בקרוב: עובדים יוכלו לבצע באופן קבוע משיכה פטורה ממס מחשבונות גמל לא...

בקרוב: עובדים יוכלו לבצע באופן קבוע משיכה פטורה ממס מחשבונות גמל לא פעילים

שיתוף פעולה בין האוצר לוועדת הכספים יהפוך את הוראת השעה לקבועה, ובמסגרתה ניתן יהיה לבצע משיכה מוקדמת מחשבונות שסכומם אינו עולה על 8,000 שקל

שיתוף
פנסיה Photo by Stuart Miles

משרד האוצר פרסם ביום ה' האחרון טיוטת תקנות, שמטרתן להתיר לחוסכים לבצע משיכה מוקדמת של כספים, עוד לפני גיל הפרישה, מחשבונות קטנים שאינם פעילים בקופות הגמל. כך, במידה ותאושר הטיוטה ותתגבש לכדי תקנות מחייבות, יוכל כל בעל חשבון בקופת גמל שלא הופקדו בו כספים מאז ינואר 2012 והסכום בו אינו עולה על 8,000 שקל – לבצע משיכה חד פעמית של הכספים בפטור ממס. 

כסף Photo by renjith krishnanהתנאי המאפשר זאת, נקבע בטיוטה, הוא שלא הועברו לחשבון בקופת הגמל או ממנו כספים מקופת גמל אחרת או אל קופת גמל אחרת לאחר ה-1 בינואר 2013. במידה שהוראה זו תיכנס לתוקף – יקבלו כל בעלי חשבונות הרלוונטיים הודעה על כך מקופת הגמל המנהלת אותם.

מדובר במהלך בעל היסטוריה ארוכה למדי, שהחל דווקא בדרישת החברות המנהלות את קופות הגמל ממשרד האוצר לאפשר להן להעלות את דמי הניהול בחשבונות קופות גמל קטנים שאינם פעילים, ולהפוך אותם מחלק יחסי מגובה החיסכון לסכום מוחלט וקבוע. הסיבה: הוצאות התפעול בגין קופות אלה עולות על גובה דמי הניהול.

באוצר החליטו להתיר את המהלך, אולם תחילה ניתנה הזדמנות לציבור הרחב לבצע משיכה מוקדמת של אותם כספים ללא חיוב במס, העומד על 35% מגובה המשיכה, וכך "לאוורר" את המערכת. רוב חשבונות אלה הינם בבעלות חוסכים שכלל אינם מודעים לקיומם, לעתים כתוצר של עבודות מזדמנות בהם סכומים זניחים. החשש באוצר היה שקביעת דמי ניהול מקסימליים כסכום מוחלט במקום כאחוז מתוך גובה החיסכון יכרסם אט אט בכספים, עד להיעלמותם.

בתחילת הדרך הציע האוצר לאפשר מהלך זה לחשבונות בהם עד 5,000 שקל, לאחר מכן עלה הסכום ל-7,000 שקל, ואילו כיום הוא עומד כאמור על 8,000 שקל ובכך מאפשר את צמצום מספר החשבונות הלא פעילים בשיעור ניכר.

הבשורה החדשה כעת היא שבמקום שיהיה מדובר בהוראת שעה, שבתחילת הדרך נקבעה למשך שנה וחצי ולאחר מכן הוארכה למשך מספר חודשים נוספים, במסגרת טיוטת התקנות החדשה של האוצר היא הופכת להוראה קבועה, ללא דד ליין. זאת, לאחר שבאוצר נוכחו לדעת שהסכום הממוצע שנמשך במסגרת המהלך כולו עומד על 1,200 שקל בלבד ורק כ-15% מהחוסכים ביצעו משיכה של סכומים גבוהים, כלומר – המהלך כשל, שכן ציבור החוסכים אינו משתף פעולה. המהלך החדש, במסגרתו פורסמה טיוטת תקנות זו, נעשה בשיתוף עם ועדת הכספים, שכבר דנה בו ואישרה אותו בסוף יולי השנה.

 

סדנת ניהול זמן

אין תגובות

השאר תגובה