שיתוף

ממחקר שנערך לאחרונה בבריטניה עולה, כי אפליה על רקע של גיל בקרב מועמדים לעבודה בבריטניה מתרחשת באותה שכיחות כמו בארה"ב.

בה בעת, דיווחים מכל העולם מגלים כי מצב זה קיים בכל העולם, ועובדים מבוגרים מתקשים למצוא מקומות עבודה כשכירים.

רוב המועמדים נוהגים כיום לצרף לינק לעמוד הלינקדאין שלהם. אלא שבעמוד הלינקדאין מופיעה תמונה. בדרך כלל עדכנית. והתמונה הזאת, כך מסתבר, היא לרועץ למועמדים מבוגרים.

מהמחקר עולה, כי מתחילת השנה הנוכחית היה הסיכוי של עובדים בגיל 55 ומעלה להגיע לראיון העבודה נמוך פי שלושה מהסיכוי של עובדים צעירים יותר ובעלי הרבה פחות ניסיון.

בנוסף לרתיעה מגילאים מבוגרים יש לארגונים רתיעה גם מצבע עורם של המועמדים והמועמדות וממינם. מהמחקר עולה, כי חברות באירופה ראיינו מתחילת השנה פי 2.5 יותר מרואיינים שהם גברים לבנים בני 50 ומעלה, לעומת מרואיינים שהם גברים שחורים, ופי שלושה יותר מאשר נשים שחורות בגילאי 50 ומעלה.

ממחקר שנערך בארה"ב עולה, כי יותר מ-60% מהעובדים שגילם מעל 45 חוו אפליה בקבלה לעבודה בגלל גילם. בנוסף מראים המחקרים כי בשנים 1992-2016, פוטרו כ-56% מהעובדים המבוגרים לפחות פעם אחת, או שהארגון הביא אותם למצב בו הם נאלצו להתפטר.

ומה אצלנו? בישראל אפליית עובד בניגוד לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה מהווה עבירה אזרחית ועבירה פלילית כאחד. עובד שהופלה בשל גילו, רשאי להגיש תביעה בבית הדין לעבודה, על הפרת חוק שוויון הזדמנויות בעבודה.

במקרה של תביעה בשל אפליה, רשאים להגיש את התביעה גם איגוד העובדים שאליו משתייך העובד וגם ארגוני זכויות, העוסקים בזכויות ובאיסורי אפליה.

בית הדין לעבודה רשאי לפסוק פיצויים לטובת העובד שהופלה בשל גילו, גם אם לא נגרם לו נזק כספי, בשיעור שייראה לו צודק.

כמו כן יכול בית הדין לעבודה לתת צו מניעה או צו עשה, אם ראה שהענקת פיצויים בלבד לא תהא צודקת. במקרים בהם שהתביעה לא נידונה בערכאה שיפוטית, ניתן להגיש תלונה לנציבות שוויון הזדמנויות בעבודה.

מתי חוסר השיוויון לא נחשב לאפליה אסורה: חוסר שוויון בעבודה לא נחשב כאפליה פסולה במקרים שבהם האפליה מתחייבת ממהות התפקיד או מאופי המשרה.

יתרה מכך, חוק שוויון הזדמנויות בעבודה חל על רק על מקומות עבודה המעסיקים ששה עובדים או יותר. עם זאת, עקרון השוויון חל גם על מקומות עבודה המעסיקים פחות מששה עובדים, מכוח חוק יסוד כבוד האדם וחירותו.

המשמעות היא שבעוד שבארגונים גדולים העובדים יכולים לקבל פיצוי גם ללא הוכחת נזק, הרי שעובדים בעסקים קטנים, המעסיקים פחות מששה עובדים, לא יכולים לתבוע פיצוי ללא הוכחת נזק לפי חוק שוויון הזדמנויות בעבודה.

אפילו שאלות בראיון, שנשאלות על ידי המעסיק בנוגע לגילו או גילה של המועמד או המועמדת, עלולות להיחשב כשאלות שמהוות אפליה אסורה.

חשוב לדעת כי נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה מעניקה ייעוץ משפטי חינם לעובדים ולמעסיקים כאחד, בכל הקשור לשוויון הזדמנויות בעבודה.

כנס משאבי אנוש בנושא העצמת ההון האנושי

אין תגובות

השאר תגובה