שיתוף

פרויקט התמודדות משאבי אנוש עם נגיף הקורונה

 

אחת הסוגיות הבעייתיות שעולות בעקבות משבר הקורונה היא החשש לאבד עובדים טובים שעמלתם רבות כדי לגייסם לחברה.

בנוסף לכך שאיבדתם עובד טוב יש גם צורך לשלם לו פיצויי פיטורים, אף על פי שהוא עצמו החליט לעבור לחברה אחרת.

משבר הקורונה אילץ ארגונים רבים להוציא עובדים לחופשות ללא תשלום (חל"ת).

מצב זה מציב ארגונים בפני הסוגייה – מה יקרה אם עובדים אלה ימצאו מקום עבודה אחר במהלך החל"ת ולא יחזרו לארגון שלכם.

כלומר, כאשר אתם מוציאים טלנטים לחופשות ללא תשלום קחו בחשבון שחלק מהם יצטרכו למצוא עבודה חדשה במהלך החל"ת.

ובמקרים לא מעטים, יתכן שחלקם לא יחזרו אליכם אלא ימשיכו לעבוד בארגון שבו החלו כעת את עבודתם.

אבדן טלנט לארגון הוא לא המחיר היחיד שתצטרכו לשלם. כאמור, במקרה כזה העובד יכול להתפטר מהארגון שלכם עם זכאות לפיצויי פיטורים או השלמת פיצויי פיטורים לסכום הפיצויים שנמצא בביטוח הפנסיוני שלו, ולכל התשלומים שמגיעים לו.

הסיבה לכך היא שהתפטרות בעקבות חל"ת נחשבת להתפטרות בגין הרעה מוחשית בתנאי העבודה. והתפטרות בגין הרעת תנאים נחשבת להתפטרות בדין מפוטר.

רק אם לרכיב הפיצויים בביטוח הפנסיוני של העובד הופרשו מלוא פיצויי הפיטורים, הוא לא יהיה זכאי לתשלום כלשהו מהמעסיק אך יהיה רשאי למשוך את הכספים שהצטברו בביטוח הפנסיוני.

סוגייה אחרת היא האם אתם כמעסיק יכולים למנוע מטלנט להתפטר מהחברה בעקבות היציאה לחופשה ללא תשלום.

בעקרון, כל עובד רשאי לעבוד בכל מקום שיבחר לאחר סיום יחסי העבודה עם המעסיק הקודם.

עם זאת, יש מצבים מסויימים שבהם מותר למעסיק להגביל את העובד. מדובר במצבים בהם יש צורך  להגן על הזכויות של המעסיק, בתנאים מסוימים.

דוגמה אחת למקרה כזה היא עובד שקיבל תשלום שמהווה תמורה מיוחדת, מול התחייבותו שלא להתחרות במעסיק לפרק זמן מסוים.

אם העובד שעליו מדובר חשוף לסודות מסחריים ויש סבירות שהוא ידליף את הסודות הללו למתחרים, אתם יכולים למנוע את המעבר שלו לחברה מתחרה.

גם כאשר עובד קיבל מכם הכשרה מיוחדת ויקרה ניתן למנוע ממנו לעבור למתחרים.

אבל יש צורך להוכיח שההכשרה שהוא קיבל היא ייחודית, נמשכה על פני זמן מסוים, גבתה מחיר יקר מהמעסיק ושמתקיימים כמה תנאים נוספים שמאפשרים למנוע מהעובד להתפטר במהלך התקופה שנחשבת לתקופה בה הוא "מחזיר" את ההשקעה שהושקעה בו.

עם זאת, מניעה מעובד להתחיל לעבוד בארגון אחר לאחר שהוצאתם אותו לחל"ת עלולה להיות בעייתית. לא תמיד להגבלה זו יש תוקף, ובית הדין לעבודה עשוי לפסול אותה.

כנס משאבי אנוש בנושא העצמת ההון האנושי

אין תגובות

השאר תגובה