שי לחג: למי מגיע לקבל ומתי אסור לשלול אותו

שי לחג: למי מגיע לקבל ומתי אסור לשלול אותו

האם השי לחג מגיע לכל העובדים, מתי אסור לשלול את השי מהעובדים, מה קורה לגבי מיסוי, ומתי עובדים יכולים להתפטר בדין מפוטר בהיעדרו של השי

שיתוף
דיני עבודה - שי לחג

נושא השי לחג השתרש עמוק בנוהגי הארגונים. כעת, לאחר שהעובדים בארגונים קיבלו את השי לחג, כדאי להזכיר ולבסס כמה עובדות לגבי הענקתו כמו גם לגבי מיסויו, מתי וממי אסור לשלול אותו, מתי עובד שלא קיבל שי לחג יכול להתפטר בדין מפוטר. מהם חובות המעסיק בנושא השי לחג ומה נתון לשיקול דעתו.

ראשית, יש לציין כי אין חוק שמחייב מעסיקים להעניק לעובדיהם שי לחג. ולמרות זאת, ברוב המקרים ארגונים מחוייבים בכך, ויש לכך כמה סיבות: בארגונים בהם קיים נוהג הענקת שי לחג, המשך הענקת השי מחוייבת משום שמדובר בנוהג קיים. וביטולו עלול להוות הרעת תנאים. במקרים כאלה, שלילת השי לחג מהעובדים יכולה להוות עילה להתפטרות בדין מפוטר וקבלת פיצויים וכל שאר הזכויות המוענקות בעת פיטורים.

יש ארגונים בהם הענקת השי לחג מעוגנת בחוזה ההעסקה האישי של כל עובד, ויש שי לחג שמוענק כחלק מהסכמים קיבוציים או צווי הרחבה. בארגונים בהם לא חלה אף אחת מהסיבות הללו, הענקת השי נתונה לשיקול דעתו של המעסיק.

לא רק למצטיינים

חשוב להדגיש, כי במקומות עבודה בהם היה נהוג להעניק שי לחג לכל העובדים, ובשלב מסוים הוחלט להעניק שי לחג אך ורק לעובדים מצטיינים שהשיגו יעדים מסויימים, ובה בעת לשלול את השי עובדים אחרים, זה יחשב לאפליה האסורה על פי החוק, וכאמור, הרעת תנאים.

נשאלת השאלה מה קורה לגבי עובדים של הארגון שאינם עובדים בפועל בתקופת החג. כלומר, עובדות הנמצאות בחופשת לידה, עובדים הנמצאים בחופשה ללא תשלום, עובדי קבלן בתחומי הניקיון, כוח האדם והשמירה וכד. בדרך כלל, עובדים אלה זכאים לקבל שי לחג ואין להפלותם. עם זאת, במקרים מסויימים, הענקת השי במקרים אלה מותנית בחוזה העסקה האישי שלהם עם המעסיק או בהסכם קיבוצי או צווי הרחבה.

במקומות עבודה בהם השי לחג מוענק בגלל נוהג קיים, נשאלת השאלה האם קיים גם נוהג להעניק את השי לעובדים שאינם מועסקים בפועל במהלך החג המדובר. אם לא, הרי שלמעסיק יש זכות להחליט האם להעניק להם שי או לא.

שאלה אחרת היא מה קורה לגבי מיסוי השי לחג. פקודת מס הכנסה קובעת, כי כל הטבה שמוענקת על ידי המעסיק, בין אם מדובר בכסף או במוצר שווה ערך לכסף, ובין אם הוענק לעובד במישרין או בעקיפין, היא הכנסה מעבודה ולכן חייבת במס הכנסה וביטוח לאומי. מדובר במיסוי על ההטבה החל מהשקל הראשון.

המעסיק לא חייב לקחת על עצמו את תשלום המיסים הללו (גילום), אבל למרות זאת, יש מעסיקים שלוקחים על עצמם לשלם את המיסים עבור העובד.

בכל מקרה, לצורך חישוב המס לוקחים בחשבון את שווי השי על פי מחירו בפועל, או על פי מחירו בשוק (אם מדובר במתנה) – הגבוה מביניהם.

במקרים של תלושים לחג, כאשר המעסיק רכש באופן מרוכז תלושי חג לעובדים ושילם עבורם סכום הנמוך מהערך הנקוב בתלושים עצמם, ניתן לחייב במס על פי עלות התלושים בפועל, ולא על פי ערכם הנקוב.

עובדי שמירה ואבטחה

עובדי שמירה ואבטחה במגזר הפרטי (החל מלפני שלוש שנים) ועובדי שמירה ואבטחה במגזר הציבורי (החל מלפני ארבע שנים) זכאים לקבל בפסח ובראש השנה שי כספי המוענק באמצעות תלוש השכר בסכום קבוע המתעדכן מפעם לפעם.

עובדי ניקיון

החל משנת 2014 זכאים עובדי ניקיון ותחזוקה זכאים לקבל שי כספי לחג באמצעות תלוש השכר. סכום השי נקבע מראש ומתעדכן על פי המדד. עובדי ניקיון שעובדים פחות מחצי משרה, יקבלו שי בסכום היחסי לאחוז המשרה שלהם. עובדי ניקיון במשרדים ממשלתיים זכאים לקבל שי לחג רק אם הם עובדים במשרה מלאה.

עובדי קבלן\חברות כוח אדם

עובדי קבלן, וחברות כוח האדם, המועסקים במגזר הפרטי זכאים לקבל שי לחג בפסח וגם בראש השנה, בלי קשר לחברה בה הם מועסקים בפועל. לעומת זאת, במגזר הציבורי זכאים עובדי הקבלן לקבל שי לחג רק אם במקום העבודה שבו הם מועסקים נהוג להעניק שי לחג לעובדים המועסקים ישירות.

סדנת ניהול זמן

אין תגובות

השאר תגובה