תביעת ענק בגין פגיעה בהתארגנות עובדים

תביעת ענק בגין פגיעה בהתארגנות עובדים

ההסתדרות תובעת היום את התביעה הגדולה ביותר בגין פגיעה בהתארגנות עובדים. התביעה ע"ס 100 מיליון שקל הוגשה נגד חברת נטסורס

שיתוף
תביעה משפטית

תביעה משפטית

התביעה הגדולה ביותר בגין פגיעה בהתארגנות, הוגשה היום ע"י ההסתדרות, נגד חברת נטסורס בע"מ, המספקת בין היתר מוקדי שירות לקוחות לחברת הסלולר גולן טלקום. ההסתדרות דורשת להשית קנס של למעלה ממאה מיליון שקל בגין הפרות שונות שבצעה נטסורס כלפי עובדות החברה, על מנת לגרום להן לבטל את חברותן בהסתדרות ולסכל את מהלך ההתארגנות.
מדובר במסכת של פגיעות והתנכלויות כלפי מאות עובדות חרדיות שביקשו להתאגד בהסתדרות. לדברי יו"ר ההסתדרות ניסקורן, חברת נטסורס היא דוגמה למעסיק שחושב שהוא מעל החוק.
לא פחות מ-465 הפרות ופגיעות שכוונו נגד העובדות בנטסורס, בניסיון לסכל את התארגנותן, מפורטות בבקשה שהוגשה לבית הדין. בגין כל אחת מההפרות המפורטות, ההסתדרות מבקשת לחייב את החברה ואת בעליה בתשלום פיצויים, ללא הוכחת נזק, בסכום של 223,452 שקל להפרה ובסך הכל – 103,905,180 שקל.

התביעה הוגשה לפני זמן קצר לבית הדין האזורי לעבודה בירושלים, והיא מגוללת את מסכת הלחצים הקשה שהפעילה נטסורס נגד עובדותיה, אשר רובן נשים חרדיות ונשות אברכים המשתכרות משכר מינימום. ההתאגדות קרמה עור וגידים על רקע הפגיעה השיטתית בזכויותיהן של העובדות ולאור רצונן להסדיר את תנאי העסקתן בהסכם קיבוצי.
מפרוץ השלב הגלוי של ההתארגנות, החברה הפעילה מסע לחצים אינטנסיבי על מנת לפגוע בהתאגדות, לרבות איומים מפורשים של סגירת החברה בתגובה למהלך.

על התארגנות עובדים

ע"פ חוק ההסכמים הקיבוציים, לכל עובד יש את הזכות לפעול למען התארגנות עובדים בועד עובדים ובארגון עובדים, להיות חבר בועד עובדים ובארגון עובדים ולפעול במסגרתם. בנוסף, על פי החוק, מעביד לא ימנע מנציג של ארגון עובדים להיכנס למקום עבודה שבו מועסק עובד, לשם קידום הזכות ולשם קידום עניני עובדים, וזאת בהתחשב בצורכי העבודה ובצנעת הפרט. עוד ישנו איסור פגיעה בעובד לעניין חברות או פעילות בועד עובדים או בארגון עובדים. ומעביד לא יפטר עובד, לא ירע תנאי עבודה של עובד, ולא יימנע מקבלה של אדם לעבודה, בשם אחד מאלה: חברותו או פעילותו בארגון עובדים; פעילותו לצורך הקמה של ארגון עובדים; הימנעותו מהיותו חבר בארגון עובדים או הפסקת חברותו בארגון עובדים; חברותו בועד עובדים או פעילותו בועד עובדים הפועל במסגרת ארגון עובדים; לענין זה, יראו ועד עובדים כפועל במסגרת ארגון עובדים אם יושב ראש ארגון העובדים או מי מטעמו נתן הודעה בכתב המאשרת זאת; פעילותו לצורך הקמה של ועד עובדים.

בתביעה שהוגשה היום נכתב: "במסגרת מסע לחצים זה לא בחלו בעלי החברה ומנהלים בה מלאיים על העובדות תוך אזכור מצבן המשפחתי, איום כי תוצאת ההתארגנות תהיה שלא יהיה להם לחם לילדיהן, פניה למשפחות על מנת שילחצו על חברות ועד, הזמנת המשטרה בתגובה להחתמת טפסי הצטרפות, הסברים כי ניתן להחליפם בקלות ושבעצם המעסיק "עושה להן טובה" כך שהוא מעסיק אותן, החתמת עובדות על טפסי ביטול ועוד ועוד. הפגיעות בחופש ההתארגנות של העובדות הינן בדרגת החומרה המקסימלית ובוצעו כלפי כל עובדות החברה, באינטנסיביות ובבוטות, תוך שימוש בחולשתן ובמרות המעסיק".
לבקשת ההסתדרות, כל הפיצויים שייפסקו בתיק זה, יועברו ישירות לטובת העובדות והעובדים המועסקים בחברה ושהועסקו בה במועדים הרלוונטיים להפרות הדין. נוסיף כי ההתארגנות בנטסורס קיבלה ליווי צמוד ממרחב ירושלים בהסתדרות, האגף להתאגדות עובדים והחטיבה החרדית באגף לאיגוד מקצועי. התביעה הוגשה על ידי עו"ד ענת גוטמן-מרום מהלשכה המשפטית של האגף לאיגוד מקצועי בהסתדרות ועל ידי ראש הלשכה המשפטית עו"ד איריס ורדי-ישראלי.

לדברי יו"ר ההסתדרות אבי ניסנקורן, במוקד הדיון עומדות מאות נשים אמיצות מהמגזר החרדי שכל בקשתן היא להתפרנס בכבוד ולממש את זכויותיהן הבסיסיות. הגיע הזמן לתקן את המעוות. ההסתדרות תפעל בכל האמצעים העומדים לרשותה ותמשיך לעמוד לצידו של כל עובד מתארגן.

כנס משאבי אנוש בנושא העצמת ההון האנושי

אין תגובות

השאר תגובה