2014 הסתיימה בעלייה של כ-3% במספר המועסקים במשק

2014 הסתיימה בעלייה של כ-3% במספר המועסקים במשק

שנת 2014 הסתיימה בגידול של כ-106,300 במספר המועסקים, כ-39% מהם מתחום המסחר והשירותים. לצד גידל במגזר העסקי, נרשם גידול (4.3%) במספר המועסקים במגזר הציבורי

שיתוף

על פי נתונים עדכניים של איגוד לשכות המסחר, שנת 2014 הסתיימה בסימן עלייה במספר המועסקים במשק, בשיעור של 3% בהשוואה לשנת 2013. גידול זה משמעו יצירת 106,300 מקומות עבודה מתוכם כ-52,400 במגזר העסקי וכ- 48,400 במגזר הציבורי (בעיקר בתחומי החינוך ושירותי הבריאות והרווחה).

מניתוח אגף הכלכלה באיגוד לשכות המסחר, המתבסס על נתוני הלמ"ס, עולה כי סך המועסקים במשק הישראלי בשנת 2014 הסתכם ב- 3.56 מיליון. מגזר המסחר והשירותים גדל במהלך 2014 בשיעור של כ-3% כאמור, מה שהיווה תוספת של כ- 41,200 מועסקים שהצטרפו ל- 1.65 מיליון מועסקים במשק. עיקר הגידול ב-2014 נרשם כאמור במגזר העסקי, שגדל בשיעור של כ- 2.3% והסתכם ב- 2.3 מיליון מועסקים. מגזר המסחר והשירותים היווה 39% מכלל הגידול במספר המועסקים במשק והוא תרם ל-79% מהגידול במגזר העסקי.

עלייה בשיעור המועסקים במשק בחלוקה למגזרים:
בענפי השירותים (המהווים 75%), נצפה גידול בשיעור של כ-3.1% במספר המועסקים, המבטאים גידול של כ- 37.8 אלף מועסקים. סך המועסקים בענפי השירותים הסתכמו בכ-1.25 מיליון ב-2014.

בענפי המסחר (המהווים 25%) נצפה גידול בשיעור של כ- 1%, המהווה תוספת של 3,400 מועסקים.
בענף התעשייה נצפה גידול בשיעור של כ- 2.1%, המהווים 8,600 מועסקים, כאשר סך המועסקים בענפי התעשייה הסתכם ב-420,300 מועסקים בשנת 2014.
בענף הבינוי נצפתה עלייה בשיעור של כ-4.1%, המהווים 6,800 מועסקים, שהסתכמה בכ- 172,600 מועסקים בשנת 2014.
בענף אספקת החשמל והגז נצפה גידול בשיעור של כ-5.4% , המהווים תוספת של 800 מועסקים.

באילו ענפים נרשמה ירידה בשיעור התעסוקה?
בענף החקלאות נרשמה ירידה בשיעור של כ-7.5%, המהווים ירידה של 3,200 מועסקים ב-2014.
בענף אספקת המים, הביוב והטיפול בפסולת נרשמה ירידה בשיעור של כ-11.6% , שהם ירידה של 1,900 מועסקים.

מגמות של צמיחה בשיעור התעסוקה במגזר הציבורי:
בענף החינוך נרשמה עלייה בשיעור של כ- 5.1%, המהווים תוספת של 21,100 מועסקים.
מספר המועסקים בשירותי הבריאות, הרווחה והסעד עלה במהלך 2014 ב- 6.5% קרי נוספו עוד 23,100 מועסקים.
בענף המנהל הציבורי, המקומי, הביטחון וביטוח לאומי נצפתה עלייה בשיעור של 1.2% שהוסיפה עוד כ- 4,200 מועסקים.
בארגונים וגופים זרים בענפיים שונים, נצפתה ירידה בשיעור של 2% שהם 1,900 מועסקים.

 אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר, הגיב על הנתונים בהודעה תקשורתית: "המשק הישראלי מפגין עוצמה בהצגת נתון מרשים של 3% גידול בשיעור מספר המועסקים. יחד עם זאת, נחשפת בעיית יסוד מסוכנת, לפיה בעוד שמספר המועסקים במגזר העסקי גדל ב- 2.3%, במגזר הציבורי הוא רשם גידול של 4.3%, תופעה אליה נדרשים בדחיפות בנק ישראל ומשרד האוצר… על הממשלה החדשה שתקום לשים את הגדלת מספר המועסקים במגזר העסקי כאחד מיעדיה המרכזיים, שהרי ברור לכל כי רק באמצעות הגדלת התעסוקה ניתן להביא לצמיחה בר קיימא."

כנס משאבי אנוש בנושא העצמת ההון האנושי

אין תגובות

השאר תגובה