קורס דירקטורים

קורס דירקטורים

קורס דירקטורים 2012
קורס דירקטורים 2012

להיות דירקטור זה מחייב! דירקטורים המייצגים בעלי המניות בחברה מול השדרה הניהולית מהווים את חוד החנית בארגון. זהו אחד המעמדות הרגישים והמשפיעים ביותר לא רק על החברה אלה על המשק כולו. אי לכך, נדרש כל דירקטור לארגז כלים מקצועי ייעודי לתפקיד. בדיוק לשם כך פתחה מכללת HRUS את המסלול לדירקטורים.

קורס הדירקטורים תוכנן בקפידה, תוך דגש על הקנית ידע תיאורטי ומעשי בתחום העסקים, כלכלה, משפטים, שוק ההון וחשבונאות.  בנוסף הקורס יקנה כלים יישומיים כמו קריאת דו"חות כספיים, יישום חוקי תאגידים, עריכת מצגות, ניהול תקשורת פנים וחוץ ארגונית ועוד עם דגש על תרבות עסקית מקומית וגלובאלית.

הליין-אפ המשובח שלנו:

 • חוק החברות וסוגי תאגידים שונים:  עיקרון התאגיד,  עיקרון האישיות המשפטית הנפרדת, סוגי תאגידים, תורת הארגונים, מבנה התאגיד, רגולציה תאגידית ועוד.
 • מבוא לעולם הפנסיוני : מבנה השוק לאחר ועדת בכר, סוגי הקופות ומוצרים פנסיוניים, חוקים והסדרים פנסיוניים.
 • היערכות הדירקטור החדש עם כניסתו לתפקיד: דגשים על מבנה התפקיד והמעמד, ראיונות עם דירקטורים מובילים במשק ופורום שאלות ותשובות.
 • אכיפה מנהלית:  אכיפה מנהלית במשרדי האוצר וברשות ני"ע לרבות עדכוני חקיקה.
 • דו"חות כספיים בתאגיד: דוחות 1 ו-2 , הבדל בין הוצאה להשקעה, עקרון המהותיות, עקרון ההקבלה, מערכת היחסים בין בעלי תאגיד לתאגיד, רישום עסקאות בחשבונות צוברים ועוד.
 • דיני עבודה: חובות מעסיקים בדגש על  חובה אישית לניהול קופות גמל בהתאם לחוקים וצווי הרחבה, הכרת כלל הזכויות הנלוות לשכר, הבהרת החוק למניעת הטרדה מינית וחוק שוויון הזדמנויות.
 • התביעה הנגזרת והתביעה הייצוגית: הגדרת התביעה הנגזרת,  הכלים שהוענקו לדירקטור, דוגמאות מפסיקת בתי המשפט.
 • תביעה ייצוגית: חוקי התובענות הייצוגית והצגת דוגמאות מפסיקת בתי משפט לרבות תביעה ייצוגית נגד נושאי משרה.
 • מנגנוני הגנה לדירקטורים, ביטוח שיפוי ופטור : הוראות הדין, פוליסות אחריות דירקטורים כולל מבוא, סעיף הכיסוי, הגדרות, חריגים ותנאים כליים וכן כתבי שיפוי.
 • ניהול סיכונים בתאגיד:  סוגי ניהול סיכונים וכלים בסיסיים לניהול סיכונים.
 • ניהול ישיבת דירקטוריון הלכה למעשה:  ניהול אופטימלי של ישיבות דריקטוריונים על כלל ההיבטים הפורמליים ובמקצועיים.
 • גז ונפט: עיקרי ועדת שישינסקי בנושא מיסוי מקורות הגז והנפט בישראל ומדיניות רגולטורית.
 • הסכמים קיבוציים: מהותו ומעמדו של הסכם קיבוצי והשלכותיו על התאגיד.
 • תפקיד היועצים: הגדרת תפקידי רואה החשבון, היועץ המשפטי, המבקר ומזכיר החברה.
 • הדירקטור החיצוני, הבלתי תלוי והדירקטור המומחה:  סוגי הדירקטורים, הדירקטור המומחה, חליף, בלתי תלוי, נושא משרה, הבלתי תלוי והחיצוני. כשירותו הדירקטור הדרישות ממנו ותפקידיו.

נבחרת המרצים:

 • עו"ד גלעד בכר  עורך-דין מסחרי ודירקטור.
 • רו"ח צחי יונה  מומחה אשראי ובנקאות.
 • עו"ד אסתי גולדשטיין  מומחית לדיני עבודה, עובדת במשרד עו"ד גלעד בכר ושות'.
 • עו"ד עודד סלע  מומחה לנושא ביטוח דירקטורים וחברות, דני עבודה וגמל, שותף במשרד זיליברשץ, סלע, ברנדס ושות';
 • אורי אלדובי  יו"ר איגוד הגז והנפט בישראל.
 • רו"ח סמי בקלש  יו"ר דירקטוריון בכמה חברות בורסאיות ופרטיות וכן יו"ר קופות גמל וחבר וועדות כספים וביקורת.
 • עו"ד בועז נוה   מומחה לדיני עבודה ולחברות עירוניות בעל משרד עצמאי לעריכת דין.
 • מלכיאל רחמים  מומחה לנושא הפנסיוני במיוחד לגבי קרנות פנסיה וותיקות ותקציבית – שימש כדירקטור בכמה קרנות פנסיה וגמל ובחברות עירוניות.
 • ג'קי סטרומינגר   מומחית להשקעות ולישומם עבור גופים מוסדים וישום ריגולציה של שוק ההון.

השורה התחתונה:קורס דירקטורים

משך הקורס: 40 שעות במשך 5 שבועות הכוללים מפגש אחד בשבוע.

מועד הקורס: 28/2; 6/3; 13/3; 20/3; 26/3. בין השעות 9:00-17:00

עלות: 5,700 שקלים פלוס מע"מ.

מיקום: מלון היוקרה לעסקים לאונרדו בוטיק, רחוב הברזל 17 רמת החי"ל תל-אביב.

אירוח : בופה עשיר לאורך כל היום בטרקלין העסקים של לאונרדו בוטיק, וכן ארוחת צהרים מלאה במסעדת המלון (מסעדת אי-זוגי הכשרה).

טלפון לפרטים נוספים ובירורים: 072-2555225

 

*שימו לב! כל נרשם לקורס יקבל כניסה חינם לכנס HR2012 שיתקיים ב-6 בפברואר.

 

טפסים:

טופס רישום לקורס – לחץ כאן!

טופס לבירורים – מלא את הטופס לחזרת נציג HRus:

דואר אלקטרוני:
סלולרי:*
שם מלא:*
שם החברה:*
טלפון במשרד:*

*השימוש במונח "מכללה" לטובת הקורס הינו שיווקי-מסחרי, ואינו מאפיין מוסד לימודים מוכר על-ידי המועצה להשכלה גבוהה.