.
 • אחריות על כל נושאי המינהל השוטף בתאגיד ותפקוד המינהל, לרבות התקשרויות חוזיות, ניהול משא ומתן עם ספקים, ניהול תהליכי מכרזי הרכש והתקשרות עם נותני שירותים וכדומה.
 • אחריות על נושאי הבטיחות והביטחון במינהל תאגיד מל"ג / ות"ת.
 • אחריות על נושאי בינוי, שיפוץ, שדרוג ותחזוקת הבניין.
 • אחריות על כלל נושאי המחשוב והתקשורת במינהל התאגיד.
 • אחריות על נושא ניהול הנהלים והכללים במל"ג, פיתוחם, הפצתם ותיעודם.
 • השתתפות בפורום הסגל הניהולי הבכיר של מל"ג וסיוע בפתרון סוגיות שבתחום אחריות מל"ג/ ות"ת.
 • קשר עם גורמי חוץ רלבנטיים בתחומי אחריותו לרבות הממונה על השכר באוצר וכד'.
 • סיוע למנכ"ל בתחומים אסטרטגיים בתחומי מינהל ועובדים.
 • אחריות על יישום מדיניות מל"ג ות"ת שבתחום אחריותו.

דרישות התפקיד:

 • תואר אקדמי ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בתחומי ניהול כגון כלכלה, מינהל עסקים, מינהל ציבורי, מדיניות ציבורית, ו/או בשילוב עם תואר בתחומי משאבי אנוש כגון מדעי ההתנהגות, פסיכולוגיה, לימודי עבודה.
 • עדיפות לבעלי תואר שני בתחומים הרלוונטיים כאמור.
 • ניסיון של 6 שנים לפחות בניהול צוות עובדים, הכולל זיקה ניהולית וניסיון בסקטור הציבורי, בתחומים הרלוונטיים.
 • היכרות עם מערכות ציבוריות ודרכי עבודתן, לרבות עבודה עם משרדי ממשלה, ובפרט נציבות שירות המדינה, חשב כללי, ממונה על השכר, אגף תקציבים וכו'.
 • היכרות וניסיון במבנה השכר במגזר הציבורי, פנסיה תקציבית וצוברת.
 • היכרות וניסיון בתחומי משאבי אנוש כגון דיני עבודה, התנהלות מול ועד עובדים פרוייקטי הדרכה ורווחה.
 • יחסי אנוש מעולים.
 • נכונות לעבודה מאומצת, ומעבר לשעות העבודה המקובלות.
 • כושר הבעה בעל פה ברמה גבוהה.
 • יתרון להיכרות וניסיון בעבודה עם גורמי חוץ, ניהול מו"מ, מכרזים ועריכת הסכמים וכו'.
 • יתרון להיכרות עם מערכות מידע ממוחשבות, מאגרי מידע, מערכות תקשורת וניסיון עבודה עימן.
 • שליטה מלאה בתוכנות office.
 • ידיעת השפה העברית על בוריה וידיעת השפה האנגלית ברמה גבוהה.

נא לצרף לבקשה את המסמכים הבאים:

 • קורות חיים מעודכנים.
 • תעודות על סיום לימודים אקדמיים.
 • תעודות על סיום השתלמויות וקורסים מקצועיים.
 • שמות הממליצים ומספרי טלפון להתקשרות עמם, מכתבי המלצה.

הערות:

 • על המועמדים לדאוג שבקשותיהם, בצירוף המסמכים הנדרשים בלבד – יחד עם תרגום מוסמך לעברית, אם הם ערוכים בשפה זרה – יגיעו באתר האינטרנט, לא יאוחר מהתאריך שנקבע – 7.4.19.
 • בקשות שיגיעו לאחר התאריך האמור לא יובאו בחשבון.
 • לא יטופלו מועמדים שאינם עומדים בדרישות הסף לתפקיד ו/או לא העבירו את כל המסמכים הנדרשים.
 • תואר אקדמי הינו תואר במוסד לימוד מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה בישראל, או ממוסד בעל היתר או מוסד בעל רישיון כהגדרת מונחים אלה בחוק המועצה להשכלה גבוהה משאבי אנוש והדרכה.
 • או תואר ממוסד שהוכר על ידי הגורם המוסמך במדינה בה הוא פועל מחוץ לישראל ואשר לגביו נתקבל אישור שקילות מטעם האגף להערכת תארים במשרד החינוך בארץ.
 • תינתן עדיפות לייצוגם של בני שני המינים, של אנשים עם מוגבלות, של בני האוכלוסייה הערבית לרבות הדרוזית והצ'רקסית ושל מי שהוא או אחד מהוריו נולדו באתיופיה, שיהיו בעלי כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.
 • למנכ"ל מל"ג שמורה הזכות לשנות מזמן לזמן את תיאור התפקיד הנ"ל, להוסיף או לגרוע ממנו.
 • ייתכן שהמועמדים יתבקשו לבצע מבחני התאמה בהתאם לשיקול דעת המל"ג.

המודעה מיועדת לנשים וגברים כאחד!


 

סדנת דיני עבודה בנושא מניעת הטרדה מינית והתעמרות בעבודה

אין תגובות

השאר תגובה