שיתוף

רכישה ומכירה של חברות כרוכה בהרבה מאוד השלכות על גורלם של העובדים ועל מעמדם המשפטי בחברה החדשה. מעסיקים לא תמיד ערים לכל הזכויות של העובדים ש"נרכשו" יחד עם החברה שבה הם עובדים, וכתוצאה מכך מקופחות זכויותיהם של העובדים. קיפוח זה מביא איתו תביעות שמטילות על הרוכש עלויות מהותיות שלא חושבו בעלות הרכישה.

לדוגמה, פעמים רבות רוכשי חברות לא יודעים כי אף על פי שהבעלות על העסק הועברה למסגרת משפטית חדשה, זכויותיהם של העובדים נותרות כפי שהיו בחברה תחת הבעלות הקודמת, כולל רציפות זכויותיהם. מצב זה נכון גם ברכישת חברה מצליחה וגם ברכישת חברה על רקע קשיים כלכליים אליהם היא נקלעה.

רצף הזכויות של העובדים נשמר

לפיכך, עובדים שמועסקים בעסק מסוים הופכים עם הרכישה לעובדיהם של בעלי החברה החדשים, כאמור עם כל הזכויות ורצף הזכויות שהיו להם טרם הרכישה. במקרים בהם הבעלים החדש של החברה לא מעוניין להמשיך להעסיק את כל העובדים, ולא מעוניין להמשיך להעניק להם את אותן זכויות, יש להתנות בחוזה הרכישה את סגירת החברה שנרכשה, פיטורי כל העובדים בה, כולל הענקת פיצויי פיטורים כדין וכל שאר הזכויות וההפרשות שמוענקות לעובד בעת פיטוריו, ולאחר מכן פתיחת החברה מחדש, בלי העובדים. מדובר בפיטורים והענקת כל הזכויות הכרוכות בכך, לכל עובד ועובדת, כולל אלה שמיועדים להמשיך לעבוד בחברה תחת ניהולו של המעסיק החדש.

לעומת זאת, אם המעסיק החדש רוצה להמשיך להעסיק את כל העובדים ולהמשיך את רציפות הזכויות שלהם, יש לבצע פעולה משפטית של העברת עובד למעסיק חדש, בתנאי שמקבלים לכך את הסכמתו המפורשת או המשתמעת של העובד. במילים אחרות, לעובד יש זכות לסרב לעבור לעבוד בחברה החדשה. במקרה של עובדים שמסכימים להמשיך לעבוד בחברה תחת המעסיק החדש, זכויותיהם המוקנות להם על פי חוקי העבודה ועל פי הסכמים קיבוציים, כאמור נשמרות כפי שהיו כשעבדו אצל המעסיק הקודם.

מהן בעצם זכויות העובדים

הזכויות העיקריות הן הזכות לפיצויי פיטורים על פי הוותק שצברו עם כניסתם לעבודה אצל המעסיק הקודם, אותו דבר אמור לגבי זכויות מספר ימי החופשה השנתית שלהם, הפרשות לקופות גמל, מספר ימי המחלה וזכויות בסיסיות אחרות. המשמעות היא שהחובה לקיים את כל הזכויות הללו עוברת למעסיק החדש, אף על פי שהזכויות מתייחסות לתקופה בה עבדו העובדים האמורים בחברה, בעת שהיתה תחת בעלותו של המעסיק הקודם.

כאמור, אם המעסיק החדש לא מעוניין לקחת על עצמו את קיום הזכויות של העובדים, יש לציין בחוזה הרכישה את הדרישה שהמעסיק הקודם (הבעלים הקודם, שמוכר את החברה), יפטר את כל עובדיו, טרם ביצוע העברת הבעלות המשפטית על החברה.

רוצים לשכור את העובדים מחדש? רק לאחר 3 חודשים

כאן חשוב להדגיש, כי את העובדים שהמעסיק החדש מעוניין להמשיך להעסיק ללא רצף זכויות, עליו לשכור מחדש שלושה חודשים לאחר שפוטרו על ידי המעסיק הקודם. אם בכל זאת מעוניין המעסיק החדש להמשיך להעסיק את העובדים ללא הפסקת העסקה (כלומר לקלוט אותם בחברה באופן מיידי), במקרה כזה, זכויות העובדים ישמרו בכל זאת, כולל רצף ההעסקה.

כאן חשוב מאוד לוודא שבחוזה הרכישה יש סעיף שמציין, כי המעסיק הקודם (שמכר את החברה) ישלם לעובדים את כל מה שמגיע להם עבור תקופת עבודתם אצלו, כולל פיצויי פיטורים. ואם יהיו עדיין תשלומים שהעובדים יהיו זכאים להם בשל עבודתם אצל המעסיק הקודם, המעסיק הקודם יתחייב לפצות את הבעלים החדש של החברה בסכום זה. בד בבד חשוב מאוד להחתים כל עובד על מסמך בו הוא מצהיר כי קיבל את כל הכספים המגיעים לו כתוצאה מסיום עבודתו עבור המעסיק הקודם, וכי אין לו תביעות נוספות. במקרה בו המעסיק החדש מעוניין לקחת על עצמו את תשלום הזכויות לעובדים, יש לקזז ממחיר הרכישה את התשלום לעובדים עבור זכויותיהם.

יריד משאבי אנוש 2022 - ריבוע

אין תגובות

השאר תגובה