Manpower: תנאי השוק הבלתי צפויים מחייבים גמישות

Manpower: תנאי השוק הבלתי צפויים מחייבים גמישות

חוסר יציבות והעדר וודאות מחייבים ארגונים לאמץ מדיניות חדשה לניהול HR, הכוללת גמישות ופתיחות לקבוצות חדשות

שיתוף
מדיניות ניהול הון אנושי
מדיניות ניהול הון אנושי

חברת Manpower העולמית קוראת לארגונים להכשיר את מכסת כוח האדם שלהם כדי להתאימה לדרישות השוק המשתנה. במסגרת הכנס World Economic Forum Annual Meeting שהתקיים החודש בשווייץ, קראה Manpower לארגונים להשקיע בהון האנושי הקיים, בהכשרתו ובהתאמת הכישורים שלו לצרכי השוק המתחלפים חדשות לבקרים. מקום העבודה הופך 'גמיש' יותר בהיבט תפיסת ההון האנושי, יש פחות דגש על מחזור עבודה (על גיוס לטווח ארוך ושימור עובדים במערכת) ויותר דגש על התאמה אופטימלית לדרישות התפקיד ויכולת לספק פתרונות באופן מידי.

הן במדינות המפותחות והן במדינות המתפתחות, קיים צורך בידע, ביכולות ובכישורים חדשים וספציפיים. מנתונים שנמסרו בכנס, לאור העובדה שחברות זקוקות להון אנושי בעל כישורים ייעודיים חדשים, הן צופות הליכי גיוס מידיים, אשר כמעט ואינם כוללים זמן קליטה והכשרה, והצפי הוא שכ-60% מהגיוסים יהיו של עובדים זמניים (פרויקטורים וקבלנים נותני שירות).

אולם המגייסים מתקשים וצפויים להמשיך להתקשות בגיוס כישרונות ספציפיים. חרף האבטלה בשוק, 34% מהחברות המגייסות מתקשות לאתר מועמדים העומדים בסף הדרישות המקצועיות, משמע השוק רווי בדורשי עבודה אבל הוא באינפלציה חמורה מבחינת עובדים בעלי כישורים קונקרטיים הנדרשים בשוק העבודה. גורם זה מקשה על ארגונים להיערך לקראת העשייה העתידית ובשורה התחתונה, מה שימנע מהמשק את המשך צמיחתו יהיה המחסור בכישרונות.

 Manpower קוראת לארגונים להגמיש את המדיניות שלהם כלפי עובדים, כדרך לשרוד את דרישות השוק המשתנות. גמישות המאפשרת קליטת עובדים חדשים אד-הוק לצורך פרויקט חדש או תחום פעילות חדש, בין אם באופן זמני מוגדר מראש או בלתי מוגדר ובין אם מדובר על הכשרת עובדים וניעודם בתוך החברה, כולל ויתור על עובדים שהפכו בלתי רלוונטיים בעקבות השינויים.

הגמישות כאמצעי הישרדות וכמפתח להצלחה, מחייב את הארגון לבחון מחדש, באופן תמידי, את הצוות הקיים מבחינת הידע, הכישרון, המסוגלות והמגויסות אל מול צרכי הארגון, ביחס למגמות בשוק.

הגמישות היא המפתח להתאמה מקסימלית בין העובד לתפקיד והתפקיד היא נגזרת של היעדים החדשים בדרך להשגת מטרות חדשות. ככל שארגון יהיה פתוח לרעיון של גמישות, של ויתור על מחויבות לטווח ארוך, כך הוא יהיה פנוי יותר להתמקד בהתאמה מקסימלית תוך מחויבות לעשייה העתידית. זה ויתור על ותק והתמדה מצד העובד, לטובת ידע וכישורים שיסייעו לחברה להגיע ליעדים חדשים.

 Manpower הכריזה על 'העידן החדש' – עידן ההון האנושי, בו ההון האנושי מחליף את ההון הכלכלי כגורם החשוב ביותר להצלחת הארגון בתנאי השוק החדשים והבלתי יציבים.

סדנת ניהול זמן

אין תגובות

השאר תגובה