עד שנת 2030 – הממשלה מייעדת להגדיל את התעסוקה ליותר מ-80%

עד שנת 2030 – הממשלה מייעדת להגדיל את התעסוקה ליותר מ-80%

יעדי הממשלה לשנת 2030: הגדלת התעסוקה ליותר מ-80% והעלאת השכר במשק

שיתוף
ועדת תעסוקה ציבורית

ועדת תעסוקה ציבורית

בהמשך לדו"ח ועדת התעסוקה שהוכן בשנת 2010 והראה הצלחה משמעותית כאשר יעדיו כבר הושגו, הוקמה ועדה חדשה ייעודית בממשלה, לשדרוג יעדי התעסוקה לשנת 2030.

דו"ח התעסוקה שהגישה הוועדה בראשות פרופ' צבי אקשטיין בשנת 2010 השיג את יעדיו. בעקבות הדו"ח דאז במשרד הכלכלה הוקמה זרוע תעסוקה חדשה עליה אחראית מיכל צוק, שדאגה להזרמת תקציבים גדולים לתחום התעסוקה ורשמה יעדים  מספריים להגדלת היקף התעסוקה בהתמקדות באוכלוסיות ספציפיות: גברים חרדים וערבים ונשים חרדיות וערביות.

על אף כי יעדי התעסוקה של הוועדה נקבעו לשנת 2020, כבר ב–2017 שיעורי התעסוקה הכלליים בישראל עלו על היעד שנקבע לאותה שנה (שיעור תעסוקה של 77.8%  לעומת יעד של 76.5%).

כעת, הוקמה ועדת תעסוקה ממשלתית חדשה – ועדה ציבורית לקידום תחום התעסוקה לשנת 2030.

חזון הטיפול הממשלתי בתחום התעסוקה הוא עידוד צמיחה תוך צמצום העוני באמצעות הגברת התעסוקה; מיצוי ושדרוג ההון האנושי של העובדים, לשם העלאת פריון העבודה, תמיכה בצמיחה יציבה של המשק והתמודדות מיטבית עם התמורות הדמוגרפיות ועם השינויים התדירים בשוק התעסוקה.

היעדים לטיפול:

בין היעדים לטיפול: מיפוי האתגרים הצפויים בתחום התעסוקה בעשור הקרוב בכל הנוגע להיקף ואיכות התעסוקה של אוכלוסיות יעד, למיצוי פוטנציאל ההון האנושי של העובדים במשק ולשינויים הצפויים במבנה שוק העבודה.

קביעת יעדים מדידים לקידומו של תחום התעסוקה והון האנושי של העובדים, ולעמידה באתגרים שזוהו.

גיבוש המלצות מדיניות והצעות ישימות אשר יאפשרו חיזוק היערכות הממשלה לאתגרים הצפויים בתחומי התעסוקה וההון האנושי של העובדים ועמידה ביעדים שנקבעו.

בין חברי הועדה ציבורית לקידום תחום התעסוקה לשנת 2030:

ד"ר איריס נחמיה, מנהלת אגף תכנון אסטרטגי ומדיניות, נציבות שירות המדינה.

מר בועז הירש, מנכ"ל שירות התעסוקה.

גברת ניצה קסיר, לשעבר ראש תחום שוק העבודה ומדיניות רווחה, בנק ישראל.

גברת דליה נרקיס, יו"ר מנפאואר לשעבר, יו"ר צוות.

גברת מיכל צוק, משנה למנכ"ל והממונה על התעסוקה, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.

פרופ' יוסי תמיר, מנכ"ל ג'וינט-ישראל, ממלא מקום יו"ר הוועדה ויו"ר צוות.

פרופ' צבי אקשטיין, דיקן בית הספר לכלכלה במרכז הבינתחומי הרצליה, יו"ר הוועדה ויו"ר צוות.

פרופ' אבי שמחון, יו"ר המועצה הלאומית לכלכלה, יו"ר צוות.

ורבים נוספים.

רישום ליריד משאבי אנוש HRexpo2021

אין תגובות

השאר תגובה