65 מעובדי רוביקון וקרן קלע לקראת פיטורים

65 מעובדי רוביקון וקרן קלע לקראת פיטורים

המפרק הזמני הגיש בקשה לבימ"ש לפטר את כל 80 העובדים, לגייס מחדש רק 15 מהם ולהביא לסיום העסקתן של עובדות בהיריון' ואלו המצויות בחופשת לידה ובטיפולי פוריות

שיתוף
YES NO Photo by Jeroen van Oostrom

המפרק הזמני של רוביקון וקרן קלע, עו"ד ארז חבר ממשרד עמית, פולק מטלון, הגיש בשבוע שעבר בקשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפטר את כל עובדי רובריקון וחברות הבת המצויות בשליטתה, כלומר 80 עובדים, ולהעסיק מחדש רק 15 עובדים חיוניים הנחוצים בשלב זה לצורך הפעלת החברה ומניעת ירידתם לטמיון של נכסי החברה וכספיה.

החברה מעסיקה כיום 9 עובדות שהן בהיריון או שמצויות בטיפולי פוריות או חופשות לידה, או ששבו מחופשת לידה לפני פחות מ-60 יום, ובכוונת המפרק הזמני להגיש לגביהן לממונה על עבודת נשים בקשה לאישור סיום העסקתן.

כן לא Photo by anankkml."העסקתם של עובדים אלו נבחנה בקפדנות, בשימת לב למצבה הפיננסי של החברה", ציין המפרק הזמני בבקשתו. "יחד עם זאת, הרי שבלא המשך העסקתם של עובדים אלו, עשויים להיגרם נזקים לחברות, לנכסיהן ו/או ליכולתי למקסם את קופות הפירוק".

העובדים הנותרים יועסקו תוך שמירה מלאה על תנאי העסקתם ותנאי השכר הנוכחיים, וכל שינוי שייעשה – כפוף להסכמה מלאה של העובד. במקרה בו לא תינתן הסכמתו, יהיה העובד זכאי לקבלת מכתב פיטורים בגין תקופת העסקתו בשירות המפרק הזמני.

המפרק יעמיד לטובת העובדים שיועסקו בשירותו 'בנק ימי מחלה' של 16 ימים בחודש, ובאופן יחסי בגין כל חלק של חודש, וכל עובד יהיה זכאי עד ל-3 ימי מחלה בחודש, ככל שיוותרו ימי מחלה בבנק ימי המחלה.

במקרה קיצוני בו לא יאושר מימון שכרם של העובדים או לא ייגבו הכספים או לא יותר לעובדים לתבוע את שכרם מהמוסד לביטוח לאומי, תיחשב תקופת העסקתם כהתנדבות ללא שכר, על כל המשתמע מכך.

ב-25 לחודש מינה בית המשפט המחוזי בת"א את עו"ד חבר כמפרק זמני לחברה, ומיד לאחר מכן פתח האחרון בפגישות מרתוניות עם נושאי משרה בחברות ועם עובדיה על מנת לגבש את המתווה הרצוי להמשך הפעולות בתיק הפירוק.

כך קיבל עו"ד חבר תמונת מצב ראשונית בנוגע לנכסי החברות, מרכזי הפעילות והרווח שבהן, וכן בנוגע למצבת כוח האדם בחברות ועלויות השכר. יובהר כי החברות אינן מצויות בפירוק, אך הן בשליטתה המלאה של רובריקון, והיא שמימנה את משכורות עובדיהן.

על פי ממצאי הבדיקות הראשוניות של חבר, יש לאפשר את הפעלת החברה כ'עסק חי' למשך תקופה מוגבלת, תוך המשך העסקת מספר מצומצם של עובדים ההכרחיים לצורך כך, והפסקת עבודתם של היתר.

יריד משאבי אנוש 2022 - ריבוע

אין תגובות

השאר תגובה