עדכון לשכר הממוצע למשרת שכיר

עדכון לשכר הממוצע למשרת שכיר

על פי נתונים חדשים שפרסמה הלמ"ס הבוקר, בשנת 2015 עמד השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים על 9,591 ש"ח

שיתוף

בשנת 2015  מספר משרות השכיר עמד על 3.373 מיליון.השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים עמד על 9,591 ש"ח. זאת בהסתמך על עיבוד ראשוני של מדגם דיווחי המעסיקים למוסד לביטוח לאומי על משרות ושכר על גבי טופס 102 וממקורות מנהליים אחרים.

בשנת 2015, מכלל משרות השכיר במשק, 34.4% – 1.159 מיליון נמצאים בענפים כלכליים שבהם השכר הממוצע למשרת שכיר היה גבוה מהשכר הממוצע של כלל המשק 9,591 ₪. מכלל משרות השכיר במשק, 65.6% – 2.213 מיליון, נמצאים בענפים כלכליים שבהם השכר הממוצע למשרת שכיר היה נמוך מהשכר הממוצע של כלל המשק 9,591 ₪. 

נתוני המגמה מצביעים על עלייה במספר משרות השכיר

בחודשים אוקטובר-דצמבר 2015 עלה מספר משרות השכיר ב- 1.9% בחישוב שנתי, בהמשך לעלייה של 2.7% בחישוב שנתי בחודשים יולי-ספטמבר 2015.

שכר ממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים: נתוני המגמה מצביעים על עלייה בשכר הממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים. בחודשים אוקטובר-דצמבר 2015 עלה השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים ב-1.1% בחישוב שנתי, בהמשך לעלייה של 2.3% בחישוב שנתי בחודשים יולי-ספטמבר 2015.

שכר ממוצע למשרת שכיר במחירים קבועים: נתוני המגמה מצביעים על עלייה בשכר הממוצע למשרת שכיר במחירים קבועים. בחודשים אוקטובר-דצמבר 2015 עלה השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים קבועים ב-1.6% בחישוב שנתי, בהמשך לעלייה של 3.0% בחישוב שנתי בחודשים יולי-ספטמבר 2015.

נתוני מגמה בחישוב שנתי לפי ענף כלכלי

בענף החינוך עלה מספר משרות השכיר ב-4.6% בחישוב שנתי בחודשים אוקטובר-דצמבר 2015, בהמשך לעלייה של 6.7% בחישוב שנתי בחודשים יולי-ספטמבר 2015. בענף חקלאות, ייעור ודיג ירד מספר משרות השכיר ב- 4.6% בחישוב שנתי בחודשים אוקטובר-דצמבר 2015, בהמשך לירידה של 2.0% בחישוב שנתי בחודשים יולי-ספטמבר 2015.

 שכר ממוצע למשרת שכיר במחירים קבועים: בענף חקלאות, ייעור ודיג עלה השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים קבועים ב-8.9% בחישוב שנתי בחודשים אוקטובר-דצמבר 2015, בהמשך לעלייה של 7.3% בחישוב שנתי בחודשים יולי-ספטמבר 2015. בענף פעילויות בנדל"ן ירד השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים קבועים ב-8.6% בחישוב שנתי בחודשים אוקטובר-דצמבר 2015, בהמשך לירידה של 2.8% בחישוב שנתי בחודשים יולי-ספטמבר 2015.

נתונים של משרות שכיר (אחוזים) ושכר חודשי ממוצע למשרת שכיר (ש"ח) בשנת 2015 לפי החלוקה של מגזרי-העל:

 

למס נתונים מגזריים 2015

בשנת 2015 המגזר הגדול ביותר היה מגזר החברות הלא-פיננסיות, ובו היו 2.193 מיליון משרות שכיר (65.0% מכלל משרות השכיר במשק). השכר הממוצע למשרת שכיר במגזר זה היה 10,041 ש"ח.
במגזר הממשלתי היו 618.3 אלף משרות שכיר (18.3% מכלל משרות השכיר במשק), והשכר הממוצע במגזר זה היה 10,157 ש"ח.
במגזר החברות הפיננסיות היו 102.9 אלף משרות שכיר (3.1% מכלל משרות השכיר במשק), והשכר הממוצע במגזר זה היה 17,225 ₪.
במגזר משקי הבית היו 229.5 אלף משרות שכיר (6.8% מכלל משרות השכיר במשק), והשכר הממוצע במגזר זה היה 4,360 ש"ח.
במגזר המלכ"רים הפרטיים היו 228.7 אלף משרות שכיר (6.8% מכלל משרות השכיר במשק), והשכר הממוצע במגזר זה היה 5,553 ש"ח.

נתונים של משרות שכיר ושכר חודשי ממוצע למשרת שכיר לפי תתי-מגזרים בשנת 2015

למס פיננסיות

 

בשנת 2015 היה מספר משרות השכיר של העובדים מחו"ל 110.8 אלף, עלייה של 3.0% לעומת שנת 2014. השכר הממוצע למשרת שכיר של העובדים מחו"ל בשנת 2015 היה 5,376 ₪, עלייה של 6.7% לעומת שנת 2014.
הענף הגדול ביותר בשנת 2015 היה ענף שירותי בריאות, רווחה וסעד בו היו 31.8 אלף ( 28.7% מכלל משרות השכיר של העובדים מחו"ל) . השכר הממוצע למשרת שכיר בענף זה בשנת 2015 היה 2,939 ₪. 

כנס משאבי אנוש שנתי 2022

אין תגובות

השאר תגובה