שיתוף

שימור הטלנטים המבוקשים ביותר שהם גם העובדים המוכשרים, הטובים והחרוצים ביותר של הארגון, מחייב את הארגון לנקוט כמה פעולות בסיסיות.

אחת העיקריות שבהן היא קידום אותם עובדים. הקידם חייב להגיע בלי סחבת, כלומר בלי להתמהמה יותר מדי ובלי לתת לטלנט את התחושה שאם הוא רוצה להתקדם הוא חייב לעבור לחברה אחרת.

השאלה הגדולה היא איך מקדמים כמה עובדים בעת ובעונה אחת, כאשר מספר המשרות אליהן ניתן לקדם את העובד הינו מוגבל.

יש 3 קריטריונים מנחים שכדאי לפעול על פיהם כאשר לארגון יש פחות משרות מתאימות שניתן לקדם אליהן עובדים, מאשר מספר העובדים שמעוניינים בקידום:

1 האם העובד שרוצים לקדם אותו מבצע היטב את העבודה שלשמה הוא מועסק, או האם הוא מבצע את המשימות שלו מעל ומעבר לנדרש.

אם צריך לבחור איזה עובד לקדם, כדאי לקדם קודם את העובד שמבצע את המשימות שלו מעל ומעבר למה שציפו ממנו, ומגיע להישגים גבוהים בהרבה מאלה שהוצבו לו.

2 מהי מידת החדשנות שמפגין כל אחד מהעובדים שמעוניינים בקידום, ומהי מידת היוזמה האישית שכל אחד מהם מגלה.

יש לתת עדיפות לקידום של עובד ששגרת העבודה שלו רצופה בחדשנות ושהוא נוהג תמיד לקחת יוזמה אישית וליזום משימות שעדיין לו התבקש לבצען.

לעובד כזה חשוב לתת עדיפות בקידום על פני עובד שנוקט פחות יוזמה ובדרך כלל מצפה שיטילו עליו משימות או אף יגידו לו מה לעשות.

3 באיזו מידה העובד תורם לצמיחת החברה. אם העובד היא איש מכירות (לדוגמה) יש לבדוק באיזו מידה הוא תרם להכנסות החברה במובן של היקפי מכירות.

אם תפקידו של העובד אינו קשור באופן ישיר לגידול בהכנסות אלא הוא עוסק בפיתוח מוצרים חדשים, או בפתיחת שווקים חדשים, או בקידום מותג החברה והמוניטין שלה, יש לבדוק באיזו מידה הוא תרם לצמיחת החברה בתחום שבו הוא עוסק.

אם יש שני עובדים שהארגון רוצה לקדמם, ויש רק משרה אחת שניתן לקדם אליה, יש להעדיף את העובד שתרומתו גדולה יותר, גם אם העובד השני הינו מצטיין בעבודתו.

אין ספק שהבחירה בין שני טלנטים שכל אחד מהם תורם רבות לחברה, היא קשה ובעייתית. יתרה מכך, לעיתים אחד הטלנטים עומד בשניים מבין שלושת הקריטריונים, אבל הטלנט השני עונה על כל שלושת הקריטריונים.

הדרך הנכונה לפעול במקרה כזה היא לקדם קודם כל את הטלנט שעומד ביותר קריטריונים.  

סוגייה בעייתית אחרת היא מה קורה במקרה שכל אחד מהטלנטים עומד באחד או שניים מבין הקריטריונים, אבל מדובר בקריטריונים שונים.

לדוגמה, טלנט אחד תורם רבות ובמידה משמעותית להכנסות ורווחי החברה בעוד שהשני הוא בעל יוזמה ומייתר חדשנות בקצב גבוה מאוד.

במקרה כזה, ההחלטה את מי מהם לקדם צריכה להתקבל על ידי שקלול של התרומה של כל אחד לחברה מול החשיבות שהחברה מייחסת לכל אחד מהקריטריונים (על פי סוג פעילותה והעדפותיה).  

ולבסוף, לאחר ההחלטה את מי מהם לקדם, חשוב מאוד לקיים שיחה עם הטלנט שאינו מקודם באותה עת, להסביר לו שהחברה מאוד מרוצה מעבודתו, שהישגיו מוערכים ונלקחים בחשבון וכי הוא מועמד לקידום למשרה הבאה שתפתח.

במילים אחרות, חשוב מאוד למצוא את הדרך לשמר את הטלנט החרוץ שלא עמד בכל הקריטריונים לקידום באותה עת, והקידום שלו נדחה.  

סדנת ניהול זמן

אין תגובות

השאר תגובה