שיתוף

תהליך גיוס מועמדים לארגון כולל במקרים רבים טפסי קבלה שהמועמדים מתבקשים למלא, כאשר בלא מעט מקרים מתבקש המועמד לענות על השאלה האם יש לו רישום פלילי. לכאורה, שאלה תמימה והגיונית.

אלא שמתברר שכלל לא בטוח שמותר לשאול שאלה כזאת. הנקודה המהותית היא ככל הנראה, איך מנוסחת השאלה ומה בדיוק שואלים בנושא זה.

יתרה מכך, אסור למעסיקים פוטנציאלים גם לנסות לקבל מידע על המועמד מהמרשם הפלילי. על פי החוק, רק לגופים ולבעלי תפקידים המפורטים בתוספות לחוק המרשם הפלילי יש זכות לקבל מידע מהמרשם הפלילי. חשוב להדגיש, כי גם מי שזכאי לקבל מידע מהמרשם הפלילי יקבל אותו ישירות מהמשטרה, ולא מהמועמד שאליו מתייחס המידע.

בראיון – אסור לדרוש מהמועמד תדפיס פלילי

אבל בראש ובראשונה, חשוב מאוד שמנהלי משאבי אנוש ידעו, כי לאף אדם או גוף, בין אם הוא גוף ציבורי או גוף פרטי, אסור בשום אופן לדרוש מאדם אחר (למשל מועמד לעבודה) לספק תדפיס של הרישום פלילי בעניינו, לכל צורך שהוא.

המשמעות היא, שבעת ראיונות עבודה, למראיין אסור בשום אופן לדרוש מהמועמד תדפיס מהמרשם הפלילי. כמו כן, גם נאסר על מעסיקים לדרוש תדפיס שכזה גם מעובדים שכבר מועסקים אצלו, למעט מקרים יוצאי דופן.

זאת ועוד, מועמד שמתבקש להציג בפני המראיין תדפיס מהמרשם הפלילי, יכול להציג רק את העמוד הראשון של גיליון המרשם הפלילי, שהינו עמוד הפתיח שאין בו מידע על הרישום המשטרתי. בדרך זו יכול המועמד למנוע את חשיפת המידע החסוי הקשור אליו. כלומר, בעמוד הפתיח לא יופיעו רישומים פליליים המיוחסים לו.

החוק אינו מבהיר אם מותר לדרוש תצהיר על היעדר רישום פלילי

למרות כל זאת, החוק שאוסר השגת מידע מהמרשם הפלילי, לא מבהיר בצורה חד משמעית האם מותר לדרוש מהמועמד תצהיר על כך שאין לו רישום פלילי.

מתי כן מותר לדרוש מאדם תדפיס מהמרשם הפלילי: על פי חוק מניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, בעבודה הקשורה עם קטינים, או עם אנשים בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית או בעבודה עם חסרי ישע, המועמד כן נדרש להציג אישור מהמשטרה כי אין מניעה להעסקתו בשל ביצוע עבירות מין.

השגת מידע על מועמד מהמרשם הפלילי היא עבירה פלילית

יתרה מכך, מראיין שכן מצליח להשיג מידע מהמרשם הפלילי, בעוד שהוא (כלומר הארגון) אינו נמנה עם הגופים הזכאים להחזיק במידע זה, עובר עבירה פלילית. כנגד מי שמפר זכות זו ניתן להגיש תלונה במשטרה. יודגש כאן, כי מי שמשיג תדפיס רישום פלילי של אדם אחר כאשר הוא אינו זכאי לקבלו לפי החוק, צפוי למאסר, כאשר העונש על השגת מידע זה הוא שנה מאסר בפועל.

שימו לב, העונש על השגת מידע מהמרשם הפלילי לצורך העסקת מועמד הוא שנתיים מאסר בפועל, גם אם המועמד שהמידע נוגע אליו הסכים למסור את המידע.

יש כמה מקרים יוצאי דופן, בהם ניתן למסור לגורם שלישי מידע מהמרשם הפלילי, באמצעות המשטרה, בנושאים הקשורים לעיסוק:

1 כאשר נקבע בחוק שיש לפסול את האדם מלכהן בתפקיד ציבורי בגלל עברו הפלילי.

2 במקרים בהם החוק קובע כי מותר לקחת בחשבון את עברו הפלילי של המועמד בנושא העסקתו.

אין תגובות

השאר תגובה