שיתוף

אחד המרכיבים המרכזיים להצלחתו וצמיחתו של כל ארגון הוא הגברת מחוברות העובדים לארגון ויצירת חווית עובדים חיובית.

למעשה, מחקרים שנעשו בארגונים בארה"ב מצביעים על כך שיותר מ-80% מהמנהלים הבכירים בחברות מאמינים ששיעור גבוה של מחוברות עובדים הוא אחד הגורמים הקריטיים להשגת המטרות העסקיות של הארגון.

מכיוון שכך, מחלקות משאבי האנוש נדרשות לבדוק בתדירות גבוהה מהי מידת המחוברות של העובדים לארגון, ולפעול באופן שוטף להגברתה, תוך שיפור תדיר של חווית העובדים.

המשמעות בפועל היא, שיצירת מחוברות עובדים וחווית עובדים חיובית דורשת ממחלקת משאבי האנוש של כל ארגון, בכל תחומי העיסוק, הרבה מאוד יצירתיות וחדשנות.

יש 5 מהלכים בסיסיים שיישומם בכל סוגי הארגונים – בלי קשר לתחום העיסוק של הארגון – יכול להוות מנוף ליצירת מחוברות עובדים גבוהה וחוויות עובדים חיוביות:

1 תכנון אסטרטגיה של מחוברות עובדים תוך קביעת מדדים שישקפו את מידת השגתה של מחוברות עובדים גבוהה.

לשם כך יש לבנות מודל שממחיש את תהליכי היישום של האסטרטגיה. על המודל הזה להיות פשוט ליישום כדי שניתן יהיה להשתמש בו בקלות ובפשטות.

כדאי לבנות את המודל באופן שניתן להתחיל בהגברת המחוברות של המנהלים, שכן ככל שהמנהלים יהיו יותר מחוברים לארגון, כך יהיה קל יותר להגביר את מידת המחוברות של העובדים הכפיפים להם.

2 הגדרת חזון וערכים לחברה שהעובדים יכולים להזדהות איתם: רבים מקרב עובדי דור ה-Y ודור ה-Z מעדיפים לעבוד בארגון שמאמץ ערכים חברתיים ופועל לשיפור פני החברה. ברגע שהעובדים מזדהים עם ערכי הארגון, קל יותר להגביר את מידת המחוברות שלהם אליו.

3 הטמעת תרבות ארגונית של פרגון הדדי והבעת הערכה והוקרה לעובדים שהגיעו להישגים שמקדמים את הארגון כולו: להבעת הערכה והוקרה מצד הנהלת החברה, כלפי עובדים שהשיגו יעדים קשים להשגה ואף מעבר להם, יש תרומה משמעותית להגברת מידת המחוברות של העובדים לארגון.

בד בבד, יש גם חשיבות רבה ביותר להבעת הערכה והוקרה גם מצד עמיתיהם לעבודה, כלפי עובדים שהצליחו להשיג יעדים אלה.

הבעת פירגון אמיתי של עובדים כלפי עמיתיהם – שהישגיהם תרמו לארגון כולו – מהווה בסיס חשוב למערכת היחסים בארגון ולכן תורמת רבות להגברת מידת המחוברות של העובדים אליו. לשם כך יש לפעול לחיזוק התקשורת החיובית והמפרגנת בין העובדים.

4 הקמת מערכת טכנולוגית שתאפשר לאסוף את הידע הארגוני הנצבר, למיין אותו, לקטלג אותו ולהנגיש אותו, במטרה לאפשר לכל עובד שזקוק לו, להשתמש בידע הזה כדי לשפר את ביצוע המשימות המוטלות עליו.

5 מעבר ליותר ויותר דיגיטציה של משאבי אנוש, לרבות אפשרות לשירות עצמי של העובדים בכל הקשור למחלקת משאבי האנוש. במסגרת המעבר לדיגיטל, יש לאפשר תקשורת פנים ארגונית ועדכון העובדים באופן שוטף בכל הנעשה בחברה.

תקשורת כזאת תאפשר לכל עובד להרגיש שהוא חלק בלתי נפרד מהארגון, דבר שיגביר את תחושת המחוברות של העובדים. בחברות הפרוסות על פני כמה מדינות יש לוודא תרגום בזמן אמת של כל המידע שמועבר לעובדים.

כנס משאבי אנוש בנושא העצמת ההון האנושי

אין תגובות

השאר תגובה