עצמאיים מרוויחים יותר

עצמאיים מרוויחים יותר

שוקלים להיות עובדים עצמאיים? קחו בחשבון כי עצמאיים מרוויחים יותר אולם הביטחון התעסוקתי שלהם נמוך יותר משל השכירים

שיתוף
עובדים עצמאיים

עובדים עצמאיים

על פי נתוני הלמ"ס מסקר הכנסות עצמאים: ממצאים מתוך סקר הוצאות משק הבית 2016, ההכנסה הממוצעת ברוטו לחודש של עצמאים גבוהה ב-15.3% מההכנסה הממוצעת של שכירים.

ההכנסה הממוצעת ברוטו לחודש מעבודה עצמאית הייתה 11,480 ש"ח. ההכנסה החציונית ברוטו לחודש מעבודה עצמאית הייתה 8,005 ש"ח.

ב-2016 היו בישראל כ-404,000 עצמאים. 68.0% מהעצמאים היו גברים ו-32.0% נשים.

ב-2016 היו בישראל כ-404,000 עצמאים. 68.0% מהעצמאים היו גברים ו-32.0% נשים.

הכנסה ממוצעת וחציונית ברוטו לחודש מעבודה עצמאית בשנת 2016- לכלל העצמאים

ההכנסה הממוצעת ברוטו לחודש מעבודה עצמאית הייתה 11,480 ש"ח.
ההכנסה החציונית ברוטו לחודש מעבודה עצמאית הייתה 8,005 ש"ח.

הכנסות עצמאים לעומת שכירים

ההכנסה הממוצעת ברוטו לחודש של עצמאים גבוהה ב-15.3% מההכנסה הממוצעת של שכירים.
ההכנסה החציונית ברוטו לחודש של עצמאים גבוהה ב-12.2% מזו של שכירים.

הכנסה ממוצעת ברוטו מעבודה עצמאית לפי מאפיינים דמוגרפיים

ההכנסה הממוצעת ברוטו לחודש לגבר עצמאי הייתה 13,272 ש"ח. ההכנסה הממוצעת ברוטו לחודש לאישה עצמאית הייתה 7,675 ש"ח. הפער בהכנסה הממוצעת בין המינים היה 42.2%.

בכל קבוצות הגיל ההכנסה של גברים עצמאים הייתה גבוהה יותר מזו של נשים עצמאיות. הפער הגבוה ביותר בהכנסות בין המינים נמצא בקבוצת גיל 34-25 – פער של 55.5%, והפער הנמוך יותר נמצא בקבוצת הגיל 65+ – פער של 23.9%.

בקרב גברים, ההכנסה של גברים עצמאים נשואים הייתה הגבוהה ביותר – 13,842 ש"ח בממוצע לחודש. לעומת זאת, בקרב נשים ההכנסה של נשים עצמאיות גרושות הייתה הגבוהה ביותר – 9,710 ש"ח בממוצע לחודש.

הכנסה ממוצעת ברוטו מעבודה עצמאית לפי מאפייני תעסוקה

ההכנסה הממוצעת הגבוהה ביותר מבין ענפי הכלכלה הייתה בענף שירותים מקצועיים, מדעיים, טכניים ונדל"ן – 14,706 ש"ח ברוטו לחודש.

ההכנסה הממוצעת הגבוהה ביותר מבין משלחי היד הייתה בקרב מנהלים – 13,975 ש"ח לחודש. במשלח יד זה מספר שעות העבודה השבועיות הינו הגבוה ביותר – 52.6 שעות בממוצע לשבוע.

בשנת 2016 היו בישראל כ-404,000 עצמאים, שהיוו 10.9% מכלל העובדים.

ההכנסה הממוצעת של עצמאים עמדה על 11,480 ש"ח לחודש וההכנסה החציונית על 8,005 ש"ח לחודש. בשנה זו ההכנסה הממוצעת של עצמאים הייתה גבוהה ב-15.3% מההכנסה הממוצעת של שכירים (הכנסה ממוצעת לשכיר הייתה 9,724 ש"ח לחודש), וההכנסה החציונית שלהם הייתה גבוהה ב-12.2% מזו של שכירים (הכנסה חציונית לשכיר הייתה 7,030 ש"ח לחודש). הגיל הממוצע של עצמאים היה גבוה יותר משל שכירים – 47.3 לעומת 39.5, בהתאמה.

הכנסות עצמאיים ושכירים 2016
הכנסות עצמאיים ושכירים 2016. באדיבות הל"מס

הכנסות עצמאיים ושכירים מבחינה מגדרית

בעשור האחרון הפער בין ההכנסה הממוצעת של גברים ונשים שכירים הצטמצם בהדרגה. אולם, בקרב עצמאים לא ניתן לזהות מגמה ברורה בפער בין ההכנסה הממוצעת של גברים ונשים. כנראה מפני ששוק זה מושפע מאוד מתנודות ומשינויים ומאופיין בחוסר יציבות. הפער בשנת 2006 ו-2016 היה זהה ועמד על 42%. הפער הגבוה ביותר בהכנסה הממוצעת בין המינים היה בשנת 2014 ועמד על 45%. הפער הנמוך ביותר היה בשנת 2007 ועמד על 36%.

אירוע סוף שנה למנהלי משאבי אנוש

אין תגובות

השאר תגובה