דמי הניהול יישארו הפרמטר היחיד בבחירת קרנות הפנסיה

דמי הניהול יישארו הפרמטר היחיד בבחירת קרנות הפנסיה

שולי דיאז, קרן פנסיה נבחרת מיטב דש: צמצום הריכוזיות בשוק הפנסיה, ירידה מתמשכת בדמי הניהול, וקלות ונוחות תפעולית שיקלו על העובד ועל המעסיק מול קרן הפנסיה

שיתוף
שולי דיאז

עובד מגיע למקום עבודה חדש ומודיע למנהל משאבי האנוש שמעולם לא נפתחה לו קרן פנסיה, הוא בכלל לא רוצה קרן פנסיה, אין לו מושג במה לבחור ואין לו רצון לעסוק בזה. והשאלה היא, מה אמור מנהל משאבי האנוש לעשות בסיטואציה שכזאת?

"במסגרת ההליך לבחירת קרנות נבחרות שמפרסם משרד האוצר (רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון) ניתן פתרון איכותי לחיסכון הפנסיוני של העובד במקרה שהוא לא בחר קרן פנסיה בעצמו, והמעסיק לא בחר קרן ברירת מחדל לעובדיו, בהליך תחרותי ושוויוני", אומרת שולי דיאז, מנהלת מערך עסקים קרן פנסיה נבחרת – מיטב דש, בריאיון לקראת יריד משאבי אנוש שיתקיים ב-24 ביוני במרכז הירידים בתל אביב.

"במצב זה, ומתוך דאגה לזכויות העובדים, יכול המעסיק לצרף את העובד לאחת מהקרנות הנבחרות. הליך זה הוא הליך מיטיב בעבור המעסיקים ובעבור העובדים".

מהי חשיבותו של השירות המקצועי בתחום קרנות הפנסיה ואיך הוא יכול להשפיע על העובד והארגון? 

"קלות ונוחות תפעולית יקלו על העובד ועל המעסיק בעבודתם מול קרן הפנסיה ויהפכו תהליכים שהיו בעבר מורכבים לתהליכים פשוטים.

"חשוב שלקרן הפנסיה תהיה מערכת תפעולית מתקדמת, אמצעים דיגיטליים מתקדמים, פורטל מעסיקים, תהליך הצטרפות קל, שימוש במנגנונים אוטומטיים לצרוף עמיתים וגם מענה אנושי לפניות העובד והמעסיק.

"במצב בו מוצר הפנסיה הוא כמעט אחיד בכל חברות הפנסיה לאור הרגולציה של האוצר, לעובד שאין חסכון פנסיוני קודם, קרן פנסיה נבחרת היא פתרון מטיב וניתן להתאים את תוכנית הפנסיה לצרכיו המשתנים של העובד בהתאם להעדפותיו האישיות במהלך שנות החיסכון".

מהם היתרונות של הקרנות הנבחרות על פני קרנות אחרות, מנקודת המבט של העובד ומנקודת המבט של הארגון?

"לקרנות הפנסיה הנבחרות יתרונות רבים. העובד יכול ליהנות מדמי הניהול אטרקטיביים, שירות מקצועי ומהיר הן בערוצים המסורתיים כגון פנייה למרכז השירות ו\או לבעל הרישיון פנסיוני, והן באמצעים דיגיטליים מתקדמים.

"המעסיק יכול לצרף את העובד לקרן הנבחרת באופן קל ופשוט וללא צורך בטפסים וחתימות. בחירת קרן פנסיה נבחרת אחת, מקלה על המעסיק ולא חושפת אותו לטעויות משפטיות.

"זו למעשה היתה אחת מהמטרות של הרגולטור ברפורמה. קרן הפנסיה הנבחרת של מיטב דש היא קרן גדולה המציגה תשואות מצוינות בשנים האחרונות".

איך השפיעה כניסתן של הקרנות הנבחרות על שוק הפנסיה כולו?

"בחלוף ארבע וחצי שנים מכניסת רפורמת הקרנות הנבחרות לתוקף ולקראת סיום תקופת ההליך השני, בחינה שערכה רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון לגבי השפעות הרפורמה על שוק הפנסיה בישראל מעלה, כי הליך הקרנות הנבחרות המשיך להביא תוצאות רצויות גם בתקופת ההליך השני, על ידי הגברת התחרות בשוק הפנסיה בישראל.

"המהלך של ביטול הסכמים עם מעסיקים בדמי ניהול מקסימליים במרץ 2018, כמו גם המהלך של ביטול יתרת ההסכמים הקיימים עם מעסיקים במרץ 2019 הביאו להאצה משמעותית של התהליך.  

"מטרה שנייה שהושגה במסגרת הרפורמה הינה צמצום הריכוזיות בשוק הפנסיה על ידי ירידה מתמשכת ברמת דמי הניהול, נתח השוק של הקרנות הקטנות מתוך סך ההפקדות השוטפות ומתוך סך הנכסים בשוק הפנסיה עלה, בארבע השנים שחלפו מכניסת הקרנות הנבחרות לתוקף".

מה אמור להתבצע במסגרת ההליך השלישי לבחירת הקרנות הנבחרות, ומהן ההשלכות (אם יש כאלה) על הקרנות שכבר נבחרו?

"עידוד התחרות במתן יתרון לקרנות בעלות נתחי שוק קטנים יחסית, וכן לאפשר לקרנות חדשות לממש את הזדמנותן להיכנס לשוק הפנסיה. פרמטר דמי הניהול יישאר הפרמטר היחיד בבחירת הקרנות הזוכות. לגבי שחקנים חדשים שיבקשו להיכנס לשוק הפנסיה, מציע משרד האוצר לקבוע תנאי סף לפיו הם ידרשו להוכיח להנחת דעתו של הממונה, קיומו של מערך תפעול המותאם לצורכי קרן פנסיה חדשה.

"קידום החדשנות, קידום זכויות פנסיוניות של העובדים על ידי פישוט תהליכים והנגשת מידע, התייעלות בקרב השחקנים ותשתית טכנולוגית מתקדמת בשוק הפנסיוני.

"גודל קרן הפנסיה, תשואות גבוהות ומערך תפעול מנוסה ומקצועי ימשיכו להוות שיקולים חשובים בניהול מרכיב החיסכון של העובד".

במה מתבטאת כיום הגנת הינוקא שניתנת לקרנות הנבחרות (הגנה המעניקה יתרונות לקרנות בעלות נתחי שוק קטנים יחסית), ומהן הסיבות לכך שיש להמשיך לספק הגנת ינוקא בשוק זה?

"לעמדת הרשות, גם היום נדרש המשך המהלך לצורך שימור ההישגים שהושגו עד כה – רמת מחירים נמוכה בשוק, תוך הצבת אלטרנטיבה זמינה בדמי ניהול נמוכים לכלל המצטרפים, בדגש על מצטרפים נטולי כוח מיקוח, והפחתת הריכוזיות בשוק.

"מתווה ההגנה המדורג המוצע נבנה כך, שקרנות שנתח השוק שלהן מסך ההפקדות בשנה שקדמה למועד הקובע עמד על פחות מ-5% תקבלנה הגנת ינוקא באופן מלא, בעוד שקרנות שנתח השוק שלהן מסך ההפקדות בשנה שקדמה למועד הקובע עמד על שיעור שבין 5% – 10% תקבלנה הגנת ינוקא חלקית.

"באופן זה, ככל שיהיו גופים שיבקשו להיכנס לשוק הפנסיה ויגישו הצעה במסגרת ההליך, תינתן להם הגנת ינוקא מלאה בהליך הקביעה של הקרנות הנבחרות.

"בנוסף לכך, לקרנות הפנסיה שבהליכים הקודמים זכו להגנת ינוקא מלאה, תינתן בהליך השלישי הגנה חלקית בלבד".

האם קביעת תקרה לגובה דמי הניהול בקרנות הנבחרות אינה שוחקת את היתרון התחרותי של הקרנות הנבחרות?

"תקרת דמי הניהול מהפקדות שמתכוון משרד האוצר להציב, הינה אחוז אחד מההפקדות ולא פחות מ-0.5%. דמי הניהול מהחיסכון הצבור יעמדו על לא פחות מ-0.15%.

"היתרון התחרותי של הקרנות הנבחרות לא יישחק מאחר שמנגנוני צירוף אוטומטיים ימשיכו להיות רלוונטיים וברי ביצוע.

"לגבי עובדים שלא בוחרים באופן אקטיבי, פרמטרים כמו תשואה גבוהה ושירות טוב, ימשיכו להוות שיקול בבחירת קרן פנסיה".

מה קורה לדמי הניהול של עמית של הקרנות הנבחרות שרוצה בשלב מסוים להעביר את קרן הפנסיה אל קרן שאינה אחת מהקרנות הנבחרות?

"דמי הניהול החדשים יקבעו על ידי קרן הפנסיה אליה בחר העובד לעבור. הקרנות שלא נבחרו כקרן נבחרת אינן חייבות להציע את דמי הניהול הנמוכים שנקבעו במסגרת ההליך התחרותי שעורך משרד האוצר".

האם במסגרת ההליך השלישי לבחירת הקרנות הנבחרות, דמי הניהול שישלמו פנסיונרים ישתנו?

"ערב ההליך השני, שיעור דמי הניהול שנגבו מכלל הפנסיונרים בקרנות הפנסיה החדשות עמד על השיעור המירבי של 0.5%. כלומר, קרנות הפנסיה כלל לא נהגו לתת הנחות בדמי הניהול לאוכלוסיית הפורשים מהן.

"מנגד, עמיתים שיפרשו מהקרנות הנבחרות במהלך תקופת הזכייה, ייהנו מדמי ניהול מופחתים לכל אורך תקופת קבלת הקצבה בשיעור שלא יעלה על 0.3%".

האם לקרנות הפנסיה שנבחרו בהליכים הקודמים יש יתרון על פני קרנות פנסיה חדשות שיכנסו לשוק?

"בהחלט כן. קיים הבדל מהותי בניהול ותפעול של קרן פנסיה לבין ניהול מוצרי חיסכון. לקרן פנסיה נבחרת גדולה קיים יתרון מרחיק לכת ביכולת להעניק לעובד ולמעסיק שירות מקצועי ואחראי.

"קרן הפנסיה של מיטב דש קיימת משנת 1995 והינה קרן נבחרת גדולה שזכתה בשני ההליכים הקודמים שערך משרד האוצר.

"הקרן היא בעלת ניסיון עשיר בתפעול, במתן שירות מקצועי ובתשלום קצבאות. למיטב דש הצטרפו אלפי מעסיקים בשנים האחרונות, ביניהם מעסיקים גדולים מאוד ומכובדים במשק הישראלי והיא מציגה תשואות מצוינות בשנים האחרונות".

בכל הנושאים הללו ועוד, תרחיב שולי דיאז בהרצאתה בנושא בשורת הקרנות הנבחרות, אותה תישא בכנס מנהלי משאבי אנוש שיתקיים ב-24 ביוני במרכז הירידים בתל אביב. 

כנס פיתוח ארגוני 2024

כנס AI למשאבי אנוש 2024

אין תגובות

השאר תגובה