שיתוף

יערית שניידרבעל חברה מצליח, הוא זה שמבין שחברה אחראית לסביבה אשר מאפשרת לה קיום מלכתחילה.

יחסי ציבור חיוביים בהקשר של קיום דיני העבודה בחברה מושך מועמדים פוטנציאליים לארגון ומשמר עובדים קיימים באמצעות יצירת זהות חיובית עם התנהלות החברה.

הכוונה בסביבה היא גם הסביבה הפנימית שלנו – סביבת העבודה, וגם הסביבה החיצונית – רשויות, חברה, מיקום גיאוגרפי, מעמד סוציאקונומי, איכות סביבה.

נמצא ברמה מובהקת שבראייה כלכלית לחברה יש תועלת ממדיניות אחריות חברתית שהיא מעבר להכרח רגולטורי או עידוד ממשלתי ומביאה לשיפור התוצאות הכספיות.

לדוגמא: אם אני בוחרת להקים את החברה באזור פריפריילי – אני אזכה להטבות מס וגם אתרום חברתית להעלאת הרווחה של תושבי המקום, ואפילו למודעות והתפתחות של המקום.

כיצד מטמיעים אחריות לדיני עבודה?

א. חינוך של מנהלים ומנהלים לעתיד בנוגע ליתרונות הטמונים באחריות לקיומם של דיני העבודה:
נושאי המשרה- מנכ"לים, מנהלי משאבי אנוש, רו"ח, יועצים משפטיים ומנהלים- כל אחד הוא בעל חשיבות ובעל חשיבה עצמאית ויכולת לשנות את הארגון לטובה.

ב. פיתוח מנגנון פנימי של פידבקים ושיפור תפיסה של הארגון כחברתי: בהקשר זה, לדוגמה, מחקר של חברת הייעוץ מקנזי מצא כי ארגונים בעלי גיוון מגדרי ואתני מעלה את פריון העבודה בכ 35%.

ג. הדרכה בנוגע לאחריות אישית של נושא משרה מכוח חוקי העבודה.

ד. הטמעת נהלים פנימיים בחברה בהקשר של נורמות התנהגות רצויות במקום העבודה ברוח חוקי העבודה, לדוגמה: כיצד יהיה נכון לבחון פוסטים בהקשר של מקום העבודה ברשתות החברתיות, קוד אתי על התנהגות רצויה בחברה וכד'.

לטווח הארוך נמצא שחברות המנהלות מדיניות של אחריות חברתית עוברות משברים בצורה טובה יותר ונמנעות מאיבוד רווחים ביחס לחברות שנמנעות מכך. בין היתר בגלל נאמנות עובדים, נאמנות לקוחות, מערכת יחסים טובה עם הרגולטור ועוד.

כך יחסי ציבור טובים בתחום דיני העבודה מאפשרים גיוס אנשים טובים מכלל האוכלוסייה, ותורמים עסקית גם לפתיחת שווקים חדשים ואווירה תרבותית טובה יותר.

* הכותבת הינה עו"ד יערית שניידר, דיני עבודה ופתרונות לניהול יחסי עבודה.

כנס משאבי אנוש שנתי 2022

אין תגובות

השאר תגובה