בשורה לעובדים: נוסח תקנון אחיד בקרנות הפנסיה החדשות

בשורה לעובדים: נוסח תקנון אחיד בקרנות הפנסיה החדשות

חברות המנהלות קרנות פנסיה צפויות להידרש החל מיולי 2016 לקבוע תקנון בהתאם לנוסח אחיד שפרסם האוצר

שיתוף
דורית סלינגר | צילום: יח

דורית סלינגר, הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר, פרסמה אתמול (א') טיוטת חוזר לפיה החל מיולי 2016 יונהג נוסח תקנון אחיד בכל קרנות הפנסיה החדשות.

פנסיה Photo by Mister GC

"במהלך השנים נוצרו הבדלים בין תקנוני קרנות הפנסיה החדשות", מסבירה סלינגר. "שוני בין תקנונים מקשה על החוסך בבחירת קרן הפנסיה ופוגע בתחרות מאחר שהוא מסיח את המיקוד בבחירת קרן הפנסיה מהפרמטרים המרכזיים, כגון איכות השירות, איכות ניהול ההשקעות, תוצאות המאזן האקטוארי של הקרן ושיעור דמי הניהול".

מטרת החוזר הינה לפשט ולהנגיש את זכויות וחובות העמיתים הקבועות בתקנוני קרנות הפנסיה, על מנת להגביר את המודעות של החוסכים בנוגע לזכויותיהם בקרנות הפנסיה, להגדיל את כוח המיקוח שלהם ולהביא להגברת התחרות בענף קרנות הפנסיה.

חברה המנהלת קרן פנסיה חדשה תידרש להודיע בכתב לעמיתים על עדכון תקנון הקרן 60 ימי עסקים לפני מועד התחילה, ולפרט בהודעה זו בפני כל עמית מהו השינוי שחל עליו בכיסוי הביטוחי בעקבות החלת הוראות חוזר זה, אם קיים. החברות המנהלות אף תידרשנה להגיש את התקנון לאישור הממונה על שוק ההון עד ה-1 במאי 2016.

עד סוף 2015 נדרשות החברות להעביר לידי הממונה מסמך המרכז את השינויים העיקריים הנובעים מעדכון תקנון קרן הפנסיה שבניהולכם, וכן לפרט את ההשפעה האקטוארית של החלת ההוראות החדשות על קרן הפנסיה שבניהולן, תוך פירוט השינויים שיש להם השפעה אקטוארית וסך ההשפעה של כל שינוי.

 

כנס משאבי אנוש שנתי 2022

אין תגובות

השאר תגובה