שיתוף

עובדים שממשיכים לעבוד לאחר שהגיעו לגיל הפנסיה זכאים לקבל הפרשות לקצבת פנסיה למעט במקרים מסויימים. על פי החוק, מעסיק רשאי שלא לבצע הפרשות לביטוח הפנסיוני עבור עובד שעבר את גיל פרישת החובה, אם העובד עונה על התנאים הבאים:

1 הוא פוטר או פרש מעבודתו הקודמת בגיל פרישת חובה או לאחריו.

2 הוא מקבל קצבה בנוסף לקצבאות וגמלאות של המוסד לביטוח לאומי.

דוגמה לשם המחשה: נניח שעובד החל לעבוד בגיל 68 אף שפרש מעבודתו הקודמת בגיל פרישת חובה. עובד זה מקבל קצבת פנסיה (בעקבות ההפרשות שהופרשו לו בעבודתו הקודמת). במקרה זה, המעסיק אינו חייב לבצע עבורו הפרשות לביטוח פנסיוני.

לעומת זאת, אם הוא מקבל רק קצבת זיקנה מהמוסד לביטוח לאומי ולא כל קצבה אחרת, המעסיק חייב לבצע עבורו הפרשות לביטוח הפנסיוני.

מתי צריך להפריש לקצבת פנסיה עבור עובדים שממשיכים לעבוד לאחר גיל הפנסיה:

אם עובד החל לעבוד לפני גיל פרישת חובה אצל אותו מעסיק, המעסיק חייב להמשיך ולבצע את ההפרשות גם לאחר שהעובד עבר את גיל פרישת החובה, וכל עוד הוא ממשיך לעבוד אצלו.

  • החל ממשכורת ינואר 2017, שיעור ההפרשות לפנסיה עומד על 18.5% מהשכר. מהם, ששה אחוזים על חשבון העובד והיתר (12.5%) על חשבון המעסיק.
  • ה-12.5% של המעסיק מתחלקים כך: 6.5% לרכיב תגמולים ו-6% לרכיב הפיצויים. עובדים בשירות המדינה זכאים לשיעורי הפרשות גבוהים יותר.
  • העובד זכאי לבחור את סוג הביטוח הפנסיוני שבו הוא רוצה להיות מבוטח, כלומר הוא יכול לבחור בין קרן פנסיה, קופת גמל או ביטוח מנהלים.
  • העובד זכאי לבחור את הגוף הספציפי שאליו יופרשו הכספים ואשר בו ינוהל הביטוח הפנסיוני.
  • במקומות עבודה שבהם חל על העובדים הסדר מיטיב בביטוח פנסיוני, המעסיק מחויב להפריש סכומים על פי הסדר זה, אם תנאיו טובים יותר מהתנאים שנקבעו בצו ההרחבה.

חשוב לזכור: ההפרשות לביטוח פנסיוני עבור העובדים הן חובה של המעסיק, והעובד אינו רשאי לוותר עליהן.

מעסיק שלא מבצע הפרשות לביטוח הפנסיוני עשוי להיות חשוף להטלת קנסות מהיחידה לאכיפת חוקי העבודה במשרד העבודה ואף לתביעות כספיות מצד העובד.

מה קורה לגבי עובדים שנקלטו לעבודה לפני גיל פרישת חובה:

עובדים שהגיעו לגיל פרישת חובה (67) כאשר הם מועסקים במקום העבודה וממשיכים לעבוד בו, הינם זכאים להפרשות תשלומים לביטוח פנסיוני.

דוגמה להמחשה: פנסיונר שפרש לגמלאות לפני גיל 67, החליט להתחיל עבודה חדשה. למשל, חייל או קצין בצבא הקבע שפרש מעבודתו בצה"ל בגיל 50 והוא מקבל קצבת פנסיה חודשית. לאחר פרישתו החל לעבוד במקום עבודה אחר. עובד זה זכאי להפרשות לביטוח פנסיוני ממקום עבודתו החדש גם לאחר שיגיע לגיל 67, משום שהוא לא פרש מעבודתו בגיל פרישת חובה.

כנס משאבי אנוש בנושא העצמת ההון האנושי

אין תגובות

השאר תגובה