שיתוף

"אין היום כמעט ארגון, מקטן ועד גדול, שלא מבצע סקר מחוברות עובדים. הסקר הוא האמצעי המרכזי שבאמצעותו ניתן לשקף את מצב מחוברות העובדים בצורה כמותית ואיכותית, הניתנת להשוואה על ציר הזמן ומול ארגונים אחרים", דברים אלה אומר אבי בניטה, מנכ"ל חברת Metrics Institute, העוסקת בייעוץ ארגוני סטטיסטי בשיחה עם HRus, לקראת כנס משאבי אנוש השנתי, שיתקיים בכפר המכביה ב-26.6.17, בעריכת HRus. השנה יערך הכנס בנושא "מנהיגות, מחוברות ומה שביניהן".

אבי בניטה ירצה בכנס על חידושים שפיתח, באופן שבו מתבצעים סקרי מחוברות ארגונית. לדבריו, "סקרי מחוברות עובדים שמתבצעים בצורה נכונה, מתרגמים את תחושותיהם ותפיסותיהם של העובדים לנתונים בהירים וממוקדים, החושפים את הזרמים הפנימיים בליבת הארגון. סקר מנוהל ומתוקשר היטב יכול, מעבר להיבט הסטטיסטי שלו, להיות בעל כוח עצום בהעברת המסר אודות מרכזיותו של המשאב האנושי בארגון".

אילו חידושים פיתחת בתחום סקרי מחוברות עובדים?

"החידושים שפיתחתי מתמקדים בשלושת מרכיבי הליבה של הסקר: בשאלון, באופן ההפצה לעובדים ובניתוח התוצאות. אחת התובנות שאציג בהרצאה היא איך קרה, שלמרות שמתבצעים כל כך הרבה סקרי מחוברות עובדים לארגון, עדיין התחום סובל מכמה מחלות ילדות ומפרדיגמות לא מעטות, בהן היעדר תורה מוסדרת, כאשר כל ארגון מבצע את הסקר כראות עיניו.

"בעיות אלה נובעות במידה לא מעטה מכניסת הטכנולוגיה לתחום. במילים אחרות, הגורמים שמטפלים בסקרי מחוברות עובדים הם במקרים רבים מומחי ה-IT של הארגון, ומומחים בהתנהגות ארגונית, ופחות מומחים בעלי רקע מתאים מתחום הסטטיסטיקה, שתחום הסקרים הוא תחום ההתמחות שלהם".

מהו המצב הרצוי לדעתך?

"לדעתי, המצב הרצוי הוא שבכל הקשור לטיפול בסקרי מחוברות עובדים יהיה שילוב של מומחים מתחום הסטטיסטיקה, עם מומחי טכנולוגיה ובעלי תפקידים בתחום הבנת הארגון, שהם בעלי הידע הארגוני. השילוב של שלושת אלה הינו חיוני כדי לבנות סקר אפקטיבי, שמשקף בצורה נכונה את מצב מחוברות העובדים בכל ארגון".

בהרצאתו בכנס ידבר בניטה על חידושים שהוא פיתח בכמה מרכיבים של סקר מחוברות העובדים ואשר יושמו בהצלחה במספר ארגוני מפתח בארץ. "בסקר יש כמה מרכיבים עיקריים", הוא מסביר. "בראש רשימת המרכיבים העיקריים ניתן למנות את השאלון והמודל שלפיו הוא בנוי; המערכת שמפיצה את השאלון לארגון, שכיום היא לרוב אינטרנטית; והמרכיב העיקרי שמנתח את הסקר ומציג אותו להנהלה ולארגון. בכל אחד ממרכיבים אלה אציג בכנס את החידושים שפיתחתי כדי לבצע סקר איכותי יותר".

להלן כמה דוגמאות לחידושים, על קצה המזלג:

1. מהימנות השאלון והערכת תהליכים: "בתחום השאלון אדבר על מרכיב המהימנות של השאלון ממנו סובלים שאלונים רבים שנוטים לעוות את התוצאה. כמו כן אדבר על הכללת מודול של הערכת תהליכים בתוך הארגון, שמחבר בין מחוברות העובדים לארגון לבין ביצועי הארגון".

2. הפצת השאלון: "בתחום ההפצה של השאלון אציג גישה שנקראת OAQ (One At a time Question). גישה זו מאפשרת להציג למשיב על הסקר בכל פעם שאלה אחרת, בנפרד משאר השאלות, במקום רצף של שאלות בטבלה. זאת משום שרצף של שאלות יוצר, באופן מלאכותי, מתאם גבוה בין השאלות".

3. ניתוח סקר מחוברות עובדים והצגתו: "בתחום הניתוח של סקר מחוברות עובדים והצגתו אדגים בכנס חידושים רבים, בהם טכניקות לניתוח מאבחן ו-Split-Index, המאפשרות לאתר משתנים דמוגרפיים ואחרים, היוצרים את השונות המירבית בתוצאות. טכניקות אלה נועדו לפתח מפה בהירה של התחומים בהם יש לפעול בעדיפות על מנת להעלות את מחוברות העובדים. תחום נוסף אותו יש לרתום לנושא, הינו שימוש בגישות של Machine Learning ו- Neuron Networks המאפשרות לייצר למידה עמוקה ממאות הסקרים שביצעתי".

בכנס משאבי אנוש השנתי ניתן יהיה לשמוע את ההרצאה המלאה של אבי בניטה על חידושים בתחום ביצוע סקרי מחוברות עובדים מהימנים, אשר ניתן להפיק מהם תועלות אמיתיות לארגון.

כנס משאבי אנוש שנתי 2022

אין תגובות

השאר תגובה