שיתוף

במוקד הנעת העובדים והגברת המוטיבציה ניצב כבר כמה שנים נושא מידת המחוברות של העובדים לארגון. בנושא זה מייחסים ארגונים רבים חשיבות כמעט עליונה לנושאים כמו פעילויות רווחה, משחקים ואירועים.

אלא שמחוברות עובדים גבוהה צריכה לקבל ביטוי בביצועים הגבוהים של העובדים. עובדים שמידת המחוברות שלהם לארגון גבוהה הם כאלה שמבינים לעומק את מטרות החברה ואיך הם עצמם יכולים לתרום להשגת מטרות אלה.

במילים אחרות, הגברת מידת המחוברות של העובדים לארגון היא הדרך היחידה שבעזרתה ניתן לרתום את העובדים לשיפור התוצאות העסקיות של הארגון, לא כל שכן להתאוששות מהירה יותר מתקופות קשות של החברה ומתקופות שפל בשוקי היעד.

רוב המנהלים מודעים היטב לכך שביצועי העובדים הם משמעותית גבוהים וטובים יותר כאשר מידת המחוברות של העובדים לארגון גבוהה.

בנוסף, הנהלות של ארגונים מכירות בכך שכוח עבודה בעל רמת מחוברות גבוהה יכול להגביר את מידת החדשנות, של הארגון, את רמת הפרודוקטיביות והפיריון שלו, וכתוצאה מכך לשפר את השורה התחתונה.

כל זאת, תוך צמצום נטישה הכרוכה בנטל העלויות הנובע מהצורך לגייס עובדים חדשים ותוך שימור הכישרונות החשובים של הארגון.

להלן 5 צעדים שיש לנקוט כדי להגביר את מידת המחוברות של העובדים לארגון:

1 לרתום את ההנהלה:

כדי להגביר את מידת המחוברות של העובדים צריך קודם כל לרתום לכך את ההנהלה הבכירה של החברה כמו גם את המנהלים מכל הדרגים.

כל מנהל צריך לקחת על עצמו אחריות אישית לביצוע מעקב קבוע אחר סקרים הבודקים את מידת המחוברות של העובדים לארגון (בניגוד לסקרי שביעות רצון) ולהסקת המסקנות מסקרים אלה.

המעקב והקת המסקנות צריכים להיות כחלק מתהליך המשולב במהלך העסקים השגרתי של החברה, ולא אחת לתקופה.

2 הכרה בחשיבות התרומה של כל עובד לארגון:

יש לוודא שהמנהלים הישירים מעבירים מסר לכל עובד ועובדת לגבי הכרתם בחשיבות הרבה של תרומתם לארגון. במסגרת זו על המנהלים להסביר לכל עובד בנפרד למה הוא נדרש לבצע את העבודה שהתבקש לבצע, ואיך העבודה שהם מבצעים תורמת לעסקי הארגון ולשיפור התוצאות העסקיות שלו.

עובד יחוש מחובר לארגון אם הוא יידע לשם מה נדרשת העבודה שהוא מבצע, מה חשיבותה עבור עסקי הארגון, ובאילו כיוונים היא אמורה לקדם ולפתח אותו.

3 התיחסות לעובדים כאל שותפים:

ההבנה של ההנהלה לגבי חשיבותה של התרומה של העובד לארגון תורמת רבות לתחושת העובדים כי הם שותפים לעסקי הארגון. כמו כן הדבר מגביר את תחושת האחריות שכל עובד חש כלפי הארגון.

ככל שהעובדים יחושו יותר שהארגון מתייחס אליהם כאל שותפים וככל שישתפו אותם בחשיבות העבודה שהם מבצעים ומטרתו שהיא משיגה, כך תגבר מחוברות העובדים לארגון.

4 הגברת מחוברות העובדים גם בתקופות טובות:

ארגון שמתחיל לעודד את מחוברות העובדים רק בעיתות מצוקה, לא יצליח להשיג את המטרה. גם בתקופות טובות של צמיחה ושגשוג יש חשיבות עליונה לעידוד מחוברות העובדים והגברתה.

יש ארגונים שבתקופות צמיחה סומכים על השכר הגבוה וההטבות המפליגות שישמרו על מחוברות העובדים לארגון. אלא שכאשר מזניחים את ההכרה בתרומת העובד, ולא מקפידים להבהיר לעובדים איך העבודה שהם מבצעים תורמת לארגון ולהישגיו, השכר הגבוה והתנאים המטיבים אינם מספיקים כדי להגביר את מחוברות העובדים לארגון. והתוצאה עלולה להיות ירידה במוטיבציה של העובדים ולעיתים אף נטישה.

5 להטות אוזן קשבת לרעיונות ולדעות של העובדים:

הגברת מחוברות העובדים דורשת יצירת אווירה שבה העובדים יודעים שהם יכולים להביע את דעתם בחופשיות בכל הקשור לעבודתם, למטרות הארגון וכו.

ההנהלה צריכה ליצור אווירה שבה כל עובד יכול להחליף דעות, למתוח ביקורת, להתייעץ, ולמצוא מנטורים בתוך הארגון.

סדנת ניהול זמן

אין תגובות

השאר תגובה