שיתוף

בימים אלה, כאשר בחוץ מיללות האזעקות ורוב האנשים מתבקשים על ידי פיקוד העורף להשאר בביתם, חשוב מאוד שארגונים יזכרו כי חיי אדם קודמים לכול.

ולעיתים, כאשר יש בכך צורך, השגחה על ילדים נמצאת בעדיפות גבוהה יותר מאשר הגעה למשרד. עובדים שחשים מצוקה בגלל המצב וחוששים להגיע למקום העבודה, או שחוששים להשאיר את ילדיהם ללא השגחתם, רשאים שלא להגיע לעבודה. המחוקק רואה בהיעדרות זו כהיעדרות כדין ולא ניתן לפטר את העובד בגללה.

על אחת כמה וכמה כאשר ניתנת הוראה לסגור את מקומות העבודה ומוסדות חינוך באיזורים המותקפים. כל עוד הוראה זו הינה בתוקף, ברור כי היעדרות מהעבודה בשל כך היא כדין.

אחת הסוגיות שטורדות את העובדים היא, מה קורה אם מקום העבודה נסגר בגלל המצב הביטחוני, או שהוא לא נסגר אבל העובד חייב להשאר בבית, ליד המקלט.

השאלה שטורדת את העובדים בעניין זה היא, מי ישלם להם משכורת בתקופה זו, בפרט לאחר שנת קורונה כאשר עובדים רבים מיצו את ימי החופשה השנתית שלהם.

מתברר כי על פי חוק ותקנות מס רכוש וקרן פיצויים, המדינה תפצה את המעסיק עבור השכר ששולם, במקרים בהם שר האוצר מכריז על הישובים בהם לא ניתן להגיע לעבודה, כיישובי ספר.

במקרה כזה יהיה על המעסיק להמשיך לשלם את השכר, והוא יקבל את הפיצוי מהמדינה, בשיעורים שנקבעו בתקנות.

סעיף 18 ב לחוק הגנה על עובדים בשעת חירום קובע, כי אם עובד שלכם נעדר מהעבודה בימים בהם היה מקום מגוריו או מקום העבודה באזור המוכרז, אסור לנכות לו ימי חופשה בגין תקופת ההיעדרות.

לגבי ארגונים שמאוגדים באיגוד מקצועי תחת ההסתדרות, החוק קובע כי יש לשלם לעובדים שכר על פי הסכומים שנקבעו בהסכם עם ההסתדרות וסכומים אלה ייחשבו כשכר עבודה.

סוגייה אחרת היא מה קורה אם בית הספר או הגן בו לומד הילד נסגר – מתי העובד רשאי להישאר בבית:

על פי חוק הגנה על עובדים בשעת חירום אסור לפטר עובד בשל היעדרותו מהעבודה לצורך השגחה על ילדו, הנמצא עימו, בעקבות סגירת מוסד חינוך.

זאת, כאשר סגירת המוסד החינוכי נובעת מהוראה בשעת התקפה או מחמת מצב מיוחד בעורף בהתאם לחוק התגוננות אזרחית ומתקיים אחד מהתנאים הבאים:

1 הילד נמצא בהחזקתו הבלעדית של העובד\ת או שהעובד\ת הוא הורה יחידני.

2 בן\בת הזוג של העובד\ת לא נעדר\ת מעבודתו\תה או נבצר ממנו\ממנה להשגיח על הילד מכל סיבה אחרת.

תנאי נוסף הוא שבמקום העבודה של העובד\ת או של בן\ת זוגה\זוגו לא נמצא סידור הולם להשגחה על הילד בעת היעדרות העובד\ת.

זכאות זו מקיימת תחת שני תנאים נוספים: גילו של הילד עד 14 שנים, או שמדובר בילד שגילו עד 21 והוא בעל צרכים מיוחדים על פי ההגדרה בחוק חינוך מיוחד.

 

סדנת ניהול זמן

אין תגובות

השאר תגובה