ארגון ה-OECD: ישראל עמדה באתגרים בתחום התעסוקה

ארגון ה-OECD: ישראל עמדה באתגרים בתחום התעסוקה

קידום שילובן של אוכלוסיות שונות בשוק העבודה וחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה הם חלק מהאתגרים שהציב ארגון ה-OECD בפני ישראל

שיתוף
OECD

OECD

בסוף השבוע האחרון קיים ארגון ה-OECD דיון ברשות יושב הראש ועדת התעסוקה והרווחה שלו, בנושא בחינת התקדמות ישראל בתחום התעסוקה. לפני כשנתיים הצטרפה ישראל לארגון, ובמסגרת תהליך ההצטרפות פורסמו נתוני שוק העבודה והמדיניות החברתית בישראל. סקירת נתונים אלה כללה את האתגרים והיעדים שעל ישראל להגיע בתחום התעסוקה, ומספר המלצות מדיניות על מנת להשיג אותם.
לפני כארבעה חודשים הוגש דו"ח התקדמות של ישראל ביישום ההמלצות של הארגון, ולפני כחודש ביקרו בכירי הארגון בישראל לצורך קיום סדרה של פגישות עם גורמים שונים העוסקים בתחום התעסוקה והרווחה – בממשלה, במגזר העסקי באקדמיה ועוד.

בדיון שהתקיים בסוף השבוע בארגון ה-OECD, הציג מנכ"ל משרד התמ"ת, שרון קדמי, את הצעדים המשמעותיים שנקטה המדינה בעקבות ההמלצות:

מהלכים שבוצעו לשילוב אוכלוסיות בעלות שיעור השתתפות נמוך בשוק העבודה, כגון הקמה של למעלה מ-20 מרכזי הכוון תעסוקתי המיועד לאוכלוסייה הערבית. מרכז ממשלתי ראשון לאוכלוסייה החרדית, ומרכזים נוספים המיועדים לאוכלוסייה זו, שנמצאים בשלבי אישור אצל הגורמים השונים.

פיתוח אזורי תעשייה בני אלפי דונמים ביישובים הערביים.

צעדים לצמצום היקף האוכלוסייה החלשה העובדת ולעידוד התעסוקה על ידי החלה כלל ארצית של מענק ההכנסה – מס הכנסה שלילי.

תמיכת המדינה ביציאת הורים לילדים קטנים לעבודה.

שיפור מדיניות הרווחה בנושא הגדלת קצבאות הזקנה והקצבאות למשפחות שבהן ילדים נכים.

חקיקת החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, הגדלה משמעותית של כוח האדם במערך האכיפה.

השקעה בתחום החינוך במגזר הערבי.

קידום של הסכמים דו לאומיים בתחום הבאת עובדים זרים במטרה לקיים פיקוח ובקרה על גיוס העובדים הזרים המגיעים מחוץ לישראל.

מזכירות הארגון והמדינות החברות בו הביעו שביעות רצון מהצעדים שהוצגו, בהם נוקטת ישראל, יושב ראש הוועדה, בו סמית', ציין כי נראה שישראל התקדמה בשנתיים האחרונות וכי היא עמדה באתגרים שהוצבו בפניה לשיפור תחום התעסוקה והרווחה.

מנכ"ל משרד התמ"ת ציין בפני הוועדה כי היעד הבא של ישראל הוא להביא בעיקר לשיפור ברמת ההשכלה, במטרה לשפר גם את רמת השכר במדינה.  

סדנת ניהול זמן

אין תגובות

השאר תגובה