שיתוף

סקרי מחוברות עובדים, המודדים את מידת המחוברות של העובדים לארגון, הם כבר תופעה נפוצה ביותר בארגונים בכל העולם, וגם בישראל. השאלה הגדולה היא מה עושים עם תוצאות הסקר הזה.

האם הנהלות של ארגונים מנצלות את המשאב הזה ופועלות על פיו כדי לשפר את מידת המחוברות של העובדים שלהם לארגון, או שספרי הסקר העבים עם כל המסקנות שבהם מעלים אבק בפינה נידחת בארגון.

ממחקרים שנערכו בנושא זה בארה"ב עולה, כי יותר ממחצית החברות בארה"ב, המעסיקות 500 עובדים או יותר, נוהגות לערוך סקרי מחוברות, שנועדו לבדוק את מידת המחוברות של העובדים לארגון. אלא שמתברר כי יותר מ-33% ממנהלי חברות אלה כלל אינם פועלים על פי תוצאות הסקרים הללו.

ההשלכות של חוסר פעולה

ההשלכות של היעדר פעולה לגבי מחוברות העובדים בהתאם לתוצאות הסקרים, הן משמעותיות ביותר, בפרט בסביבת שוק העבודה הנוכחית, המאופיינת בשיעורי תחלופה ונטישה גבוהים, ושיעורי אבטלה מהנמוכים אי פעם. אחת ההשלכות הבעייתיות שניתן לראות אותן על פני זמן היא היעדר היכולת לקבל תחזיות צמיחה לאורך זמן.

העובדה שמנהלים לא פועלים על פי תוצאות סקר המחוברות גורמת להקטנת אמינותם, ומחזקת את ההנחה כי ההנהלה אינה נותנת את המקום הראוי, לדעתם של העובדים בכל הקשור להשגת שינוי ארגוני. התנהגות זו גורמת בפועל להקטנת מידת המחוברות של העובדים לארגון ולמעשה מגדילה את שיעור הניתוק של העובדים מהארגון.

מדוע אם כן מנהלים מתעלמים מתוצאות הסקר ולא פועלים על פיהן. ההערכה היא כי יש לכך שלוש סיבות עיקריות:

1 ההנהלה הבכירה לא מנהיגה מעקב אחר תוצאות הסקרים ולא מגדירה את תוצאות הסקר ומסקנותיו ברמת עדיפות עסקית גבוהה.

2 המנהלים לא קיבלו הדרכה לגבי רמת החשיבות של תוצאות הסקר ולא קיבלו כלים שיאפשרו להם לתכנן קדימה את סדרי העדיפויות.

3 בארגונים אין תהליכים המגדירים עבור המנהלים איך יש לבצע שינויים שיניעו שיפורים עסקיים הניתנים למדידה.

מסתבר שיש כמה מהלכים שארגונים צריכים לנקוט בהם כדי שניתן יהיה ליישם את מסקנות סקר מחוברות העובדים:

1 להבין את תוצאות הסקר לעומקן על כל המשמעויות שלהן.

2 לקבוע סדרי עדיפויות.

3 לתקשר את סדרי העדיפויות.

4 להסיק מסקנות ובהתאם לכך לבסס המלצות.

5 לפתח וליישם תוכניות פעולה.

6 לנטר את ההתקדמות בכל הקשור ליישום מסקנות הסקר.

מחקרים שבוצעו בקרב ארגונים גדולים ובינוניים בארה"ב מראים, כי יישום תוצאות סקרי מחוברות עובדים מעניק לארגונים המיישמים, יתרונות עסקיים משמעותיים באופן גורף, על פני ארגונים שאינם מיישמים את תוצאות הסקרים ומסקנותיהם.

יתרה מכך, מתברר כי מנהלים שמבצעים סקרי מעורבות ומיישמים אותם מקבלים מעובדיהם ציונים הגבוהים בכ-38% מהציונים שקיבלו מנהלים שלא התיחסו אל תוצאות הסקרים הללו.

תוצאות גבוהות בממוצע פי שניים

זאת ועוד, בקרב עובדים שדיווחו כי המנהלים שלהם פעלו על פי תוצאות סקר מחוברות העובדים ניתן לראות תוצאות טובות מאוד בכל הקשור לאינדיקטורים המרכזיים של רמות מחוברותם לארגון. מדובר בתוצאות הגבוהות בממוצע פי שניים מתוצאות שניתן לראות בקרב עובדים שהמנהלים שלהם לא נקטו כל פעולה בעקבות תוצאות סקר מחוברות העובדים.

ולבסוף, הסבירות שעובדים ימליצו על הארגון שהם עובדים בו כעל מקום שנהדר לעבוד בו נמדדה כגבוהה פי שניים בקרב עובדים בארגונים בהם המנהלים נקטו פעולות על פי תוצאות הסקר, לעומת עובדים בארגונים שמנהליהם לא נקטו את הפעולות המתבקשות בעקבות תוצאות סקר מחוברות העובדים.

סדנת ניהול זמן

אין תגובות

השאר תגובה