בשורה משמחת לחברות ההייטק: עליה של 11.5% במספר הסטודנטים למדעי המחשב

בשורה משמחת לחברות ההייטק: עליה של 11.5% במספר הסטודנטים למדעי המחשב

נתונים נבחרים מסקר הלמ"ס לשנת הלימודים תשע”ז מציינים עלייה משמעותית במספר הסטודנטים החדשים למדעי המחשב

שיתוף
לימודים לתואר ראשון

לימודים לתואר ראשון

סקר הלמ"ס מראה כי מספר הסטודנטים החדשים במדעי המחשב עלה ב-11.5%. העלייה התרחשה בעיקר במכללות האקדמיות. גם בהנדסת תעשייה וניהול, בהנדסת חשמל, במנהל מערכות בריאות עלה מספרם של הסטודנטים החדשים.

נרשמה ירידה לעומת זאת, במספר הסטודנטים החדשים לתואר ראשון במשפטים, בכלכלה, במינהל עסקים ובסיעוד. הירידה חלה בעיקר במכללות הלא מתוקצבות.

נתונים חשובים

בשנת תשע”ז היו 63 מוסדות להשכלה גבוהה, ובהם למדו 313.4 אלף סטודנטים (מהם 44.7 אלף באוניברסיטה הפתוחה).

ביחס לשנה הקודמת, מספר הסטודנטים החדשים לתואר ראשון עלה ב-2,494, עלייה של 4.1%.

בשנת תשע"ז הייתה ירידה של 7.2% במספר הסטודנטים החדשים לתואר ראשון במכללות האקדמיות הלא מתוקצבות. במכללות האקדמיות המתוקצבות הייתה עלייה של 5.3% ובמכללות האקדמיות לחינוך ירידה של 3.8%. באוניברסיטאות לא היה כמעט שינוי.

רוב נשי בלימודים אקדמאים

נשים היוו רוב (59.2%) בכל התארים. אחוז הנשים בקרב הערבים היה גבוה במיוחד – פי שניים משיעור הגברים, כלומר על כל סטודנט ערבי היו שתי סטודנטיות ערביות.

59.2% מהסטודנטים שלמדו בשנת תשע”ז (2016/17) במוסדות האקדמיים בישראל היו נשים, והן היוו רוב בכל התארים: 58.3% מהלומדים לקראת תואר ראשון, 62.5% מהלומדים לקראת תואר שני, 52.6% מהלומדים לקראת תואר שלישי ו-78.9% מהלומדים לקראת תעודה אקדמית. גם בקרב סטודנטים חדשים לתואר ראשון היוו הנשים רוב (60.1%).

בשנת תש"ס (1999/00) רוב הסטודנטים הערבים לתואר ראשון היו נשים (61.7%) ובשנת תשע”ז (2016/17) האחוז היה גבוה יותר והגיע ליותר משני שלישים (67.9%), כלומר שתי סטודנטיות על כל סטודנט. גם בקרב סטודנטים חדשים ערבים היוו הנשים רוב דומה (67.6%). בשנים אלו העליות המשמעותיות ביותר באחוז הנשים בקרב הערבים היו בתארים המתקדמים (בתואר השני – מ-40.9% בתש"ס ל-71.7% בתשע"ו, ובתואר השלישי – מ-18.3% ל-57.6%, בהתאמה). בתקופה זו, לא היו מגמות משמעותיות בשיעורי הנשים בקרב הסטודנטים היהודים והאחרים אשר מהוות רוב בכל התארים.

סטודנטים דתיים

בשנת תשע”ז למדו במוסדות ההשכלה הגבוהה 10.8 אלף סטודנטים חרדים, יוצאי מוסדות החינוך החרדי העל-יסודי. הם למדו בעיקר מקצועות מתחום החינוך וההכשרה להוראה (31.1%) ורק 31.0% מהם היו גברים.

ביקוש לפי תחומי לימוד ומקצועות לימוד

בשנת תשע”ז, תחומי הלימוד הנפוצים ביותר בקרב סטודנטים לתואר ראשון היו מדעי החברה (34.9%) ומדעי הרוח (24.7%). בדומה לכך, תחומי הלימוד הנפוצים ביותר בקרב סטודנטים חדשים לתואר ראשון, היו מדעי החברה

במקצועות מסוימים מספר הסטודנטים החדשים השתנה משמעותית בהשוואה לשנה הקודמת. במדעי המחשב מספר הסטודנטים החדשים עלה ב-11.5%. העלייה הייתה בעיקר במכללות. בהנדסת חשמל עלה מספר הסטודנטים החדשים ב-13.1%, בהנדסת תעשייה וניהול – ב-13.4% ובמינהל מערכות בריאות – ב-25.4%.

מאידך ירידות משמעותיות היו במשפטים, ומספר הסטודנטים החדשים ירד ב-13.2% בשל ירידה של 17.3% במכללות האקדמיות הלא מתוקצבות. בכלכלה ירד מספר הסטודנטים החדשים ב-6.6% במינהל עסקים – ב-7.9% ובסיעוד – ב-20.2%.

 

יריד משאבי אנוש 2022 - ריבוע

אין תגובות

השאר תגובה