שיתוף

מניתוח נתוני סקר כוח אדם וסקר משרות פנויות, המבוסס על ניתוחי נתונים מסקרי כוח אדם בעבודה, ומסקרי משרות פנויות עולה, כי ברבעון השני של שנת 2018 (אפריל-יוני) עלה מספר המשרות הפנויות ל-107 אלף משרות בממוצע לחודש, עלייה של כ-5,000 משרות לעומת 102.3 אלף משרות פנויות בממוצע לחודש, ברבעון הראשון של 2018. כך עולה מדו"ח של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

עוד עולה מהנתונים של הלמ"ס, כי היחס בין ההיצע לביקוש, או במילים אחרות, היחס בין מספר המועמדים הלשכה המרכזית לסטטיסטיקהסקרהמחפשים עבודה לבין מספר המשרות הפנויות בפועל, ירד לכ-3.2 לעומת 3.4 ברבעון הקודם.

היחס בין ההיצע לביקוש בקרב משלחי יד פופולריים ירד ל-2.6 לעומת 2.7 ברבעון הקודם.

מאחר שמספר המשרות הפנויות גבוה ממספר מחפשי העבודה, הרי שהיחס בין ההיצע לביקוש נמוך מ-1 בקרב המקצועות הבאים:

 • מפתחי תוכנה.
 • עובדי מכירות אחרים.
 • נהגי משאיות כבדות.
 • נהגי אוטובוסים.

מספר המבקשים לעבוד היה גבוה פי שבעה ממספר המשרות הפנויות בקרב המשרות הבאות:

 • מנהלים אדמיניסטרטיביים.
 • מנהלי מכירות.
 • שיווק ופיתוח.
 • מנהלים בתחומי התעשייה.
 • מנהלים בתחום הכרייה.
 • מנהלים בתחום הבנייה וההפצה.
 • מזכירות מינהליות.
 • ומזכירות בתחומים ייעודיים ובקרב פקידים כלליים וקלדנים.

היצע כוח העבודה:

היצע העובדים כולל את מספר מחפשי העבודה ב-12 החודשים האחרונים, לרבות מועסקים שחיפשו עבודה אחרת, או עבודה עם מספר שעות רב יותר בארבעה השבועות האחרונים. כמו כן כולל היצע כוח העבודה את הבלתי מועסקים ואת אלה שאינם משתתפים בכוח העבודה ושחיפשו עבודה ב- 12 החודשים האחרונים.

היחס בין מחפשי העבודה (היצע המועמדים בשוק העבודה) לבין מספר המשרות הפנויות (הביקוש לעובדים בשוק העבודה):

ברבעון השני של 2018 עלה היחס בין היצע לביקוש לעומת הרבעון הקודם בקרב מנהלים, בקרב פקידים כלליים, בקרב עובדי משרד ובקרב עובדים בלתי מקצועיים.

היחס בין היצע העובדים לבין הביקוש לעובדים ירד ברבעון השני 2018 לעומת הרבעון הקודם בקרב:

 • בעלי משלח יד אקדמאים, בהם: הנדסאים, טכנאים, סוכנים ובעלי משלח יד נלווה.
 • עובדי מכירות ושירותים.
 • ובקרב עובדים מקצועיים בתעשייה ובבינוי ועובדים מקצועיים אחרים.

ממצאים עיקריים לפי משלחי יד באפריל-מאי-יוני 2018:

ברבעון השני של 2018 ירד מספר המשרות הפנויות בקרב מנהלים לכ-2000 משרות בממוצע לחודש, לעומת כ-2300 משרות פנויות ברבעון הראשון 2018. היחס בין ההיצע לביקוש (למנהלים) עלה ל-8.1, לעומת 6.7 ברבעון הקודם.

הביקוש למנהלים אדמיניסטרטיביים ומנהלי מכירות, שיווק ופיתוח היווה כ-38% מהביקוש למנהלים. היחס בין ההיצע לביקוש בקבוצה זאת עלה ל-7.3, לעומת 6.7 ברבעון הקודם.

הביקוש העיקרי בקרב מנהלים אדמיניסטרטיביים ומנהלי מכירות, שיווק ופיתוח היווה כ-82% מהביקוש למנהלים והתמקד במנהלי מכירות ושיווק. היחס בין היצע לביקוש בקבוצה הזאת ירד ל-4.2, לעומת 4.3 ברבעון הקודם.

הביקוש למנהלי ייצור ומנהלים בתחום השירותים המקצועיים היווה כ-20% מהביקוש למנהלים. היחס בין ההיצע לביקוש בקבוצה זו עלה ל-15.3, לעומת 8.8 ברבעון הקודם.

הביקוש למנהלים בתחומי האירוח והמסחר ובתחומי שירות אחרים היווה כ-40% מהביקוש למנהלים. היחס בין ההיצע לביקוש למנהלים בתחום זה  עלה ל-3.9, לעומת 2.6 ברבעון הקודם.

כנס משאבי אנוש בנושא העצמת ההון האנושי

אין תגובות

השאר תגובה